Vi åbner igen! – Shindenkan Danmark – Sammen står vi stærkt

Af Søren Nielsen, medlem indtil 2022

Så er Danmark for alvor åbnet op på vej til normalitet. Der er ingen tvivl om at der går tid inden vi alle er helt tilbage til normalt. Corona har skabt en ny virkelighed som vi alle skal forholde os til, ikke kun i de seneste 8-9 uger, men også i fremtiden.

I Shindenkan var vi klar til et forår med store stævner og masser af aktiviteter der havde fokus på udvikling af vores elever. Med Coronakrisen betød det desværre at mange af vores normale aktiviteter ikke kunne afvikles og da Corona sætter ind for alvor og Danmark lukker ned, står hele samfundet i et vadested og ved ikke rigtigt hvad der skal ske.

Mange foreninger fulgte med og lukkede helt ned, men i Shindenkan gør vi det altid på en anden måde da vi ER 100% værdibaseret og derfor ikke lader stå til når der kommer modvind på cykelstien. Danmark satte ind med en stærk kriseledelse og da Shindenkan afspejler samfundet så er det jo ganske naturligt at vi går den vej, da det bidrager til en bedre hverdag for vores medlemmer.

Men – som for mange andre har dette større konsekvenser for Shindenkans strategiplan (Strat23), de 5 KPI, progression og udvikling, og ikke mindst økonomien.

Mange af Shindenkans medlemmer havde naturligvis svært ved at gennemskue det hele for de blev fyldt med information gennem medierne som stak i hver sin retning. Da de fleste samtidig skulle arbejde hjemmefra, hvor de både skulle passe arbejde og sikre undervisning og pasning af deres børn, så ender man som menneske med ikke at vide hvad der er op og ned på det hele.

Efterhånden som Danmark lukkede ned begyndte utrygheden om job, økonomi og fremtiden også at vise sit ansigt, hvilket absolut ikke gjorde situationen bedre. Samtidig blev vi alle oversvømmet af nyhedsstrømme med informationer der stak i alle retninger, fordi ingen vidste hvordan det skulle håndteres. Det skabte kaos, og midt i det kaos stod vi i Shindenkan og vores medlemmer.

Der var ”fake news” i stor stil, og der var fra myndighedernes side meget stor spredning på de retninger deres informationer tog. Alt dette er noget som skaber utryghed, og gør at man som menneske ikke ved hvem og hvad man kan stole på.

At få besked på at honning blandet med hvidløg kan kurere Corona, og lige efter en besked der fortæller at børn ikke smitter, er nok noget mange vil undre sig over om det er sandt. Når medierne publicerer den slags ”fake news” så er det i høj grad med til at skabe utryghed i befolkningen og utryghed er ikke noget der er brug for i en tid som denne. Det ene øjeblik er vi i fuld gang, og i det næste må man ikke kramme sine nærmeste – en speciel situation, der kræver håndtering og styring på den helt rigtige måde.

Unikke metoder hjalp Shindenkans medlemmer i den situation

En krise som Corona krisen ser Shindenkan på som en form for Kumite, og i Kumite må man tilpasse sig forholdene og være så effektiv som mulig ellers kan det gå galt. Derfor satte Kimu Sensei og SOPORG fra dag nr. 1 gang i unik kriseledelse, således at alle sejl blev sat ind for at Shindenkan og vores medlemmer kunne stå fast i stormvejret. Faktisk havde Kimu Sensei, som formand for SOPORG, med rettidigt omhu, allerede i ugerne før nedlukningen forberedt rammerne, da han godt vidste hvad vej vinden blæste 🙂

Når man er en organisation som Shindenkan der går forrest på mange områder, som vi bla. har gjort tidligere med projekterne POMW og SHIELD KISS, så sætter man sig selv i skudlinjen hver gang, og det med risiko for at få et slag over snuden og blive gjort til grin. MEN som Kimu Sensei altid siger så er det handlingerne der skaber fremtiden – ikke kun tanker og ord.

Tanker og ord er ”ansvarsfri og gratis”, men det har altid været handlingerne, som har skabt forandringerne igennem hele historien, som nu under Corona Covid19.

I Shindenkan er vi STOLTE over at være 100% værdibaseret, og vi viser ansvarlighed både over for vores medlemmer som over for os selv. Da regler er til for ALLE, så har vi også 100% fokus på, såvel statslige, som kommunale regler, og ikke mindst vores egne love og vedtægter. Der blev derfor tænkt meget på hvordan vi kunne bidrag med hjælp og skabe tryghed for vores medlemmer bedst muligt i denne specielle situation. Kimu Sensei igangsatte derfor et fællesskabende nyhedsbrev, som til at begynde med gav et lille indblik i hvordan virkeligheden hang sammen midt i en Coronatid.

Det viste sig at forudsigelserne i det første fællesskabende nyhedsbrev passede mere end 99%. For alt hvad der var forudsagt og forklaret omkring den strategiske og taktiske udvikling og plan i verden, EU og Danmark med udgangspunkt i Corona situationen, ja, så skete det hele kort tid efter. Det kunne vi alle læse og høre om i medierne 🙂 Det fik flere og flere af vores medlemmer til at stille spørgsmål til hvordan hele Corona virkeligheden ville udforme sig, og hvorfor Danmark og alle andre lande håndterede det hele forskelligt.

Shindenkan skabte tryghed og normalitet for medlemmerne. Flersporet vs. enkeltsporet

Dette er egentlig ikke en opgave for en organisation som Shindenkan at løse, og Kimu Sensei ønskede heller ikke at udføre opgaven, men flere og flere af medlemmerne så, at alt hvad der blev beskrevet i nyhedsbrevene, derefter gik i opfyldelse kort tid efter – både i det danske samfund som i verdenssamfundet. Så SOPORG mente at det ville være en god ide, hvis vi i Shindenkan kunne hjælpe og skabe tryghed for vores medlemmer, således de bedre kunne forstå hvilken udvikling hele Corona situationen ville tage og hvorfor. Dette gjaldt både mht. regeringens handlinger som sundhedsmyndighedernes og ikke kun i Danmark, men i hele verden – dvs. hvordan hang det sammen på tværs af alle grænser og samfund. Essensen.

Shindenkan er jo flersporet og ikke specialiseret ”silo” enkeltsporet, – så må vi også spise vores egen medicin 🙂

Shindenkan afspejler samfundet, og vi har aldrig sagt nej til en udfordring der kunne skabe tryghed for vores medlemmer og deres familier. Den ENESTE som ville kunne løse den opgave, var Kimu Sensei som i form af sine kompetencer inden for flersporet kampkunst, og absolut internationale topleder erhvervserfaring, er i stand til at se gennem alt tågen og se virkeligheden som den er. Og i takt med at nyhedsbrevenes indhold gik i opfyldelse uge efter uge, fandt flere og flere medlemmer ud af at det ville være en god ide at læse dem. Så kunne de selv forstå hele situationen og hvorfor vi i Shindenkan er 100% værdibaseret 🙂

Kimu Sensei skrev endda drillende ”Læs ikke videre, hvis du ikke har brug for dette”. Vel vidende at så ville alle læse videre :-), hvilket også mange efterfølgende grinende indrømmede. Andre gjorde ikke 🙂

Med foreløbig 6 nyhedsbreve, og flere mails siden Coronakrisens begyndelse, har Shindenkan klædt sine medlemmer på med over 75 siders information og læring i hvordan et samfund reagerer i krise og hvorfor de håndterer det som de gør. Denne form for læring er unik for Shindenkan, og findes ikke andre steder. Det hele kan kun lade sig gøre fordi vi, i form af en kampkunststormester, i Kimu Sensei har nogle kompetencer som er uden internationalt flersporet sidestykke 🙂 Nyhedsbrevene har i den grad skabt tryghed og ro hos Shindenkans medlemmer, og flere har tænkt over livet på en helt anden måde end de ville tidligere – se det er helt i Shindenkans ånd. Tænk engang at skrive hele Danmarks, og delvis EU´s og verdens drejebog 2-9 uger i forvejen. Og så sker det hele bagefter som perler på en snor i virkeligheden, som det var det mest naturlige i hele verden – det er temmelig tankevækkende… Men for Yamana-Itotani Sensei er det dagligdags og ydmygt forholder han sig ikke til det offentligt. Det er også tankevækkende.

Samtidig med et flow af nyhedsbreve, så sørgede Shindenkan også for at skabe tryghed med normalitet hos medlemmerne. Der blev fra første dag skabt 4 fællesskabende spor, som fungerede efter de flersporede principper, og som gjorde at alle medlemmer og deres familier, blev informeret og holdt orienteret med viden der var lige i øjet. Dette samtidig med at de blev understøttet af de nationale fællesskabende nyhedsbreve. Det skabte inspiration og en næsten normal hverdag 🙂

De 4 fællesskabende spor var:

 1. Shindenkan Hjemmetræning – fastlagte programmer for alle bæltegrader.
 2. Shindenkan Vægtkontrol ”Alt at vinde intet at tabe”- styre det man kan styre.
 3. Shindenkan fælles Facebook gruppe med Fælleskabende Live KataFit.
 4. Shindenkan Cybersecurity – hjælp og støtte med at undgå svindel og humbug.

Spor 1 – Shindenkan hjemmetræning

Shindenkan hjemmetræningen blev fra krisens første dag en kæmpe hjælp med fokus på at give Shindenkans medlemmer normalitet og inspiration i hverdagen. Støtte og hjælp således at ingen tabte momentum i denne Corona tid – det har været en kæmpe succes. Det viste at Shindenkans medlemmer var klar til at kæmpe, for de havde Shindenkan som backup på alle fronter. Motivationen og tro på fremtiden blev styrket – ingen var glemt og ingen blev efterladt. Der blev udarbejdet træningsprogrammer for hver enkelt bæltegrad med tidsintervaller på 1 time for nyere medlemmer, 1,25 time for øvede og 1,5 time for meget øvede – dvs. de blev så efterfulgt af 1,5 times OBC/NKT træning, samt diverse cardio forløb 🙂 Det skabte normalitet og sammenhold på tværs af alle skoler. Samtidig blev det hele understøttet af ugentlige Q&A Skype/konference opkald, hvor alle medlemmerne kunne få hjælp til deres spørgsmål hos deres chefinstruktør. Alle hjemmetræningsprogrammer blev benyttet til fulde, der var i den grad ingen der holdt sig tilbage. Alle medlemmerne viste, at der absolut ingen steder var, hvor man ikke kunne træne – hvilket jo hjælper når vi skal træne udendørs – det er jo win-win 🙂

Spor 2 – Shindenkan Vægtkontrol

Når man er i en svær tid hvor det hele er lidt kedeligt så kan man godt have tendens til at skabe en livsstil som ikke er sund på den lange bane, enten gennem usund mad eller indtagelse af større mængder alkohol. I Danmark er 50% af befolkningen overvægtige og i USA er mere end 50% svært overvægtige. Overvægt giver livsstilssygdomme, som hjerte-kar-sygdomme, diabetes og andre kroniske sygdomme, som placerer os i den særlige risikogruppe under ikke kun Pand epidemier, men også alle andre sygdoms- og livskvalitetsforløb. Derfor bidrog Shindenkan med en kampagne, der skulle hjælpe alle Shindenkans medlemmer med at skabe en livsstilsændring der gjorde at de passede på sig selv igennem KISS – Keep It Simple and Safe. Kampagnen der hed ”Alt at vinde intet at tabe”, havde kørt siden februar måned og havde allerede hjulpet mange, så det var ganske naturligt at den fortsatte i denne krise tid. Selv om det var vægtkontrol gennem KISS, så var det absolut IKKE en slankekur, men Shindenkans bidrag til vores medlemmer, for at hjælpe med en livstilsændring der ville give bedre immunforsvar. Da Coronakrisen blev forstærket, så må man erkende at hjælpen kom som kaldet. I marts måned blev der skåret mere end 115 kg. af vægten på deltagerne og pr. 1. maj 2020 er der skåret yderligere 50 kg af. Dvs. at der samlet set er sket en vægt reduktion på over 165 kg. på bare 2 måneder og blot ved at passe på sig selv gennem KISS. Samtidig sker der jo også det, at når vægten går den rigtige retning så går immunforsvar samme vej dvs. kampen mod Corona blev forstærket hos deltagerne. Dette hjælpende bidrag kom som kaldet, og det har med al tydelighed skabt livsstilændringer hos mange af deltagerne, for det er tydeligt at se at deres livsglæde og super energi er steget enormt.

Spor 3 – Shindenkan fælleskabende Facebook gruppe

Når der er brug for et fællesskab, så er der flere muligheder i dag. Shindenkan benyttede sig af at skabe en fællesskabende Facebook gruppe – Shindenkan – Sammen står vi stærkt. Den blev allerede efter 1 uge et kæmpe tilløbsstykke med et trecifret medlemsantal, og med billeder og kollager fra hjemmetræning samt en Live Fællesskabende KataFit 4 gange pr. uge hvor tilmeldingerne var enorme. Det viste at OBC og fællesstævnerne virkelig havde skabt et sammenhold i Shindenkan, på tværs af alle skoler, og det eneste der manglede, var en fælles sang som under stævnerne – men det er godt at have noget til gode 🙂

Spor 4- Shindenkan Cybersecurity, svindel og humbug

I den krise tid er der desværre altid mennesker som vil udnytte situationen. De prøver at presse os ud af os selv, og over i vores følelser, så vi reagerer i panik, begær, ligegyldighed, eller angst. Hvis det lykkedes dem at presse os derud, kan vi tvinges til at glemme vores sunde fornuft og KISS – Keep It Simple and Safe, og så tager vi gerne en tur ud at køre med de skøre, fordi ”det er Corona tider og alt er alligevel lige meget”.

Men NEJ!

Derfor var det også vigtigt at vi i Shindenkan indførte dette hjælpende bidrag ved at vise hvor flersporet vi i virkeligheden er. Shindenkan Cybersecurity er noget der virkelig bliver vigtigt i en tid som denne, og Shindenkans interne IT sikkerheds chef, stod også klar med hjælp og støtte til alle medlemmerne. Således kunne de mærke tryghed og sikkerhed når vi taler om svindel og humbug inden for både IT og hverdags aktiviteter. I en tid som denne er der virkelig tryk på, og svindlerne ligger ikke på den lade side. I Shindenkan ved vi fra træningen, at det er aldrig lige meget! Man kan altid kæmpe videre og gøre en forskel, for os selv og vores nærmeste – og det blev også gjort her, på den trygge og sikre måde.

Hvad gør Shindenkan så nu når der er åbnet op?

Shindenkan har altid været, og vil altid være en frontløber på mange områder. Det har samtidig også vist sig at i krisetider som denne, at når der er stærk og synlig ledelse, så kommer der også et markant stærkt og synligt sammenhold i hele organisationen. Dette sammenhold gør også, at vi nu kan stå stærkt i den fremtid der ligger lige nu, og den der kommer på sigt.

Der har igennem noget tid været regeringsforhandlinger om omfanget af den åbning der skulle i gang i Danmark. Der har været mange spekulationer, og der har været mange bekymringer for hvad der skulle ske. Statsministeren og den danske regering har nu givet grønt lys for at større dele af Danmark kan åbne op.

Dette betyder også at foreninger kan træne udendørs, med uafhængige selvstændige holdgruppe på maks. 10 stk. samlet, således dette overholder forsamlingsforbuddet og de nye retningslinjer med 1-2 m afstand og hånd- og spyt hygiejne som førsteprioritet. Dette vil være gældende indtil omkring 8.juni. Derefter vil udendørstræning fortsætte eller rykke indendørs indtil ultimo juni. Dette er afhængig af regeringens og folketingets partiers fase 3 beslutninger, herunder forsamlingsforbuddet løftes fra 10 til 30-50. Fra sæson 2020-2021 – medio august forventes alt at være normalt igen, bortset fra at der kan påbydes brug af mundbind, som i mange andre lande, eller om dette bliver på frivillig basis fra sundhedsmyndigheders side. Èn ting er sikkert og det er, at Shindenkan overholder det retningslinier givet af myndighederne. Problemet er blot at vi endnu ikke har den praktiske tolkning af disse retningslinier, som politiet og de lokale myndgigheder skal håndhæve. Men som i fase 1, kom dette også først på plads i den efterfølgende uge. Dette gør at Shindenkan og alle lokalskolerne endelig nu kan få lov til at træne sammen – hvilket vi har glædet os til i meget lang tid. Vi har derfor i Shindenkan forberedt os på dette i god tid, og NU kan vi trykke på knappen og sætte det hele i gang. Der er mange retningslinjer der skal overholdes, og det har desværre også vist sig at ikke alt er lige konkret, og de vurderes til tider meget forskelligt igennem de offentlige instanser så som kommuner og politi. Derfor har ALLE lokalskoler udarbejdet og fået dokumenteret tilladelse fra de lokale kommuner til at træne udendørs, således vi ALLE har tilladelserne på plads.

Alle lokalskoler kører efter samme set-up mht. håndtering af medlemmerne, hvilket gør at vi overholder alle retningslinjer både de officielle som vores egne der er mere dybtgående. Dette er afprøvet, testet, dokumenteret, og nu også godkendt fra kommunal side.

Helt unikt for instruktører i Shindenkan – Corona Covid19 antigen- og podetest

Som noget helt unikt, og noget som kun sker i Shindenkan, så er ALLE chefinstruktører og instruktører fra Sortbælteholdet blevet testet for om de har udviklet antistoffer. Dette blev foretaget fredag d. 1. maj, hvor der efter alle sundhedsstyrelsens retningslinjer og regler, blev opstillet en teststation til formålet. Lokal politiet blev adviseret omkring forløbet og godkendte det på stedet. Status er at 15% af sortbælteholdet har haft Corona uden at havde symptomer på det, og dermed har dannet antistoffer – sådan er det for ca. 85% som dermed er asymptomatisk og meget naturligt. I dagene efter fra 2. maj, har alle fra sortbælteholdet ligeledes fået foretaget en pode test, således at alle nu er clearet og helt klar til at give vores medlemmer en super oplevelse når vi skal træne sammen igen. Alle var negative.

Tryghed og sikkerhed går begge veje, og i takt med at flere og flere bliver immune FØR vaccinen eller virksom medicin bliver dagligdag, er det godt at kende status på ”hovedpersonerne”, som er instruktørerne. Godkendte testkit, som det vi bruger i Shindenkan, kan med mere end 99 % sikkerhed fastslå om instruktøren har haft, eller er i gang med at danne antistoffer imod Corona Covid19.

Alle chef- og vicechefinstruktører som har størst kontakt med medlemmerne, er derfor testet først. Derefter er deres nærmeste fællesboende familie testet. Derefter er alle faste holdinstruktører som har næststørst kontakt testet, og det kan også komme til at omfatte faste hjælpeinstruktører.

På et tidspunkt i nær fremtid, bliver disse antigen eller antibody test tilgængelig for alle, og Shindenkan vil derefter opfordre alle frivilligt til, at blive testet, da immunitet kan give tryghed og sikkerhed hos os selv, som hos vores træningskammerater.

Den antistof test som er udført i Shindenkan, er udført med et CE godkendt testkit, der er godkendt fra Statens Serum Institut. Selv samme institut har testet og godkendt 9 quicktestkit og ét af de mest sikre af dem er det testkit som vi har brugt i Shindenkan – det er faktisk mere sikkert end det der tilbydes til det danske sundhedsvæsen og sundhedspersonale. Der er pt. KUN 5-10 % af alle testede i Danmark, som er sundhedspersonale der er blevet antigen testet. Den quicktest som de har været nødt til at bruge, er betydelig dårligere kvalitet end den vi bruger i Shindenkan, og med en sensitivitet på blot 78,5%- 82,5 %. Her er vores i Shindenkan næsten 99 %. Deres test resultater er imellem 80-95 % korrekte. Shindenkans test resultater er imellem 98-100 %.

Testen i Shindenkan er foretaget af Shindenkans nationale speciallægeteam, der har kæmpe erfaring i dette – som I kan se på billederne i denne artikel, så er alle regler og retningslinjer overholdt. Det er Shindenkans Cheflæge der, sammen med Kimu Sensei og resten af Shindenkans national godkendte lægestab, stod for testningen. Det er helt unikt, at vi i Shindenkan kan skabe sikkerhed og tryghed for os selv og vores medlemmer gennem en testform, som mange læger endnu ikke kan tilbyde rundt om i landet. Heldigvis bliver praktiserende læger nu endelig tilbudt antigen quicktesten i uge 20.

Men vi skal også huske på, at Shindenkan er en kampsports organisation fra 1967, og har siden 1988 haft et national godkendt speciallæge team tilknyttet indenfor forskellige lægespecialer. Vi har også et helt unikt internationalt netværk, skabt igennem SHIELD KISS projektet. Men det er indtil nu temmelig vanskeligt at blive multiple blod antigen testet, – medmindre du opfylder alle sygdomskrav dertil, eller er i Sundhedsvæsenet, som SOSU, sygeplejerske, læge osv. Eller er på Shindenkans Sortbælte hold og/eller fungere som fast holdinstruktør 🙂

I Shindenkan går vi ALDRIG på kompromis med regler og retningslinjer, og derfor er vi også 100% dedikeret til at ALT forgår under sikre og trygge rammer.

Hvad betyder dette nu?

 1. Det betyder at ALLE Shindenkan Skoler kan stille med dokumenteret og kommunal godkendt træningsplaner for både udendørs som indendørs træning.
 2. Det betyder at ALLE Shindenkan skoler kan stille med instruktører der ALLE er har været igennem test for antistoffer og pode test for Corona.
 3. Det betyder at ALLE instruktører løbende bliver testet over de næste måneder således at vi kan udføre en super spændende udendørs som indendørs træning under de mest sikre og trygge rammer der kan skabes.
 4. Det betyder at vi nu ALLE kan vise hvem vi er og at vi kan vise Danmark at Yakami Shinsei-Ryu karate og Shindenkan har de mest fantastiske udøvere der findes.

Det skal samtidig siges, at der ligeledes er skabt et hovednetværk med unik SSI godkendt testkit, mundbind og håndsprit, således alle lokalskoler kører efter godkendt standard og retningslinjer. Alt er CE godkendt og alt er iht. de officielle lægefaglige regler, samt Shindenkans interne retningslinjer, der er skrappere end flere af de officielle.

Hvordan gør vi det praktisk når vi åbner?

Mange har spurgt hvordan vi åbner lokalt som nationalt, – og mange er slet ikke i tvivl om, at der ligger en gennemtænkt plan for dette, da dette er Shindenkan! Og det har de helt ret i 🙂

SOPORG – Shindenkans nationale operationelle demokratisk valgte daglige ledelse, har de sidste 8-9 uger haft daglige møder over telefonen, mails og skype. Her blev den generelle åbningsplan vedtaget, hvor der er medtaget sundhedsmyndighederne arbejde med DIF og DGI og deres konklusioner:

 • FRYGT er ikke lig KISS sund fornuft. Vi er alle nødt til at få en hverdag til at fungere, når sundhedsmyndighederne nu har sagt OK. Men det skal selvfølgelig foregå på en sikker og tryg måde – for ALLE!
 • Da Shindenkan er en TRADITIONEL kampsport med 1.000 års historie, kan mere end 90 % af pensumhåndbogen trænes lokalt som nationalt, og selvfølgelig efterlevende sundhedsmyndighederne retningslinjer uden problemer.
 • De sidste 10% som er f.eks. Jujutsu, kan selvfølgelig blive en lidt større udfordring. MEN ingen udfordringer er for stor til ikke at kunne løses hvis man virkelig vil, så Kimu Sensei har selvfølgelig også tænkt på løsninger i den retning. Herunder træningsmetoder, som han selv har arbejde en del med i Japan, og som passer ind i hele situationen – vi skal hilse og sige at instruktørerne var et stort smil, da de hørte om løsningen 🙂

Med et 100 årigt flersporet kampsportssystem som Yakami Shinsei-Ryu Karate-do, følger en historie og en læringsproces som er helt unik. Det er ikke første gang i historien der kommer udfordringer i spil, og det bliver sikkert heller ikke sidste gang. Det er også derfor, at 90% af pensumhåndbogen kan trænes som normalt, og enkelte teknikker med lidt justeringer, således retningslinjer overholdes mht. afstand.

Hvis der bliver mulighed for indendørstræning, enten 100% eller i kombination med udendørstræning, så er der selvfølgelig også en plan for dette, som vi i gang sætter ved behov. Der er absolut ingen der skal være i tvivl om at vi i Shindenkan har udviklet koncepter for både udendørs som indendørs træning, og de er klar til brug fra dag nr.1 🙂

Én ting er sikkert og det er, at nedlukningsfasen af Danmark, hvor målet er fuld kontrol over hele ”Maskinen Danmark”, i den grad har været succesfuldt. Det skyldes hovedsagelig vores alles indstilling, samfundssind og vilje til at holde afstand, vaske hænder og anvende sund fornuft. Det betragtes, til sundhedsmyndighedernes forskningseksperters store overraskelse, som det mest effektive og afgørende hemmelige supervåben. Dette skal vi selvfølgelig fortsætte med, således at tryghed og sikkerhed kommer i fokus for os selv og alle vores medlemmer.

Vi almindelige mennesker er så til gengæld overrasket over, at det er kommet så meget bag på sundhedsmyndighederne, HVOR effektiv KISS – Keep It Simple af Safe – sund fornuft i virkeligheden er.

Et gammelt mundheld indenfor kampsport fortæller jo at ”den bedste taktik for at undgå et slagsmål er – ikke at være der”, det er KISS og sund fornuft for de fleste af os. Men sådan er det desværre ikke for alle, og derfor er det at vi i Shindenkan sætter ind med alt hvad vi kan, for at sikre tryghed og sikkerhed for alle vores medlemmer og deres familier.

Corona krisen har gjort at hverdagen har været ændret, og måske ligefrem væltet for mange børnefamilier siden lukningen af Danmark den 13.marts, 2020. Mange forældre har skullet balancere et ændret arbejdsliv med deres børns skolegang, eller med et social liv som var ikke eksisterende eller foregår virtuelt.

I en krisetid kommer det sande jeg frem – de gode menneskelige kvaliteter eller det modsatte kigger frem. Nogle overrasker positivt, andre bliver afsløret som ”Spærreballoner” – sådan er det med alle, også verdensledere. Det er ikke altid lige kønt, en det er menneskeligt og det er virkeligheden.

Coronakrisen har desværre også medført, at mange i foreningslivet over hele Danmark har valgt; MIG selv først og alt ligger stille og forladt, efter rationalet ”Det er jo bare fritidsarbejde, – og så er det frivilligt og ulønnet, så det ligger nederst i prioriteringerne”.

MEN Shindenkan ER værdibaseret, vi ved at det er afgørende at nogen går forrest og viser vejen, opmuntrer, lytter og gør vores bedste indsats for, at vi alle kommer bedst igennem – sammen. Vi ved også at det er vigtigt at have en støttestruktur – at være en del et miljø som anerkender DIG, og er et fristed med ”Plads til alle, eliten som motionisten, – efter indsats og livscyklus” – Shindenkan ER sådant et sted.

Alle medlemmerne i Shindenkan skal have en kæmpe tak for jeres loyalitet og kontinuerlige indsats, igennem alle årene i det frivillige og ulønnede arbejde, til gavn for samfundet og Danmark! Vi er meget stolte over den modtagelse alle de fællesskabende flersporet tiltag har fået, og den fællesskabsfølelse alle har været med til at udvikle og gøre større. Som organisation kommer vi igennem Corona krisen med større styrke og et massivt sammenhold der virkelig vil gøre en forskel for fremtiden.

Det er også vigtigt at sige en kæmpe tak til Kimu Sensei for hans utrolige opbakning og støtte i denne tid. Det kan ikke komme bag på nogen, at enhver organisation, så som Shindenkan eller f.eks. den danske stat, ikke kan udvikle sig og stå stærkt i krise tider, hvis ikke der er en leder der guider alle igennem på den rigtige måde. Det kræver jo en sand leder at få et skib sikkert i havn 🙂

Det har vi i Shindenkan, og det er vi stolte over, for det giver os alle håb og tro på en fremtid hvor vi kan gå forrest og hvor vi kan være klar til de næste udfordringer. Men når vi opsummerer de sidste 7-8 ugers forløb, så viser det med alt tydelighed at i Shindenkan – der står vi stærkt sammen.

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login