POMW 2019 – Samlingen og forskellen

Af Søren Nielsen, medlem indtil 2022

Frosten lå let hen over Hanebjerg Skydecenter da POMW IIIB skulle afvikles denne søndag morgen. Teamet havde været igang med at opstille alt det praktiske der skulle bruges til skydningen i de første 3 timer. Første del af POMW IIIB skulle foregå på det skydeareal der hedder T1 også kaldet ”Hullet”. Det er et åbent grus areal med mulighed for at skyde på op til 45 meter. De andre POMW hold har også været på denne skydebane og de har også haft muligheden for at skyde på samme distance.

Da de første POMW skytter ankom var det tydeligt at de var påvirket af kulden selv om solen skinnede fra en skyfri himmel – det var nu det skulle vise sig at det virkelig var mennesket bag våbenet der gør en forskel. POMW IIIB er det der kaldes for fun-shoot. Dvs. skytterne får mulighed for at prøve skydning som de kender, men med lidt andre mål end på pointskiver. Den første lektion handlede om nogle af de udfordringer IPSC skytter kommer ud for under en match – barriere skydning. Kimu Sensei havde til formålet medbragt sine SIRT pistoler som er laserpistoler i samme form og med samme vægt som rigtige pistoler.

Det er en træningspistol som mange af verdens bedste militære elitekorps også bruger da den fortæller direkte om aftrækket og sigtemidlerne er korrekte. Muligheden for at træne med SIRT’erne gjorde også at vi kunne gå igang med POMW IIIB allerede en halv time før tid. Det var tydeligt at se glæden i skytternes øjne da de kom igang med lektionen og kuldens påvirkning forsvandt for et kort øjeblik.

Efter barriereskydningen med SIRT’erne skulle der skydes på IPSC skiver i to niveauer. På alle skydebaner er der en baneinstruks som fortæller hvordan skiver skal opsættes således at alle sikkerhedsregler bliver overholdt – dette gælder især for de skydebaner hvor man som skytte selv har muligheden for at bygge baner. Derfor blev baneinstruksen til T1 skydebanen også gennemlæst af alle fra det praktiske team, således at alle regler blev overholdt.

IPSC skiverne sad i 2 niveauer således at der nu kunne trænes transitioner både op og ned samt til højre som venstre side og fra forskellige afstande – dette var sandelig fun-shoot og meget anderledes end bare at sigte imod en pointskive. Det var nemlig nu at mennesket bag våbenet gjorde forskellen. Ville kulden påvirke, hvordan reagerede man når de tomme patronhylstre fra sidemanden hele tiden blev kastet over i hovedet på den der stod til højre og kunne man holde korrekt skydeteknik når underlaget man stod på var ujævnt. Der var mange parametre som kunne påvirke skydningen og vi må slet ikke glemme det allerstørste parameter, nemlig det at være god ved sig selv 🙂

Det var da også tydeligt at nogle havde en god dag og andre en ikke så god dag, men det gode er at når man lytter til Kimu Sensei’s instrukser og man tager det helt ind i hjertet så kan man gå fra en dårlig dag til en fantastisk dag på et splitsekund – hele forskellen ligger hos mennesket bag våbenet. På POMW IIB og POMW IIIA havde Kimu Sensei arbejdet rigtig meget med at vise hele POMW 2019 holdet inkl. instruktører og BIO POMW skytterne hvor stor forskel man som menneske kan gøre hvis man er god ved sig selv, i stedet for at nedgøre sig selv hele tiden.

Næsten alle mennesker vil gerne have det godt og vil hellere have ros end ris. Man kan så undre sig over at modstanden for at være god ved sig selv er så enorm, modsat modstanden til at nedgøre sig selv som er meget lille – er det fordi det er nemmere eller er det fordi janteloven spiller ind? Man skal jo huske at når man peger fingre af andre så er der altid tre fingre som peger på en selv 🙂

Skydning i Shindenkan bruges som værktøj til at vise den enkelte skytte et øjebliks billede af om man er i balance fysisk som psykisk eller om der er noget der skal arbejdes med.

Hvad man som skytte så gør med det billede og den læring, er helt op til en selv. På POMW IIIB var værktøjet det samme og det er ingen hemmelighed at skydning får det værste op i mennesker. Dette er der mange grunde til, men påvirkninger af forskellig art spiller tydeligt ind. Og det er jo lige netop derfor at skydning i Shindenkan er et rigtig godt værktøj for det er her at handlinger og beslutninger bliver vist direkte.

Kan man abstrahere fra de ydre påvirkninger og på trods af presset stadigvæk præstere eller lader man sig påvirke fuldstændigt og gør det hele meget svært for sig selv. Nogle vælger at blive påvirket og andre tænker over det og beslutter sig for at være god ved sig selv og nogle helt tredje tænker.: ” ja, ja, men lad os nu bare være i fred”.

Det blev mere og mere tydeligt efterhånden som dagen gik med POMW IIIB at hver enkelt deltager fandt ud af hvordan hele POMW forløbet hang sammen. Starten med POMW I hvor nogle ikke kunne ramme skiver selv fra 3 meter og frem til POMW IIIB hvor de hamrede 9 mm kugler direkte ind i skiven på flere forskellige afstande og med et resultat der så ud som en udgravet Schweizisk alpeost – ja, det blev mere og mere tydeligt at det er mennesket bag våbnet der gør forskellen.

Spørgsmålet var blot om mennesket kun gjorde en forskel en enkelte gang eller om mennesket ville være konstant – det er nemlig det som ændringer i livet handler om hvis de skal være for evigt.

POMW er bygget op på samme måde som livet er bygget op.:

POMW I – Tørtræning – introduktionen til Minouchi Sensei’s tese.

POMW II – Vådtræning – før POMW I ud i virkeligheden.

POMW III – Vådtræning – Hænger POMW I og II sammen for mig.

På POMW I lægges fundamentet som der bygges ovenpå under POMW II og POMW III. Uden et fundament kan der ikke bygges. Det er så op til den enkelte skytte at gøre fundament solidt og stabilt således det kan holde på den lange bane. På samme måde som Kata bygges op. Et solidt fundament via Kihon – vægge gennem Kumite og Kata som tag – POMW I er Kihon – POMW II er Kumite og POMW III er Kata. Kan det være mere sammenhængende til Yakami Shinsei-Ryu?

Man skal også huske at en skydebane i Shindenkan regi er som en dojo. Det er et område for oplysning og læring på den lange bane. Det er her man får tid til sig selv, som så kan føres videre ude i ens egen verden. Dvs. at dojo-kun er gældende på samme måde som i en traditionel kampsports dojo – der er ingen forskel og hvorfor ikke? Fordi det handler om accept og respekt for læring uanset hvilke rammer der er indenfor – det er indholdet på flasken der er afgørende og ikke flaskens udformning.

Efter mere end 84 timers skydning og med over 60.000 skud må man konkludere at POMW 2019 er gået i samme retning som tidligere POMW hold. Dette POMW hold nr. 5 har dog været mere i dybden med træningen i, at det virkelig er mennesket bag våbnet der gør en forskel og at det er det enkelte menneskes konstanthed der kan være med til at forandre verden.

Der skal heller ikke være tvivl om at mange af deltagerne har været spændte på om instruktørerne kunne skyde og om alt hvad andre POMW deltagere har fortalt og skrevet om var korrekt. Hvilket der er mange andre i den danske som den udenlandske skytteverden som også er nysgerrige efter 🙂 Specielt har der været stor interesse i Kimu Sensei’s præstationer på skydebanen. Har han virkelig været så ydmyg at han har haft indstillingen at han skulle kravle før han kunne gå og gå før han kunne løbe? Og har han virkelig været i stand til at lære så hurtigt bare fordi hans indstilling har været på plads hele vejen?

Men man må også erkende at når han i løbet af 2 måneders koncentreret skyttetræning får en andenplads i et IPSC licenskursus hvor han var oppe imod PET folk, operative frømænd og bodyguards med mere end 35 års skydeerfaring, så må der være noget om snakken.

Der er ingen tvivl om at alles forventninger blev indfriet og hvis der var nogen som var i tvivl om noget mht. Kimu Sensei skydning så blev det afklaret meget hurtigt 🙂 Der var flere af deltagerne som undervejs lige måtte samle deres kæbe op igen da den var gået lidt tabt når de så den skydehastighed og præcision Kimu Sensei lagde for dagen – det var hurtigere end Batman på film, men som Kimu Sensei ydmygt selv siger så er han lidt rusten og kun på 25% af sit niveau fra da han var på toppen.

På trods af dette så skulle der fire POMW deltagere til at lade magasiner for at følge med når Kimu Sensei skulle skyde. Og selv med en pistol som blev varm og dermed gav sig i alle leder og kanter så var der absolut ingen tvivl om at hans skydeteknik sad lige i skabet for det var ikke meget hvid skive tape der skulle bruges efter skydningerne. Og samtidig med det var han i stand til at call’e sine skud således han kunne fremstille nogle skudbilleder med en demonstrationsskydning der var utrolig lærerig.

Flere af skydeinstruktørerne har trænet med Kimu Sensei mange gange igennem årerne og de ved godt at med Kimu Sensei overgår virkeligheden i alt hvad de har set tidligere. Selv på en af de forberedende POMW træninger fik en af politiets chefskydeinstruktører og AKS syn for sagen og måtte overgive sig fuldstændig da han spurgte ind til hvor mange skud Kimu Sensei havde skudt den dag. Ca. 1.700 stk. svarede Kimu Sensei, hvortil Politi instruktøren svarede ”ahh, kan det nu passe for I har jo kun været i gang i ca. 2,5 time”. Samtidig kiggede han ned imod skiven og kunne se at hele den sorte cirkel på 25 meter skiverne var væk. Han drejede med det samme hovedet og kiggede direkte på Kimu Sensei og sagde med et kæmpe smil på læben: ”OK, jeg tror vist ikke der er mere at komme efter her”. Hvorefter han skyndte sig hen til sine kollegaer, hvor snakken gik på den helt store klinge om Kimu Sensei og hvem SDKSkyt var.

Ja, sådan er det bare når man har indstillingen og konstantheden så kan man præstere hele tiden i alt hvad man sætter sig for. Disse resultater fortæller at med den rette indstilling kan man lære meget hurtigt og at det faktisk ER mennesket bag våbenet der gør en forskel OG skydere er designet til, at enhver så hurtigt som muligt, kan blive så effektiv som mulig.

I Shindenkan tror vi på empowerment og det er nu op til POMW 2019 holdet at vise at de gør det samme. Andre har trådt vejen for dem så det er kun at hægte sig på og være god ved sig selv – hvilket er langt nemmere end at gøre modstand. Ønsker vi ikke alle det bedste for os selv? Jo, så hvem er det der kan gøre noget ved dette? Det er os selv – for vi er nemlig mennesket bag alt i vores liv og enhver forandring starter med det første skridt – så POMW hold 2019, kridt skoene og lad os sammen vise hvem vi er og hvad vi kan. Det er nemlig os der kan gøre en forskel på de der kommer efter 🙂

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login