Shakuasei: Et nyt værktøj, en ny vinkel, ny viden… og pligt til at nørde i detaljen

Af Thomas Elisberg, 3.kyu Yakami Shinsei-ryu, 2.kyu Bujutsu Kodosoku-kai Jikitai Karate-do, 2.Dan Bujutsu Kodosoku-kai Gensei-ryu Karate-do

Igennem de sidste par år har vi i Shindenkan haft tradition for at fordybe os i en række nyudviklede kompetencer-kurser. Navnlig Ken-Jutsu (3) og Iai-Jutsu er gode eksempler på sådanne kurser der primært er målrettet BB-SB niveau. Begge kurser har haft til formål at sikret et højt kompetenceniveau, men ligeledes sikre, at vi arbejder flersporet og målrettet med progression for øje. Med stor succes er disse kompetencekurser blevet en integreret del af Shindenkans kursuskoncept, så vi i Shindenkan kan træne og vedligeholde vores erhvervede kompetencer via OBC og NKT.

I starten af februar måned i år modtog vi så dette års invitation til det næste BB-SB kursus. Emnet i år var inden for den ubevæbnede del i vores flersporede system: Shakuasei China National Treasure Kinesisk Kampsport.

Kinesisk kampsport og kampkunst har altid været en integreret del af Shindenkans flersporede tilgang til kampsport og kampkunst. Hsingi – som indtil nu har repræsenteret kinesisk kampsport i Shindenkan Pizzaen – har for mit eget vedkommende ikke været udbudt i den tid jeg har trænet. Derfor var det en stor glæde, at vi i år skulle introduceres til lige netop kinesisk kampsport og få muligheden for at arbejde koncentreret med dette område i 3 til 4 måneder.

I bedste Kimu Sensei stil, er det ikke godt nok at tage et eksisterende kursus-katalog op af skuffen og puste støvet væk og gennemføre dette. Vi udvikler os kontinuerligt som mennesker og det samme gør Shindenkan organisationen. Ikke i forhold til essensen i det underviste. Vi er trods alt en organisation der bygger på en 1.000 år gammel arv, men snarere i måden pensum, indhold og forståelse bliver formidlet på og undervist i og ikke mindst forbundet gennem den røde tråd.

Hele forløbet er udviklet af Kimu Sensei med sædvanlig kirurgisk præcision, med det ene formål for øje at viderebringe essensen af kinesisk kampsport, rydde op i myter, bringe facts på bordet for derigennem at belyse de principper og kræfter der danner grundstenen for kampsport-systemet Yakami Shinsei-ryu karate-do.

Derfor var der ikke lagt op til en gentagelse af det tidligere Hsingi-kursus, men en videreudviklet kompetencepakke, der i bedste Shindenkan ånd repræsenterer det vi står for: En flersporet introduktion til kinesisk kampsport og kampkunst bestående af Hsingi, Tai Chi, Ba Gua og Qi Gong samlet under det japanske navn Shakuasei. Essensen af kinesisk kampsport overleveret direkte fra den store kampkunstmester Sha Guo Zheng, via SST og Kimu Sensei. Fantastisk.

Hsingi repræsenterer stilarten der står for det hårde udenpå, men bløde inden i. Tai-Chi repræsenterer det bløde uden på og det hårde inden i. Ba Gua repræsenterer bevægelseslæren – taisabaki. Qi Gong er det fjerde element der fungerer som værktøj til energiskabelse og binder det hele sammen. Shakuasei kurset bruger således disse fire systemiske tilgange til at arbejde i detaljen med essensen: One stroke – One kill. Eller bare “klask” som Kimu Sensei elegant demonstrerede på førstedagen med højre hånds håndryg slået yderst effektivt ned i venstre hånds håndflade.

Under Shakuasei bliver vores opfattelse og forståelse af kroppen som værktøj udfordret på et helt andet niveau. Shakuasei kræver kropskontrol på højeste niveau både i kihon og kumite. Intet er tilfældigt. For at skabe energi, skal små muskler aktiveres i den rigtige rækkefølge og energipunkter forbindes, de såkaldte tachi-ai ‘er. Ikke bare nogenlunde, men yderst præcist for at skabe forbindelse i energikredsløbet.

Et godt eksempel fra Shakuasei-kurset var, at vi brugte timer på at lære at knytte en hånd korrekt. Alt fra hvordan fingre foldes, til hvordan muskler på hånd, arm og skulder skal opspændes for at fungere mest effektivt. Kropskontrol, Tai-seigyo.

På sidste dagen blev vi bedt om at forholde os til hvorfor at pizzaen i vores flersporede kampsportssystem skulle indeholde en kinesisk pizza-slice. I virkeligheden bør vi vende spørgsmålet om og spørge os selv: Hvorfor ikke? I sidste ende er essensen den samme, der er bare forskellige måder at “angribe” emnet på teoretisk såvel som praktisk.

Med Shakuasei får vi et nyt perspektiv på kampsport og kampkunst. I stedet for de mere stilistiske rette linjer og 45 grader som vi traditionelt arbejder med gennem vores kompetencer fra Task Fight, så arbejder vi her med cirkler og spiraler. Både i forhold til kraftgenerering som fx i den Hsingi-inspirerede spiral-tsuki, men også i vores bevægelser og manipulationer af kampafstand.

Vi gennemførte således på sidste kursusdag en øvelse med bold, der hang i centrum mellem to udøver. Bolden hang mellem to kamae’er og havde til formål at tvinge os til at tænke ud over det lineære angreb. Ved hjælp af spiral-angreb kunne vi således generere kraft og bevæge os på – for os – helt nye måder. Denne øvelse har for mit vedkommende givet anledning til en del refleksioner og givet et nyt syn på hvordan en kamp kan kæmpes og hvordan vi kan manipulere med vores modstander.

I Pensumhåndbogens Appendiks B er der en oversigt over Hassei-ryu Yakami’s Kræfter og Principper. Dette er naturligvis langt over vores videns- og indsigtsniveau. Alligevel, har Appendiks B altid pirret min nysgerrighed, da det er her systemet defineres. Jeg har på ingen måde har fuld viden og indsigt i disse kræfter og principper, men der er super interessant, at vi via Shakuasei har stiftet bekendtskab med praktiske øvelser, hvor vi ser brudstykker af disse kræfter og principper i praktisk anvendelse. Specielt fik vi arbejdet med Sammentræknings- og udvidelseskræfter samt irimi/tenkan principperne via Ba Gua-triagrammet. Og begreber som “en Spiral-formet kugle”, “Urørlig tung og rodfæstet” blev også anvendt flere gange – formentlig med reference til de 12 principper.

Vi skal derfor bruge Shakuasei til at reflektere og perspektivere vores forståelse af Yakami Shinsei-ryu Karate-do som trods alt er vores udgangspunkt for kampsport. Vi får gennem Shakuasei ny indsigt i både kihon og kumité. En indsigt vi skal bruge til at kaste nyt lys over den viden vi allerede har erhvervet via tidligere kompetencekurser inden for bevæbnet, ubevæbnet og ikke mindst de selvudviklende kurser. Ved at bygge oven på eksisterende viden kan vi udfordre denne, finde mønstre og derigennem anskue systemet som en samlet helhed hvor hver brik passer ind. Vi har derfor en pligt til at anvende vores nye værktøj og viden og nørde videre i detaljen!

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login