POMW I,II og III 2015 afviklet igen med succes – 3½ måneds kompetenceforløb

Bedste konstante og dygtigste skytte på både POMW I til POMW III; Pia Hornung
Bedste livsbekræftende udvikling fra POMW I til POMW III: Thomas Elisberg og POMW chefinstruktør Kimu Sensei

Shindenkan Honbu POMW projektet 2011-2013 kan I læse om på www.pomw.dk eller www.pomwproject.com .

Men kort fortalt; POMW – Project Old Modern Warrior. Hvor Shindenkans generalforsamling besluttede at “sætte alt på spil”. I 2010 offentligjorde Shindenkan Kompetence & Udviklingscenters chef og eneste ressource, Yamana-Itotani Sensei til generalforsamlingen og forbundsbestyrelsen, at han havde udviklet en meget kontroversiel ide til, at praktisk forklare og påvise forskelle og ligheder imellem den moderne og gamle kriger. At den afgørende faktor primært er mennesket bag våbnet, som tilmed er tidsløst og uafhængig den tekniske udvikling, samfundsnorm og oprindelsesland, og dermed hvornår der er sammenfald imellem sammenlignelige fagkompetencer – imellem den gamle elitekriger og den nye elitekriger.

POMW projektet tog hovedudgangspunkt inden for Kampsport og Minouchi Sensei teori om mennesket bag våbnet. Dennes indre afklaring og indstilling er den vigtigste faktor for, at lære at skyde på kortest muligt tid med de mest optimale resultater, hvis disse også får den mest optimale læringsproces og opbygning med den optimalt korrekte skydetekniske essens fra verdens bedste legendariske pistol, riffel og langdistanceskytter.

Da ingen i Shindenkan havde skydeerfaring af nævneværdig betydning, var udgangspunktet ideelt, men også maksimalt risikofyldt, hvis projektet skulle kikse. Det gjorde det så ikke, men vakte international anerkendelse og opmærksomhed, samt gav Shindenkan Kompetence og Udviklingscenter et helt unikt netværk, som meget få i verden har.

Projektet medførte oprettelsen af SDKSkyt (www.sdkskyt.dk) , da POMW mildt sagt medførte et ramaskrig i den danske skytteverden, hvor vi stadig oplever “bølgeskvulp” to år efter projektets afslutning, – men stadig vedvarende international interesse og anmodning om samarbejde.

DGI IDAN rapporten fra 2012 fortæller at ca. 83 % af alle danske skytter ikke modtager en struktureret skydeundervisning og at mere end 50 % heller ikke er interesseret i dette. Det er i direkte modsætning til Shindenkan og POMW tankegangen. Vi er af den mening at den skolede tilgang og ”få alt serveret” igennem en struktureret POMW skydeteknisk undervisning, er den bedste vej til at lære en ny kompetence. Dertil kan der også uddrages af rapporten, at den gennemsnitlige danske skytte skyder ca. 200-250 skud om året på ca. 6-10 årlige træningslektioner. Dette er også i direkte modsætning til POMW kompetence forløbet over 3-3½ måned med intensiv gratis tørtræning og mange skudserier typisk i forholdet 1:20 til 1:50. Udregnes erfaringen i antal skud, vil en typisk POMW II kursist have 2-3 års dansk skytteerfaring og en POMW III kursist 6-7 års dansk skytteerfaring jf. DGI IDAN rapport 2012. Men på hhv. 3 og 3½ måned hvor du ”udlever skydningens verden”.

Spørgsmålet er så om POMW Skytter også efter 3-3½ måned som minimum kan opnå samme resultater som ”normale danske skytter”. Det er ikke til at vide med sikkerhed, da dette ikke kan opgøres, da ingen målinger findes for et normalt dansk skytteforløb. Det eneste som kan sammenlignes direkte med, er dansk divisions standard, og her ligger POMW resultaterne på et helt unikt og fantastisk kompetenceniveau, som er bemærket internationalt.

Shindenkan Honbu POMW kompetence uddannelsen består af tre uddannelsesforløb af i alt 3½ måneds forholdsvist intensivt kompetence forløb ift. normal skydekompetence indlæring.

POMW I – 26.juni til den 22.august, 2015 – ca. 2 måneder;

 • A. 4 timers foredrag omkring skydningens historie, udvikling og fakta nationalt som internationalt, samt POMW projektet, samt grundliggende undervisning i basisk POMW tørtrænings skydeteknik.
 • B. 8+ timers undervisning med airguns og SIRT Laserguns i de fundamentale håndskydediscipliner igennem POMW skydeteknik; Baneskydning og sikkerhed.
 • C. 8+ timers undervisning med airguns og SIRT Laserguns i de fundamentale håndskydediscipliner igennem POMW skydeteknik; Baneskydning, transitionsskydning og IPSC – skydningens formel 1, og forøget sikkerhed.
  • Ca. 2 måneders basisk POMW tørtrænings skydeteknik 10-15 minutters ad hoc, gerne hver dag.

POMW I – 22.august til den 19.september, 2015 – ca. 1 måned;

 • A. 1 times foredrag og diskussionsforum omkring skydningens historie, udvikling og fakta nationalt som internationalt, samt POMW projektet, samt øremærket undervisning i basisk POMW tørtrænings skydeteknik.
 • B. 10+ timers undervisning med luftpistol og 0.22 baneskydning igennem POMW skydeteknik, 15 m og 25 m; Baneskydning, sikkerhed, grundlæggende pistol forståelse og funktioner igennem rensning.
 • C. 10+ timers undervisning med luftpistol, 0.22 og grov pistol 9 mm igennem POMW skydeteknik, 15 m og 25 m; Baneskydning, sikkerhed, grundlæggende pistol forståelse og funktioner igennem rensning.
  • Ca. 1 måneders basisk POMW tørtrænings skydeteknik 15-20 minutters hver dag.

POMW III – 19.september til den 4.oktober, 2015 – ca. ½ måned;

 • A. 1 times foredrag og diskussionsforum omkring skydediscipliner, DGI-IDAN 2012 rapport, og fakta nationalt som internationalt, samt POMW projektet, samt øremærket undervisning i udvidet POMW tørtrænings skydeteknik.
 • B. 10+ timers undervisning med 0.22 og 9 mm grov pistol igennem POMW skydeteknik, 7 m- 45 m; Åben bane – enkelt målskydning og transitions skydning mod IPSC skiver og metal plates i forskellig størrelser, sikkerhed, grundlæggende pistol funktioner igennem rensning.
 • C. 10+ timers undervisning med 0.22 og grov pistol 9 mm igennem POMW skydeteknik, 7 m- 45 m; Åben bane – enkelmål skydning og transitions skydning mod IPSC skiver og metal plates i forskellig størrelser, sikkerhed, grundlæggende pistol funktioner igennem rensning.
  • Ca. ½ måneders basisk POMW tørtrænings skydeteknik 20-30 minutters hver dag.

Det tredje gennemløb af POMW kurserne, 2015

Der var nu gået to år siden sidste utroligt succesfulde gennemløb af Honbu POMW kurserne i 2013 (POMW går balistisk) Så det var tid for endnu et POMW gennemløb, hvor alle deltagerne nu også ved tilmelding kan blive medlem af SDKSkyt skytteforeningen. Det valgte alle uden undtagelse. Ved tilmeldingsfristen udløb var der en overtegning på 50 %, hvilket desværre betød at vi måtte beklage over for nogle af deltagerne, som må vente til næste POMW kompetenceforløb i 2017. Men 14 godkendte Shindenkan medlemmer, 10 voksne og 4 JokoKidz & teens opstartede lokalopsparinger ca. 10 måneder før forløbet, således udgifterne kunne udjævnes og forberedelserne som er betydelige, ikke ville være forgæves.

10 måneder betød også 10 måneders forberedelsestid for alle SDKSkyts skytteinstruktører, som skulle op på POMW kompetenceniveau igen. Når der ikke er POMW kompetence kursusforløb, vedligeholdes POMW skydeteknik i SDKSkyt både indendørs og udendørs. Men hvert andet år med POMW kompetence kursusforløb, så skifter gearet op i en betydelig højere hastighed. Det kan bedst kan illustreres ved, at der typisk skydes 3-5 gange så mange gode skud til træning som forberedelse, og træningsfrekvensen bliver sat op fra 1-3 timers træninger til 5-7 timers træningslektioner.

Afhængig af indholdet og de POMW skydetekniske øvelsesrækker, skydes der typisk fra 600 til 2.000 0.22 og 9 mm skud pr. skytteinstruktør under en POMW træningslektion. Det er et meget intensivt forløb, hvilket kræver en meget god og stærk indstilling, disciplin og særdeles god fysisk. Da alle chefinstruktører i Shindenkan opfylder DIF´s eliteidrætsfolk definition og mere til, så er dette opfyldt. Det nye SHIELD KISS projekt, herunder ”Moving meditation – Body, Mind, Soul United” KataFIT træningen har yderligere bidraget til dette siden sidste gennemløb i 2013.

POMW I.A blev igangsat af Jens Hanshi-dai kort før sommerferien med Kjeld Renshi-dai som POMW skydetekniske instruktør. Dernæst blev POMW I.B og I.C varetaget af Søren Renshi og Martin Renshi og med Kjeld Renshi-dai som POMW skydetekniske instruktør.

Alt var som sædvanlig planlagt og koordineret af Honbus Chefinstruktør, Kimu Sensei, så intet var overladt til tilfældighederne og alt var som den internationale høje og ens standard som alle Honbus kompetencestandard er i.

Årsagen til at Kjeld Renshi-dai var POMW skydetekniske instruktør, høre sammen med, at han var den gennemsnitlig mest stabile POMW instruktør under SDKSkyt træning i baneskydning, som ikke er så intensiv som under POMW årene. Han skød aldrig under Dansk 2.division på sine absolut dårligste dage og normalen var dansk 1.division. Kun Kimu Sensei skød konstant over dette i de høje 280´ere og plus. I Kan senere læse deltager beretninger og en dedikeret artikel med billeder omkring dette forløb på hjemmesiderne for Shindenkan og POMW.

For POMW II var det nu Kimu Sensei opgave at undervise i baneskydning på 15 m og 25 m. Søren Renshi fungerede som kursuschef med alt det praktiske og som ass. Skydeleder. Alle andre chefinstruktører fungerede som skydekommandører og stod for sikkerhed, sikkerhed og sikkerhed. Resultaterne var lidt under niveau, men næsten på samme niveau, trods POMW II var skåret ned til den oprindelige plan; fra 3 til 2 undervisningsdage. 11 ud af de 14 deltagere bestod med bravur POMW II Fundamentals. I Kan senere læse deltager beretninger og en dedikeret artikel med billeder omkring dette forløb på hjemmesiderne for Shindenkan og POMW.

For POMW III var det igen Kimu Sensei opgave at undervise. Forskellen fra POMW II hvor dette foregik på en dertil indrettet bane til, ja baneskydning på 15 m og 25 m. Så er POMW III ude i det åbne terræn og på afstande fra 7 m og til ca. 45 m, hvor der skydes 9 mm grov pistol ca. 90 % og 10 % 0.22 standard pistol. Dette stillede langt større krav til sikkerhedsprocedurer, som alle deltagerne kom igennem igen og igen. Skydningen foregik som enkelmål skydning og transitions skydning mod IPSC skiver og metal plates i forskellig størrelser med skud fra skud indenfor 1-5 sekunder imellem, afhængig af afstand.

Søren Renshi fungerede som kursuschef med alt det praktiske og som ass. Skydeleder, Jens Hanshi-dai som back-up ass. skydeleder. Alle andre chefinstruktører fungerede som skydekommandører og stod for sikkerhed, sikkerhed og sikkerhed. Resultaterne var lidt under niveau, men næsten på samme niveau, trods POMW III var skåret ned til den oprindelige plan; fra 3 til 2 undervisninger. 7 ud af de 14 deltagere bestod med bravur POMW III Intermediate.

Bedste konstante og dygtigste skytte på både POMW II og POMW III var en dame; Pia Hornung og bedste livsbekræftende udvikling fra POMW II til POMW III var en mand: Thomas Elisberg.

I Kan senere læse deltager beretninger og en dedikeret artikel med billeder omkring dette forløb på hjemmesiderne for Shindenkan og POMW.

POMW projektet viste, at som med al anden sport, så kræver det et konstant kompetencevedligehold, at bibeholde sit allerbedste niveau. Men POMW projektet viser også, at en genskabelse igennem skydetræning af ens bedste kompetenceniveau, ikke er lineær, men en eksplosiv opadgående parabel.
Og når dette sammenlignes med, at enhver POMW skytte har gennemgået et standardiseret uddannelsesforløb og dermed har fået en kompetencegivende standardiseret værktøjskasse, vil en POMW skytte vide nøjagtig, hvad denne skytte skal for at komme op på niveau igen.

POMW er en almindelig fagkompetence i Shindenkans værktøjskasse. Det er umuligt at blive sortbælte eller master i Yakami Shinsei-ryu kampsport på blot 3 måneder – tja ikke engang én begynder bæltegrad kan du opnå på denne tid. Men! – som POMW skytteinstruktører i POMW Pistol kursusforløbet med imellem 40-60 timers POMW våd undervisning og mindst lige så meget hjemme tørtræning, er vi ganske stolte og meget glade over resultatet og kan allerede nu se at der er mange der i fremtiden som vil have gavnligt udbytte af dette forløb med; Fokus på mennesket bag våbnet og ikke omvendt.

POMW kursusforløbet vil køre igen i 2017 og vil igen være tilgængelig fra 6.kyu, Yakami Shinsei-ryu. POMW kompetenceforløbet er en integreret del af pensumhåndbogen og skal senest være i hus før 1.dan Sr. Yakami Shinsei-ryu / 3.dan karate-do, som er sidste grad i TG4 – TeamGruppe 4.

Tillykke til alle jer POMW II og POMW III deltagere som bestod med bravur!

POMW I – 26.juni til den 22.august, 2015 – ca. 2 måneder
POMW II – 22.august til den 19.september, 2015 – ca. 1 måned
POMW III – 19.september til den 4.oktober, 2015 – ca. ½ måned
Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login