Endelig kom KataFIT og National udrulning af SKK – Stretch Ki Kata

Vi er nu godt i gang med en livsbekræftende sæson med både lokalt og nationalt sammenhold for som altid har vi holdt hinanden fast på at mødes, med super positiv motivation 🙂 Og vi har haft den store glæde at vi igen kan se hinandens øjne og mærke den meget store fælles lyst til at træne Yakami Shinsei-Ryu med stor nysgerrighed og glæde på både træning og indlæring af nyt pensum.

Yakami Shinsei-Ryu er jo det som skaber vores fælles entusiasme, præget af gensidige store smil og højt humør. Det er det fede ved Shindenkan og det som går igen i alle lokale skoler.

I Shindenkan har vi, som alle andre, levet med Coronakrisen i 18 måneder og Coronakrisen er nu gået fra katastrofe nedlukning til normalitet, med lokale og nationale restriktioner, efter behov.

Men endelig kom vi frem til lørdag d. 6. november og dermed klar til den nationale udrulning af SKK – Stretch Ki Kata af Yamana-Itotani Sensei – så det var nu det skete og jeg glædede mig personligt meget til dagen for det ville betyde et træningsløft for alle i Shindenkan. Men især også at vi efterfølgende kunne træne det lokalt for alle som har deltaget 🙂

Udrulningen blev forsinket

Da Corona pandemien ramte hele verden, satte den selvfølgelig også hele Shindenkan organisationen på en stor prøve og samtidig satte den en effektiv stopper for udrulningen af den nye Kata i Shindenkans pensum – Nemlig af SKK – Stretch Ki Kata.

Det er jo sådan at KataFIT NOX og SKK blev introduceret første gang den 29. februar, 2020, hvorefter den skulle udrulles og indkøres fra nationalt plan til alle lokale skoler, men kun 12 dage efter introduktionen var gennemført lukkede Danmark og hele verden ned!

Det er ikke nogen hemmelighed at det har været umuligt for os at holde planen og fakta er, at SKK har ligget i dvale lige siden – det er snart 22 måneder eller lige knap 2 år siden! Det har været de forhold vi har måtte arbejde under på det tidspunkt.

Men da Danmark så lukkede lidt op i maj 2020, planlagde vi endnu et forsøg i oktober/november 2020. Her var hovedfokus på korrekt KataFIT, og på de dele af SKK der skulle forberede os alle til den rigtige version, som var planlagt til at skulle rulles ud hen over de efterfølgende 3 – 4 måneder.

Men ak, vi nåede lige akkurat at afholde et fantastisk Xmas boks stævne d. 6. december 2020, hvorefter Corona pandemien endnu engang lukkede Danmark og igen satte en effektiv stopper for udrulningen af Shindenkans nye Kata.

Motivationen for at lave udrulning af SKK lørdag d. 6. november var, at vi igennem længere tid, har haft en meget mere stabil situation end sidste år, hvor 75+% af den danske befolkning er blevet vaccineret, og der tilbydes vaccinationer til gruppen fra 5 til 11 år. Vores lokale kommuner er blevet meget dygtigere til at håndterer situationen hvilket alt i alt betyder færre lokale nedlukninger, dertil kommer at chancen for nedlukninger før kommunalvalget er meget lille.

Udrulning af SKK – Stretch Ki Kata – Alle gode gange 3.
Yamana-Itotani Sensei stod klar d. 6. november med en frisk optimeret version af SKK – Stretch Ki Kata, et værktøj designet til at understøtte Shindenkans Pensum, og en udrulning præcis for at understøtte den livsbekræftende sæson, som vi er sammen, er i gang med, både lokalt og nationalt.

Det gode ved forsinkelsen var, at SKK i Corona-tiden er blevet kraftigt optimeret og forbedret af Yamana-Itotani Sensei og den indgår nu på lige fod med KataFIT i Yakami Shinsei-Ryu ’s unikke værktøjskasse og det kunne mærkes med flere nye sæt eller sektioner 🙂

Shindenkans udrulningsplan for SKK er en fem trins raket:

Step 1.
Forberedelse af kommende Honbu instruktør på KataFIT & SKK er i gang, som derved kan assistere Yamana-Itotani Sensei på kurset lørdag d. 6. november og forøge sin forståelse og kompetenceniveau gennem støtte til nybegyndere.

Step 2.
Yamana-Itotani Sensei afholder kursus SKK og KataFIT 1 d. 6.11.2021 – undervisning kort i KataFIT S og KataFIT NOX, derefter går hovedparten af tiden går med indøvelse af SKK-bevægelserne som en Kata.

Step 3.
Chefinstruktører og Sortbælte-hold uddannes i SKK Kata, med større og større indhold. Således de kan undervise og give dette videre til alle elever lokalt og højne både standard og forståelse.

Step 4.
Der vil være OBC 4 lørdag d. 8. januar, 2022; KataFIT & SKK hvor Yamana-Itotani Sensei retter til og højner kompetence standard og besvare spørgsmål. Når OBC 4 er gennemført d. 8. januar 2022 er SKK derefter officielt udrullet over 2 måneder.

Step 5.
Efter den officielle udrulning skal hver lokal eller national lektion afsluttes først med SKK og derefter KataFIT. Dette glæder vi os meget til det på instruktørholdet – det bliver supergodt 🙂 !

Vi blev absolut ikke skuffede – det blev en super god dag med positiv stemning og rigtig spændende god læring fra Yamana-Itotani Sensei, med masser af fede detaljer på meget højt niveau.

Så nu er vi i gang med at træne den lokalt og det er faktisk også supervigtigt i forhold til de højere gradueringer i slutningen af denne sæson. For det skal også understreges at SKK har, som tidligere udmeldt, været på pensum i Yakami Shinsei-Ryu, siden marts 2020 og den skal vises til de kommende højere gradueringer for at vi alle kan bestå fulde bælter 🙂

I Shindenkan har vi stået stærkt sammen – hele tiden, så lad os sammen træne SKK og få maksimalt ud af alle de fede detaljer både nationalt og lokalt så vi sammen gør Shindenkan til det fedeste samlingssted for gode værdier, sammenhold og en fantastisk træningsglæde der smitter af på os alle, nye som gamle medlemmer, langt ind i 2022 🙂

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login