OBC 3 – Så kom virkeligheden frem

Af Søren Nielsen, medlem indtil 2022

November 2017 er en måned der har budt på regn og tegn på vintervejr. Men det er også en måned, der har budt på OBC 3 med et indhold der viste at værdien ”Du kan meget mere end andre og du selv påbyder dig” virkelig kom til sin ret. OBC 3 indeholdt kompetencerne KGK-Karaten historien, JJ3 – Nedtagninger og stranguleringer, TF 3 – Virkelighedens kumite, Tai Chi – Kinesisk kampkunst, Shiatsu – Japansk massage samt det fantastiske IK1-3 – Instruktøruddannelse set med virkelighedens briller og sammenhængende i en rød tråd.

OBC3 er lige som OBC1 og OBC2 udviklet af Yamana–Itotani-Sensei, og for at skabe større forståelse for OBC3, så havde SOPROG fået den ære at være med til at planlægge indholdet, inden for rammerne således, at det også i SOPORG kunne forstås og føres ud i virkeligheden.

Det er altid utroligt lærerigt at være en del af en arbejdsproces med Yamana–Itotani-Sensei og SOPORG var da heller ikke i tvivl om, at det her nok skulle blive godt for alle, for indholdet i OBC3 handlede nemlig om, hvordan virkeligheden ser ud lige nu og hvad kan der gøres, for at være klædt på til den fremtidige virkelighed. Det vil med andre ord sige, at der skulle læres af fortiden, forberedes på fremtiden og være lige i nuet.

Undervejs i arbejdsprocessen blev der kigget til alle de situationer som instruktørerne i de enkelte skoler har været konfronteret med. Det gælder både de positive og de negative – der kan læres af alle situationer. I OBC 3 bliver IK1-3 kurserne gennemgået og alle, der har deltaget på et IK1-3 kurs ved at indholdet er tilpasset til virkeligheden og de situationer man kan komme ud for her. Alle de cases der blev fremstillet til OBC 3 kurset var alle opbygget ud fra situationer, som er oplevet i de enkelte lokale Shindenkan skoler inden for de sidste par år og dermed meget relevante for nutiden og for fremtiden.

Når der nu kigges på alle konfrontationer, så er det jo for at finde ud af hvordan nutidens og fremtidens instruktører bedst kan klædes på, således at konfrontationerne kan blive løst bedst muligt. Det er jo nøjagtig på samme måde det gøres mht. at gå i de gamle samuraiers fodspor og lære af deres teknikker. Det er blot tilpasset det moderne samfund og de udfordringer, der hører med her. Og det er her at IK1-3 kurserne hele tiden udvikler sig, for det er på disse kurser at medlemmerne af Shindenkan virkelig for prøvet, hvad det vil sige at være instruktør.

Det lyder måske farligt men det er det slet ikke, for det handler i bund og grund om at tage ansvar. Ansvar for sig selv og ansvar for andre. Samtidig er det også en læring i, hvordan man reagerer i situationer, som kan være lidt vanskelige. Og det er selvfølgelig ikke forbeholdt dojoen. Nej, det kan i den grad også bruges uden for dojo’en. Al læring i Shindenkan, er læring der kan bruges overalt i livet, hvis man vil det. Det er derfor at kampkunst ikke handler om træning 2 gange pr. uge, men er en måde at leve på med tilhørende værdier og læringsprincipper – de står på side 1 i pensumhåndbogen 🙂

Yamana–Itotani-Sensei startede OBC 3 med en kort gennemgang af karatens historie fra anden verdenskrig og frem til i dag. Den udvikling som måske i virkeligheden ikke kun omhandler karate, men måske alt kampsport som vi kender til i dag. En udvikling som har gjort at kampsport fra Japan er blevet udbredt i hele verden og som alle mennesker kender til i forskelige grad. Der er bare stor forskel på den måde der trænes og arbejdes med kampsport på i Shindenkan og andre steder. I Shindenkan er det en indgang til et sted, hvor der er plads til alle – elite som motionist.

Efter denne gennemgang var det tid til IK1-3. Der var opbygget 3 dojo’er således, at der kunne dannes 3 områder for læring. I hver dojo blev samme case gennemgået og udført. Hver runde var opdelt i 4 cyklusser således at optimal læring kunne finde sted. I første cyklus kom en Vicechefinstruktør i ilden – derefter var det en instruktør – så var det Chefinstruktørerne som så viste hvordan det skulle gøres og til sidst var det igen vicechefinstruktøren, som så kunne tage læring fra de tre andre cyklusser med sig og dermed lære mest. Denne måde blev gennemført med i alt 4 cases, som var yderst relevante for organisationen og alle lokalskoler.

Under hver case blev der i den grad lagt pres på personen i ilden og dermed alle muligheder for at det sande jeg kom frem – og det kom det også på godt og ondt. Sådan er virkeligheden, og det er virkeligheden man skal forholde sig til og ikke et glansbillede, som man selv skaber.

Til slut af IK1-3 havde Yamana–Itotani-Sensei skabt 3 cases som skulle bringe Chefinstruktørerne under pres og dermed skabe optimal læring for både dem og for resten af deltagerne der skulle kigge på – og det virkede i den grad 🙂 Når situationer er synkrone så kan det være lidt nemmere at håndtere, men når de bliver asynkrone så er det en helt anden snak, og det var lige præcist det som de tre cases var – asynkrone på samme måde som kumite imod flere vil være. Hov, hvad har IK1-3 med kumite at gøre? Alt, for der er ingen forskel, hvis man kan se essensen i det hele 🙂

Efter en helt fantastisk IK1-3 lektion skulle krop, sind og ånd lige have kontakt igen. Dette blev gjort igennem en gennemgang af Tai Chi formen som vi træner i Shindenkan. Derefter var det tid for JJ3 og TF3 hvor Yamana-Itotani-Sensei viste hvad stranguleringer og låse kan have af effektivitet. Og selv om det var sent på aftenen og alle var mærket efter IK1-3, så blev der ikke givet meget plads rundt omkring hos de enkelte deltagere 🙂

OBC3 sluttede denne fredag af med en guidet meditation, hvor alle blev guidet til afslapning af Yamana-Itotani-Sensei. Det er helt fantastisk at mærke hvordan krop og sind falder til ro og hvordan vejrtrækningen får indflydelse på hele kroppen.

Som alle nok er blevet klar over, så er der ikke noget der er tilfældigt i Shindenkan – ej, heller i dette OBC3 forløb. IK1-3 hænger i den grad sammen med resten af indholdet i en rød tråd, der nok er blevet væsentlig tydeligere på dette OBC3 forløb. Under IK1-3 viste deltagernes virkelighed sig meget tydeligt på flere fronter, og det er nu op til den enkelte at tage læringen med sig således en fantastisk fremtid kan skabes for både dem selv og for Shindenkan. Og husk at fremtiden skabes af dine handlinger, ikke af det du siger og tænker du vil gøre.

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login