Samfundsudviklingens forskellige behov for kampkunst til kampsport – Hvorfor?
”Enhver leder kan lære af egne fejl, men en sand leder lærer af andres”

Når mennesker i dag ser på udvalget af enkeltsporede som flersporede kampsportssystemer, ser de fleste dette som en del af en tilbudspalette og et frivilligt valg til deres fritidsbeskæftigelse, drevet af forskellige motivationer. 

De fleste mennesker og udøvere af Bujutsu, Budo osv tænker ikke videre over denne fritidsbeskæftigelses dybere oprindelse, essens og udvikling. De har kendskab til den, men forstår ikke eller kan forklare hvorfor? hvordan? hvornår? udviklingen skete og hvilke behov det egentlig udfyldte i samfundet. De tænker ikke over, at denne indstilling og uvidenhed faktisk er i direkte modsætning til oprindelsen og formålet med Bujutsu og Budo – at udvikle mennesker til deres fulde potentiale indenfor enkelt til flerstrengede kompetenceområder indtil dette menneske bliver til en holistisk helhed, som er unikt individuelt som fællesskabsmæssigt til resten af verden.

De fleste ved ikke hvor de skal begynde eller starte og begynder derfor ofte med at læse filosofiske, tekniske og historiske bøger fysisk eller via nettet og TV, som specifikt er tilpasset udvalget af enkeltsporede som flersporede kampsportssystemer. Andre ser film, TV, dokumentarer og anvender nettet flittigt omkring østlig kampsystemer fra Japan, Kina, Korea, Thailand osv. Andre tiltrækkes og væmmes af MMA – Mixed Martial Arts voldsomme, bestialske og dyriske kampe i en milliard US dollar industri, som boksning, fægte- og skydedueller, ridderturneringer osv før MMA, som har fulgt historiens vingesus. Folk vil underholdes igennem hele følelesesregistret, drømme og have helte og heltinder.

Men sandheden er jo, at folks opfattelse og definitioner af ”Kampsport” er begrænset af deres viden og erfaringer på området, og hvem de er inderst inde som mennesker og personer i det offentlige som private liv. Det kan være som nat og dag, – ligesom Facebook, Instagram og Twitter livet oftest er. Ser du en film, læser en bog eller søger anden viden, er det ufarligt og du kan drømme dig væk, hvor du er helten eller heltinden i din egen film og vinder kærligheden, højeste samfundsstatus og det halve kongerige.

Det har aldrig været så nemt tilgængeligt som i dag og er fuldt acceptabelt i samfundsnormerne over det meste af den vestlige verden. Oftest sættes værdisæts niveaubaren igennem samfundets helte, heltinder, rollemodeller og magtfulde beslutningstagere lige fra bloggere til underholdningsbranchen til politisk valgte verdensledere over det gamle samfunds konge- og kejserhuse.

Alle mennesker kan have en holdning – mere eller mindre, men den er altid begrænset af den viden de har og den viden de vil erkende som menneske. Sandheden er jo, at du ikke bliver lykkelig af at leve andres liv, men det gør du ved at skabe og tage ansvar for dit eget liv, ud fra den skæbne som dit liv rummer af fuldt potentiale.

Et menneske er uendeligt mange-facetteret igennem hele deres liv og de fleste har altid en brudt som konstant søgen efter livets mening – deres livs mening og formål. Det havde og har professionelle krigere også – igennem hele verdenshistorien. Alle har deres eksistens og funktion i samfundsordenen. Men samfundsordenen har altid skiftet igennem historien. Det er samfundsordenen og menneskets udvikling som har skabt behovet for krigere, som understøtter og forstærker samfundsordenens ledelses eksistens og funktion – i egen samfundsorden som i naboernes.

Forskellen fra de østlige som vestlige krigere er, at de østlige krigere indtil 1868 altid befandt sig fra samfundets middelklasse op til samfundets absolutte top. Sådan var det ikke i vesten – jo indtil måske 1400-tallet, men ikke efter. Hvorfor? Jo samfundsordenen og dermed kravene til accepterede ledere, var forskellig. Men hvorfor?

Alt dette kan nu besvares ét sted – lige nu og her på denne hjemmeside!

Fortællingen om udvikling af samfundsordener, normer og dermed mennesker i relation til japansk og kinesisk kampkunst og kampsport, hvor der hele tiden drages paralleller til Europa, således at læseren ikke forledes til at tro, at ”det er Østens eksotiske mystik”, men derimod sammenligneligt til ens egen historiske og sociokulturelle baggrund i Europa og Danmark.

Alt servicevenligt og helhedsmæssigt samlet ét sted – på denne unikke hjemmeside, som går imod strømmen om så lidt information som muligt, og gør det modsatte! Det skal være lærende og fyldestgørende – for sådan var den flersporede uddannelse også for de japanske samurai officerer!

Ja, det er korrekt. Det vi forsøger er, at forklare Bujutsu og Budo – kampkunst og kampsport ud fra den faktiske uddannelse som helt menneske i samfundsordenen, de gamle samurai officerer skulle gennemgå.

De skulle også vide det som I her kan læse om – for at forstå historien, lære af fejlene og udvikle sig til, at blive en sand leder! Ikke kun for sig selv, men også for andre. Det kunne spænde lige fra et kompagni til en division af soldater, over godser til lens fyrstedømmer til konger og kejsere over ét land til verdensdele.

Historien er bagudrettet, men tjener som et fundament af læring, hvis du har ydmygheden, indstillingen og de holistiske sammenlignelige briller på.

Selvom hjemmesiden er international med udgangspunkt i Danmark i Europa og Japan i Fjernøsten, er den direkte sammenlignelig – især også da samfundets historiske elite altid har været adelen.

Vi har valgt det Danske riges udvikling, det Tysk Romerske kejserrige og det Japanske kejserrige, da der er mange lighedspunkter hermed, som gør det alt andet end ”eksotisk”.

Fællesmængden er samfundets elite og dermed ledere og skabere; adelen. Derfor inddrages adelen, lensfyrster, konger og kejsere, og hvilken sammenlignelig funktion disse havde i samfundsordenen, udviklingen og skabelsen af denne verden.

For at det ikke bliver for upersonligt og ”tørt”, er vi så heldige at vi kan se Japans historie og samfundsudvikling, støttet og igennem øjnene af en japansk families skæbne og bidrag til denne. Da denne familie er en af de ældste Daimyo lensfyrstefamilie med oprindelse i det japanske kejserhus, er det heldigvis muligt for historie kontinuitetens skyld, at opleve denne families skæbne igennem mere end 2.650+ år med opture, nedture, deres egne som andre lensfyrsters store og mindre samuraihære, kamp for overlevelse, kamp for magt, interne som eksterne stridigheder, kærlighed og alliancer, og deres periodevise større eller mindre bidrag til skabelsen af Japans historie og samfundsudvikling.

Velkommen til det historiske ”Flersporede Samurai officers uddannelses forum”!

Slut - Samfundsudviklingens forskellige behov for kampkunst til kampsport – Hvorfor?

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login