Shindenkans værdisæt, Kompetencer og dilemmaer

I Shindenkan Danmark træner vi det flersporede kampsports system Yakami Shinsei-ryu Karate-do efter vores motto: Der er plads til alle – Eliten som motionisten. Shindenkan Danmark består i dag på landsplan af ca. 1.400 medlemmer i 17 medlemsskoler fordelt over hele Sjælland og Shindenkan Danmark er optaget som specialforbund under DGI Kampsport siden 2009.

Vi er meget stolte over det vi har opnået, vores værdisæt og kompetenceniveau i Shindenkan Danmark.

For når du er medlem af Shindenkan Danmark, er du en del af et struktureret kampsportsrum hvor der er plads til alle, der har lyst til at træne flersporet karate uanset alder og køn. En traditionel flersporet kampsportsverden der bygger på 1000 års historie og erfaring – En verden langt fra den konkurrenceverden som kendetegner sport i dag.

I Shindenkans ånd

Shindenkans ånd møder du når du træder ind i Shindenkans Dojo (træningssal). For det er vores mål at du altid bliver modtaget af velforberedte og dygtige Chefinstruktører og Instruktører, der vil bruge alle deres evner på at skabe en Dojo og atmosfære med gensidig respekt og accept af hinanden, med plads til alle – voksne som børn. Med et stærkt fælles værdisæt og meget høje kompetencer i traditionel flersporet kampsport.

Vi møder dig, hvor du er, og tager dig med på en rejse i traditionel flersporet kampsport, gennem helhedstankegang, med afsæt i det unikke kampsportssystem – Yakami Shinsei-ryu Karate-do og en 100% struktureret pensumhåndbog.

Det som Shindenkan Danmark ønsker og forventer af alle medlemmer er at de har et åbent sind, at de ønsker at lære Yakami Shinsei-ryu Karate-do og at de til en hver tid følger Shindenkans Dojo-kun. Sidst men ikke mindst at vi alle stræber på at efterleve Shindenkans værdisæt.

For det er Shindenkans værdisæt binder os sammen.

I Shindenkan Danmark har vi et fælles værdisæt og det er dette fælles værdsæt der binder os samme såvel som et forbund af medlemsskoler og medlemmer, som mennesker og kampsportsudøvere der deler en fælles passion.

I Shindenkan Danmark lever vi efter et værdisæt der giver plads til alle – eliten som motionisten, Shindenkan Danmark tænker altid først og fremmest på eleverne i lokalskolen. Vi tror på de mennesker der er i Shindenkan Danmark og på at de mennesker som gør en forskel i lokalforeningerne som ledere og chefinstruktører, arbejder for fællesskabet og demokratiet.

Derfor har Shindenkan Danmark også det regelsæt at vi aldrig svigter en Chefinstruktør eller en national bidragsyder, så vi gør altid det bedste vi kan for at hjælp hinanden, vi støtter altid op fra forbundet og tilfører de bedste ressourcer vi har, vi holder altid vores aftaler – vi svigter ikke dem der har brug for os!

Fordi det er Shindenkans værdigsæt der binder os sammen og I Shindenkan Danmark hjælper vi altid en ven!

Fordi det er det rigtige at gøre… Er I ikke enige?

Der er stor afhængighed til knappe ressourcer…

I alle unikke kampsportssystemer er det sådan, at du ikke bare kan finde Chefinstruktører eller instruktører ude på gaden eller i den nærmeste by eller i det hele taget bare hente dem ind ude fra. Det tager mindst 10-15 år at opbygge det nødvendige flersporede kompetenceniveau i Yakami Shinsei-ryu Karate-do. Til sammenligning til andre enkeltsporede kampsportssystemer oftest blot 3-5 år.

Vi ved godt at Yakami Shinsei-ryu hovedsagelig er for de, som ønsker og udfordres mere af den ægte japanske samurai arv. Dette ift. de relativ simple enkeltsporede kampsportssystemer, som netop er designet til at være – relativt simple, nemme at gå til og derfor 3-5 gange hurtigere gradueringsprogression i “bælter”.

Men kompetenceforskellen er temmelig stor!. Derfor oplever vi løbende igennem de sidste 30 år, at enkeltsporede brun- og sortbælteinstruktører søger ind i Shindenkan for, at opnå Yakami Shinsei-ryu flersporede kompetencer med skjult økonomisk henblik på senere, at etablere deres eget system i en mindre provinsby. En provinsby som de oftest er opvokset i og derfor kender “landsbysamfundet og den ofte specielle mentalitet 100 %, hvor alle kender alle og ved alt om alle”.

Oftest fordobles priserne, kompetenceniveauet og krav sænkes betragteligt og der sker bestyrelses- eller egen gradueringer af den nye lokale systemgrundlægger fra 1.dan op til 5-7.dan, sort bælte, i løbet af relativt få år og uden yderligere tilegnelse af udviklings fagkompetencer.

Men overraskende nok, så synes flertallet i lokal samfundet det er helt normalt og OK, da det er DERES lokale “Karatemester”.

Det har taget os mange år at erkende denne større forskel i mentalitet, underspillede men markante territorie- og tilhørs opfattelse, og forstå, at det gør Danmark betydeligt større mht. til lokal mentalitet og indstilling og her taler vi ikke blot om den stereotype forskel på “Jyder, Københavnere og bornholmere”.

Det var aldrig gået i en større dansk by, da alle større danske byer eller storbyområder, har nationalt som internationalt udsyn og erfaringer, og derfor har en hel anden diversitet, indstilling og mentalitet.

Virkeligheden og erfaringen viser, at derfor ligger Shindenkans mål- og elevgruppe hovedsagelig koncentreret her, men alle er selvfølgelig velkomne, – Plads til alle, Eliten som motionisten.

Shindenkan har ufrivilligt bidraget til realiseringen af skjulte persondrømme, mindreværd, og skabt en del lokale “Soke Karatemestre med eget kampsportssystem” i den lokale provinsby de er opvokset i, de sidste 30 år. Nogle synes humoristisk at dette er et kompliment, men vi er ikke særlig stolte over denne problematik, da vi føler det er “løgn og bedrag, fup & fidus” overfor andre mennesker.

I Shindenkan er det Chefinstruktørerne oftest de vigtigste lokale ressourcer i driften af en Shindenkan skole.

Det er Chefinstruktøren der har hovedansvaret for udviklingen i lokalskolen, ligesom det er Chefinstruktøren der har licensen fra Shindenkan honbu til at undervise i Yakami Shinsei-Ryu Karate-do. Det er også Chefinstruktøren der er den øverste lokal værdibaserede rollemodel der har erfaringen, engagementet og drivet samt ikke mindst den Flersporede Kompetence som er selv grundlaget for skolens eksistens.

Derfor bruger både Shindenkan honbu dojo og Shindenkan Danmark også særdeles mange ressourcer på at træne Chefinstruktørens lederevner samt at fastholde og forøge kompetenceniveauet i Yakami Shinsei-ryu Karate-do til gavn for både Chefinstruktør og medlemmer i lokalskolen.

Det går ikke altid som planlagt!

I Shindenkan Danmark har vi en åben kommunikationspolitik og vi kender allerede taktikken, vi har nemlig set det mange gange før. Det starter altid med at Chefinstruktøren, vice chefinstruktøren eller holdinstruktøren, har nået toppen og ikke ønsker at udvikle sig mere – og at de ikke vil erkende det selv!

Men hvad gør vi i Shindenkan Danmark når en Chefinstruktør begynder at fejle og dette går ud over eleverne således at de både dumper til gradueringerne og tager en tangent væk fra Yakami Shinsei-ryu Karate-do.

For elevernes og medlemmernes skyld mobiliserer vi hurtigst muligt hjælp til lokalskolen i form af de bedste forbundsressourcer, værktøjer og støtte – Vi stiller selvfølgelig op for hinanden og laver gensidige aftaler mellem Chefinstruktøren, bestyrelsen og Shindenkan Danmark.

Hele netværket går i gang – Dette er jo Shindenkan Danmarks værdisæt!

Men den store afhængighed til Chefinstruktøren medfører nogle gange også meget opblæste egoer hvor chefinstruktøren glemmer Shindenkan Danmarks værdisæt og tilsidesætter lokalforeningens formåls paragraf samt sin egen ydmyghed i forhold til lokale medlemmer og elever – glemmer at være en rollemodel!

Alt sammen blot for at bevare det lokale image som Chefinstruktører skaber af sig selv!

Så for ikke at dette skal blive opdaget af medlemmerne i lokalskolen bygger de lokale chefinstruktører illusioner op med dem selv som helte – uden at fortælle sandheden til de mennesker der hjælper for de er dybest set ligeglade, bare de opnår hvad selv har planlagt – det er rimelig kynisk.

Forbruget af hjælperessourcer stiger og stiger under påskud at det for alles bedste for til sidst at blive afsløret som rent bedrag der har til formål at dække over en skjult agenda.

Det er altid det samme… og hvorfor? Shindenkan honbu og Shindenkan Danmark har uddannet dem og så får de pludselig andre prioriteter!

Og Uanset hvor meget støtte og hjælp du giver og tilbyder, opdager du at de har en anden agenda.

Det er uholdbart på den lange bane at bruge mange ressourcer på at hjælpe Chefinstruktører og ledere der grundlæggende ikke ønsker at bliver hjulpet. Men i Shindenkan Danmark har vi ikke noget valg dels fordi vi deler et fælles værdisæt.

Men vi kan reducere risikoen ved at “Downsize – reducere & konsolidere” til de, som virkelig gerne vil, hvilket allerede blev publiceret og påbegyndt ifm. “Trin 1-5 i Strat21”, november 2015 og vedtaget af nationale og lokale generalforsamlinger 2015 og 2016. Det har allerede givet gode resultater og en del markante bluff er blevet afsløret og eksponeret, da menneskelig nederdrægtighed oftest uden grænser, ikke er særlig kønt, men trin 5 – More Fun! Er en stor succes!.

Hvad med ærligheden!

Som forbundsformand efterlyser jeg ærligheden – hvorfor er det så svært bare at indrømmer det når vi har nået vores grænse? Hvor skal vi ud i store dramaer og bedrag.

Verden er ikke bedrag – verden er verden, bedrag og selvbedrag er skabt af mennesker med lavt selvværd.

Menneskers natur er at de til enhver tid vil tilgodese dem selv og undgå at tage ansvar for dem selv og deres valg eller de konsekvenser der følger med deres valg. Det viser verdenshistorien!

Verdenshistorien viser også at verden jo ikke står stille og verden er jo ikke skabt for at tilfredsstille vores individuelle egoer eller for at vi kan dyrke vores egne særinteresser – verden bevæger sig videre på trods af at vi har valg at stå stille.

Så hvorfor ikke bare sige farvel i god ro og orden, hvorfor skal der altid være et stort drama ud af det, hvorfor ikke bare aftale en god plan for overdragelse og så træde tilbage stille og roligt og sige tak for den tid man har været en del af noget der er større end en selv!

Tja når ego’et er såret så smuldre værdisættet, når egoet er såret forsvinder den gensidige respekt og accept!

Men hvem er det der taber i sidste ende – det gør medlemmerne og DET er ikke i orden.

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login