OBC kurser, national standard og ny stopprøve – Executive version

Den essentielle information for den travle

OBC betyder Obligatorisk Certificering. Der er nu fire årlige OBC pensum kursus vedligeholdskurser af hver ca. 4 timers varighed. Sammen med de seks årlige lokale og seks årlige nationale Honbu Nationale kompetence træninger (NKT), vil en shindenkaner som har gennemført og bestået alle pensum kompetence kurserne op til 1.dan, Yakami Shinsei-ryu, 2.dan BKK, opnå et årligt vedligehold af indsigt, forståelse og fagkompetencer på mindst 40 timer pr. år.

Det tager normalt 9-12 år at blive 1.dan, sort bælte, i Yakami Shinsei-ryu. Det betyder at der i teorien kan være imellem 9-12 år imellem dit første og dit sidste pensum kompetencekursus. Det er et krav at du vedligeholder dine pensum kompetencer jf. pensumhåndbogen.

Men siden 2015 har understøttende NKT honbu opvisningstest træninger highlightet, at trods Shindenkan empowerment og god tro, så er det de færreste lokal skoler, som har vedligeholdt alle disse pensum kursus kompetencer op til national standard.

Dette betyder et konstant, men gradvist fald i teknisk niveau, forståelse og gør det sværere for den enkelte elev at forstå den trinvise og afløsende opbygning i pensumhåndbogen, som er facitlisten på det 1.000 år gamle system, som de gamle japanske elite samuraier trænede i.

Dette gælder ikke kun KYU – farvede bælter, men også Brun- og sortbælter, og gør det vanskeligt og unødvendigt udfordrende at skabe højere graduerede densho grader, hvis der ikke er en understøttende undervisnings- og træningsstruktur, som fremmer dette. Det er også læringen fra den nødvendige og meget succesfulde trin 1 “Progression efter indsats” til trin 5 “Udvikling efter indsats – More fun!” implementering som skete fra 2015 Jf. LINK

Som yderligere incitament til at deltage i de lokale som nationale NKT, vil der pr. 1/1-2018 blive indført en separat stopprøve, i stedet for en integreret én, som har vist sig ikke at virke efter Empowerment og god tro hensigten. Stopprøven hedder; Pensum kompetencekursus test; Bevæbnet og ubevæbnet.

Ved lodtrækning bliver der udtrukket op til 50 % af de bevæbnede som ubevæbnede pensum kompetencekurser, som der testes i. Dette giver hver graduant in spe rigtig god mulighed for at vise deres kompetencer.

Det er oplagt at denne stopprøve kan afvikles under fælles stævner, således stopprøven også har funktion af opvisning og eksponering af Yakami Shinsei-ryu flersporede kompetencer.

Stopprøver er fra 5.kyu, dvs. shindenkanere med mindst 4-6 års træningserfaring bag sig. I enkeltsporede kampsportsystemer vil de oftest være sortbælter i dette tidsrum, men ikke i Shindenkans flersporede 1.000 år gamle system.

OBC er skabt for

  • Understøttende undervisnings- og træningsstruktur for national standardiseret vedligehold af pensum kursus kompetencer. Jo flere beståede kurser, jo flere OBC kurser kan du deltage i.
  • Understøttende undervisnings- og træningsstruktur for national standardiseret vedligehold, rettelse af fejl og misforståelser og opdateringer, for honbu kursusinstruktører, chef- og vicecheinstruktører, Sr. instruktører, sort og brunbælter, direkte fra Yamana-Itotani Sensei.
  • Maksimal understøttende undervisnings- og træningsstruktur, som forberedelse til gradueringsstopprøven, så et gradueringsforløb kan nydes i langt højere grad, – og en beståelsesprocent som er stigende.
  • Alle deltagere ved hvad der forventes af dem under stopprøver, NKT og kan spørge ind til yderligere indsigt, og derved fremme progression og udvikling hos alle bæltegrader, og for fremtiden også højere densho grader, som skal sikre kvaliteten og fremtiden for det 1000 årige system til gavn for fremtidens generationer.
  • Sikring af systemet til fremtidens generationer med denne konstant støttende udviklingsplatform mod højere densho grader, hvor målet er Menkyo “Master of all the martial arts” – “Kend dig selv på godt og ondt – 100 %”.

OBC vil blive udbudt enkeltvis og i rabatpakker.

SOPORG vil blive inddraget i den endelige pakke udformning og prisfastsættelse. Det demokratisk valgte nationale koordineringsudvalg,

SOPORG består af Forbunds formand og næstformand, Honbus formand og næstformand, og én til to yderligere medlemmer fra enten Forbundsbestyrelsen og/eller Honbus bestyrelse. Alle demokratisk valgte på GF 2017.

SOPORG Executive består af Forbundsformanden og Honbus formand.

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login