Shindenkan Danmark anno 2013 – State of the nation

Af Martin E. Hansen, Medlem indtil 2018

Efter mit valg til formandsposten i Shindenkan Danmark er det med ærefrygt, at jeg har taget handsken op efter den afgående formand, Jens Iversen, for vi går nu ind i det sidste år af Shindenkan Strategiplan 2010-2015 og vores mål er, at skabe vækst med nye fantastiske Shindenkanere i 2014 efter konsolideringsåret 2013.

Den afløsende strategiplan 2015-2020 blev vedtaget af generalforsamlingen i 2013, således fremdriften og de langsigtede mål, kan fortsætte gnidningsfrit og alle kender disse.

Endnu et år er gået siden den sidste opgørelse over medlemsskoler og medlemstallet i Shindenkan Forbundet og også et år, hvor der har været tilvækst af en ny Shindenkanskole i Ørestaden – som vi byder velkommen i Shindenkan familien og ønsker dem held og lykke i Deres forsatte etablering og vækst i Ørestadens lokalsamfund.

For Shindenkan Danmark har 2013 været et skelsættende konsoliderings år, hvor afslutningen af Shindenkans hidtil største satsning – POMW – har skabt fantastiske resultater nationalt såvel som internationalt.

Shindenkan har med stor præcission og nøjagtighed gennemført de sidste faser af det epokegørende og nyskabende og meget succesfulde internationalt anerkendte projekt; POMW! – Project Old Modern Warrior.

Vi har i 2013 kickstartet de to SDK skytteforeninger, som begge også er medlemsskoler af Shindenkan Danmark organisationen, og tillige også medlem af DIF og DGI. Det er gået 100% efter planen og POMW vedligehold har kørt for alle medlemmer, således at den meget høje standard og kompetence er vedligeholdt.

POMW er en succes for Shindenkan på alle måder – og lever fuldt op til vores motto: ”Vi gør som vi siger og siger som vi gør”.

POMW er inspireret af den gamle stormester Minouchi Sensei teorier om, at et afklaret menneske/mennesker som sættes i centrum i en skabelsesproces, kan opnå resultater, som overgår fantasien til gavn for alle på en ganske simpel og ukompliceret måde.

POMW´s opgaveformulering var derfor; ”Hvordan kan du lære at skyde efter den hurtigste og mest effektive læringsmetode – uden nogen forudsætninger. Du har kun dig, din indre afklaring og indstilling og intet andet. For en komplet plausible løsning, skal både statiske som dynamiske skydediscipliner indgå på både korte som lange afstande, og gerne på både nationalt, kontinentalt som internationalt plan, efter Shindenkans ordsprog om opfyldelsen af dit fulde potentiale ved at være god ved dig selv igennem andre og dig selv i et holistisk sammenhængende perspektiv.

Læs alt om POMW i artiklerne på hjulet og den dybe tallerken.

I 2013 bød vi også velkommen til støtteforeningen Shindenkans Venner, hvor frivillige kræfter blandt medlemmers familier, venner og øvrige netværk, vil give en hånd med til at støtte det solide fælleskab i Shindenkan og samtidig skabe økonomiske midler til den fortsatte udvikling. En af disse initiativer var salg af Julekalendere, hvor overskuddet gik til Børnenes Vilkår og Shindenkans Venner. På vegne af Shindenkans Venner vil jeg i den forbindelse gerne takke alle for den gode indsats.

Medlems udvikling
I Shindenkan Danmark laver vi medlemsopgørelsen fra uge 6 til uge 6 året efter og har vi lavet denne opgørelse siden uge 6 i februar 2009, hvor der i februar 2010 var 665 registreret medlemmer i Shindenkan organisationen. Det vil sige at:

  • Opgørelse for år 2009, opgjort i uge 6 2010: 665 medlemmer
  • Opgørelse for år 2010, opgjort i uge 6 2011: 719 medlemmer
  • Opgørelse for år 2011, opgjort i uge 6 2012: 857 medlemmer
  • Opgørelse for år 2012, opgjort i uge 6 2013: 1084 medlemmer
  • Opgørelse for år 2013, opgjort i uge 6 2014: 1101 medlemmer

Opgørelsen for 2013 har vist en medlemstilgang på 2 % hvilket betyder, at vi pr. uge 6 2014, i Shindenkan Danmark er over 1100 medlemmer:

Ja, 2013 har været et konsolideringsår og en vækst på 2%, én ny Shindenkan Skole, er ikke så ringe endda, fordi Shindenkan, som organisation, er gearet til endnu mere vækst i 2014, og vi følger benhårdt den strategiplan 2010-2015 (2020), som er vedtaget af forbundsbestyrelsen og Generalforsamlingen.

Det tværorganisatorske koordineringsudvalg; SOPORG – Shindenkan Operation & Organisation, som skaber den essentielle brobygning og sammenhængskraft imellem system og organisation, er succesfuldt igang med sit første leveår efter generalforsamlingsbeslutningen i 2013, maj. Denne Generalforsamling vedtog også en vigtig og større opdatering af vedtægter og retningslinier siden år 2000. Den voldsomme vækst har gjort, at det har været påkrævet at rette fokus imod en mere strømlignet og transparent organisationsstruktur, men stadig således, at fagudviklingsmomentet stadig vil fungere i en optimal symbiose med forbundet. SOPORG er underlagt forbundets vedtægter, regler og retningslinjer, og på givet opgave- og projektafgrænset prokura fra primært forbundsbestyrelsen, men også koordinerende med Honbu kompetencecenters bestyrelse og chefinstruktør, som er Shindenkan organisationens primære internationale fagkompetence.

Vi skal forsat blive bedre og mere effektive i vores brug af de 5 KPI’er i alle medlemsskoler således, at vores beslutninger og tiltag er solidt funderet i fakta, og via Shindenkans standardskabelon, samle og bruge det overblik og den klarhed til gavn for alle medlemsskoler nye som gamle.

Shindenkans kompetence- og udviklingscenter – Honbu dojo’s KPI er udvikling og alle ressourcer er dedikeret til dette formål, og vi ser frem til et udvidet antal kompetence kurser, for specielt de højere graduerede elever i den kommende sæson, men også en kommende og meget efterspurgt sundhedsuddannelse, som vil omfatte; Shiatsu, Ki & meditation, korrekt kost, korrekt fitness træning, træningsprogrammer osv. Det er indtænkt og afklaret, at speciallæger også gerne vil bidrage med den sidste nye vestlige og videnskabelige vinkel under dette almene praktiske uddannelses forløb, som er påtænkt skal være åben for alle medlemmer, deres familie og støtter.

Husk! Alt arbejde i Shindenkan og Shindenkans medlemsskoler er frivilligt og ulønnet, fordi vi tror på at vores værdier gør en forskel – vi tror på at Shindenkan er stedet for alle, der vil dyrke flersporet kampsport, og vi ønsker at give vores viden og kompetencer videre til en ny generation på en forbedret, uforbeholden og struktureret måde til gavn for dem og os.

Shindenkan har snart 50 års jubilæum i Danmark, alt afhængig om etableringsåret er 1965 eller 1967. Vi er tredie generation, men aldrig har størrelse og fagniveau været højere end det er nu. Det vil vi tillade os at være stolte, men også ydmyge over, da vi også har ansvaret for fjerde generation, som skal have faklen overdraget.

Samhørighedsforholdet til Japan, hvor det 1.000 årige kampkunstsystem intakt kommer fra blev understreget, da Yamana-Itotani Sensei – Kimu Sensei, var på sin 45´ende træningslejr med SST. Træningslejren sammen med de andre stormestre fra Menkyo Kaiden og op (9-10.dan) forgik i Japan. Der er planlagt endnu én i 2014 og sandsynligvis igen i 2015. Det er vigtigt at huske på, at der er ingen som bliver for gamle til at lære nyt og inspireres af hinanden.

Jeg ønsker alle Shindenkans chefinstruktører held og lykke med Deres resultater og vil på min post som forbundsformand søge at etablere nye veje og tiltag, som kan hjælpe Shindenkans udvikling iht. de i generalforsamlingens vedtagne strategiplaner, til glæde og støtte for alle medlemmer og samfundet.

Jeg tager udfordringen op – Vi går efter at 2014 skal være det bedste år i Shindenkans historie – nogensinde.

De venligste Shindenkan hilsner

Martin Hansen, Forbundsformand, Shindenkan Danmark

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login