Af Martin E. Hansen, Medlem indtil 2018

POMW den fourth – ”One course to rule them all” - POMW II

POMW II 22. august – 20. september

Lørdag d. 29 august skulle POMW I så stå sin prøve. På en pragtfuld sommermorgen mødte de 10 deltagere, frem til det første ”skarpe” kursus på Hanebjerg skyttecenter. Hanebjerg skyttecenter er et af Danmarks største skydeanlæg og har dannet ramme for alle tidligere POMW kurser inkl. instruktørernes A-licens kursus, som du også kan læse mere om i arkiverne. POMW II var massivt bakket op af instruktører: Kimu Sensei som skydeleder, Søren Renshi og Jens Hanshi-dai som assisterende skydeledere og de øvrige instruktører som banekommandører og praktiske grise.

Med kaffekopperne fyldte startede Kimu Sensei med en præsentation af skydeteknisk håndbog i lokalet tilknyttet den ”store pistolbane”. På en skydebane med rigtige pistoler og rigtige kugler er sikkerhed essentielt, hvilket også var Kimu Senseis budskab. Dette blev gentaget og vist teknisk korrekt efterfølgende på skydebanen, hvor deltagerne lyttede intenst, da de nu godt vidste at en fejl kan betyde at en shindenkan kammerat i yderste konsekvens kunne blive ramt af et skud med deraf fatale følger. På en skydebane er det vigtigt at et våben altid behandles som at det er ladt. Det betyder at våbenet altid skal pege i sikker retning, hvilket vil sige mod skydeskiverne for enden af skydebanen. Når der lades eller klargøres til skydning ligger våbenet i båsen og peger ned af skydebanen mod målet med en sikkerhedspløk isat. Bliver våbenet transporteres fra skydebane til lokale eksempelvis for at blive renset, foregår dette med et solidt greb omkring skæftet således at mundingen peger opad og magasinbrønden frem og væk bæreren således at man kan se at pistolen ikke er ladt. Alle sikkerhedsregler blev gennemgået nøje og gentaget flere gange for en sikkerheds skyld.

Det første hold deltagere af 3 personer, kunne nu starte med at lade deres magasiner op, med det næste hold ”in the hole”. Første skydning skulle deltagerne bruge til at lære våbenet at kende, da det var første gang at stort set alle skød med en rigtig skarpladt pistol. Indtil nu havde de været vant til air-guns og SIRT’er som ikke afgiver rekyl. Det gør en kaliber 0.22 heller ikke så meget, men dog en lille smule, som hvis man ikke holder korrekt på pistolen betyder, at man ikke rammer skiven eller spredningen bliver stor. Derfor var det også forventeligt at den første serie ville være med stor spredning. Men det var faktisk ikke så ringe endda og deltagerne havde alle gode skudbilleder, hvoraf kvinderne havde de bedste resultater, men også Jonas som jokokid gjorde det rigtig godt med luftpistolen på 15 meter.

Det der var den største udfordring for deltagerne rent teknisk var at den rigtige pistol, som nu var en Smith & Wesson 22L vejer betydeligt mere end en cz airgun. Det var nu også tydeligt hvem som havde praktiseret den nødvendige styrketræning med håndvægte, for at tilvænne kroppen til at holde en vægt i strakt arm foran kroppen. Hvis man har trænet dette i længere tid, bliver det alt andet lige nemmere at holde en pistol stille, som jo er nødvendigt for at opnå det optimale sigte. Så kan man i det mindste udelukke dette og koncentrere sig om sigte, aftræk og andet, der giver det gode skud. Man kunne ane en hvis ærgrelse hos nogle deltagere over at de ikke lige havde haft tiden til at styrketræne de 2 min om dagen, som det kræver at vedligeholde styrken til det gode skud. Trods dette var der efter den lange skydning frem til kl. 17.00 gode resultater det meste af vejen rundt. Kimu Sensei havde undervejs givet alle deltagerne rettelser som de kunne arbejde med undervejs men også i den mellemliggende periode frem til den afsluttende dag for POMW II.

Det afgørende i skydning er selvfølgelig, hvordan man rent teknisk korrekt betjener pistolen. POMW skydeteknik er simpel, hvis man ellers overholder processen. Dette er også nøgleordet i POMW skydning – processen. Processen er et udtryk for din sindstilstand, da sindstilstanden og dermed indstillingen påvirker og influere på dine tanker og dermed handling når man skal skyde. Derfor er skydning, som Kimu Sensei siger det ”Dejligt konsekvent, da det afspejler din tilstand mentalt og fysisk”. Filosofien er jo at skydning er simpelt og dermed er det jo bare at pege og skyde. Hvis ikke du rammer skal du kigge på processen og ind i dig selv, mange andre skytteforeninger vil fortælle at man nok skal justere sigtemidlerne eller måske skifte skydebriller eller andet praktisk. Men Minouchi Senseis teori har fortalt flere gange, at det er mennesket bag våbenet, der er afgørende, hvilket deltagerne på kurset nu for alvor kunne nikke genkendende til. Hvis man bliver ved at rette på det ydre og indstille pistolen uden at kigge på det indre og finde frem til, hvorfor man ikke kan holde fokus, glipper et proces trin i POMW skydeteknik, så bliver man aldrig bedre, eller det går rigtig langsomt. Der er en årsag til at skytter der har gået gennem POMW skydeuddannelsen kommer ud som rigtig rigtig gode pistolskytter efter 3-5 måneder modsat de 15-20 år det traditionelt tager – der arbejdes med det indre i en kombination med det ydre.

Den afsluttende dag for POMW II blev afholdt d. 20 september igen på stor pistolbane, dermed havde deltagerne haft 3 uger til at tørtræne og styrketræning. Fremgangsmåden på denne dag var den samme, dog uden præsentationen i starten, i stedet blev der gået til den med det samme. Alle deltagere havde fået øvet i den mellemliggende periode, hvilket straks kunne aflæses på skudbillederne. Traditionel baneskydning er stationær skydning og kan dermed indlæres ved at gentage det samme om og om igen, derfor er der også stor succes med autister som finder ro i skydning.

Det afgørende var om deltagerne havde fået trænet styrketræning nok og håndgrebet især, da POMW II afsluttes med 9 mm skydning. En 9 mm pistol har ganske meget rekyl, og rekyl kan ikke bekæmpes, men den kan til dels kontrolleres. Rent sikkerhedsmæssigt bliver det også mere alvorligt med en 9mm pistol, da et uheld betyder enten hårdt såret eller dødelig udgang. Derfor gjorde Kimu Sensei meget ud af sikkerheden omkring håndteringen af 9mm pistolerne, som deltagerne fik lov at træne uden kugler i magasinerne inden de fik lov at lade op. Der var igen 3 skytter fremme i båsene ad gangen, som alle var flankeret af en skytteinstruktør, således at sikkerheden var i top. Samtidig var Kimu Sensei i gang på en anden bane med hurtig skydning for at tilvænne deltagerne de høje brag som 9mm afgiver. Det var han startet lidt på under 0.22 skydningen også. De høje brag kan betyde at man instinktivt tøver eller laver uhensigtsmæssige handlinger, da man måske er bange for høje brag uden at vil vedkende sig dette. Der er kun en måde at kurere det på – tilvænning. Det er på samme måde man træner jagthunde, som kan stå ved siden af et gevær der går af, hvorimod at man kan se andre hunde nærmest ryste og skal have beroligende piller Nytårsaften på grund af de små brag der kommer i løbet af aftenen.

Det var tydeligt at se de deltagere der havde fået trænet på styrketræning havde en bedre pistolkontrol end dem som havde sprunget over hvor gærdet var lavest. Det kan gå i 0.22 skydning med et løst håndgreb, men ikke i 9mm skydning, da pistolen så bliver meget levende. Et godt håndgreb er forudsætningen for rekylkontrol, som betyder at pistolen bevæger sig kortvarigt i en linje op og ned i forlængelse af armene og videre ned i kroppen og underlaget, hvilket Kimu Sensei naturligvis pædagogisk forklarede gennem analyser af forskellige skudbilleder, både hans egne men også deltagernes.

For de 2 jokoteens Maya og Jens og ene jokokid Jonas, betød POMW II afslutningen på POMW uddannelsen, da POMW III, som er et rent 9mm kursus kun er for voksne. De gjorde det alle 3 rigtig godt med resultater indre som ydre de kan være stolte af. For de øvrige deltagere var det igen hjem og tørtræne inden POMW III og indvielsen i mere praktisk skydning kunne begynde.

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login