Honbu TLUS; POMW III – POMW Pistol viderekommende

Af Martin E. Hansen, Medlem indtil 2018

”Load and make ready”

Mange af Jer har været igennem det første POMW (Project Old Modern Warrior) forløb eller har læst alle artiklerne her på nettet og forstår, hvorfor Shindenkan har taget de moderne skydevåben med på CV’et. I det første POMW kursus får man en generel introduktion til skydevåben og historien og, svaret på ovenstående. Men POMW er også mere end dette. POMW handler også om opbygning af skydeinstruktør kompetencer, som er den udvidede del af POMW. Alle chefinstruktører i Shindenkan har gennemgået et specielt POMW forløb designet af Kimu Sensei, hvor han videregiver den røde tråd indenfor pistol skydning, således at chefinstruktørerne kan fungerer som instruktører i den kommende SDK skytteforening, hvor Shindenkans elever, der har POMW 1 & 2 kurserne (POMW Pistol) kan vedligeholde og optræne deres skyttekompetence under kyndig og kompetent vejledning, noget som efter vores egen erfaring er savnet i flere danske skytteforeninger. Shindenkan Skytteinstruktøruddannelsen udbygges med POMW 3 og det har chefinstruktørerne brugt 3 fulde træningsdage samt hjemmetræning på at tilegne sig.

Mandag d. 10. september 2012 kl. 12.00 startede POMW 3 forløbet. POMW 3 er udelukkende et vådtræningsforløb og kun med 9 mm når skydningen er stationær, samt SIRT laserpistoler når der indøves skydning i bevægelse. Jeg havde faktisk set meget frem til at komme udendørs for at skyde, da det efterhånden var blevet for mørkt at stå i båsen i Sorø Skytteforening, hvor skydetiderne er mellem 18.30 og 21.00. Den pistol, som jeg og chefinstruktørerne har indkøbt er en CZ SP-01 Shadow med fiberoptik i forreste sigtemiddel og det fungerer bedst i dagslys. Så det var med stor spænding at jeg, med alt mit grej inkl. Transporttilladelse og pistol, begav mig mod Hanebjerg (også kaldet Rooster Mountain) ved Hillerød i Nordsjælland. Vejret var fantastisk og den sidste rigtige sommerdag ifølge meteorologerne, så det var rart at bruge det meste af dagen udendørs. Først og fremmest skulle der bygges en bane, der på denne første træningsdag var en ret simpel opstilling af rafter med 1-2 IPSC skiver imellem. Vi skulle træne med IPSC skiver.

Jeg havde passet min tørtræning næsten 100% efter Kimu Sensei’s POMW proces skydehåndbog, så jeg håbede det kunne ses på min skydning, og jeg var også spændt på at se de andres skydning, da vi havde besluttet, at vi gerne skulle igennem IPSC A-licens kurset alle sammen, som ét team, akkurat som vi gjorde med teoridelen under RRCAMP-POMW.Praha. Indenfor skydning opererer man med forskellige begreber, som jeg vil forsøge at forklare nogle stykker af i denne artikel 🙂 Et af dem er rekylskræk, som er et mærkværdigt begreb. Det er jo ikke sådan at man er direkte bange for at skyde, men instinktivt reagerer man ved, at man påvirker pistolen lige når skuddet går af (rekylen indtræffer), f.eks. ved at trække lidt op og dermed hæver løbet og målet rammes højere end tilsigtet. Kimu Sensei ville gerne have vi skulle kureres for denne rekylskræk, hvorfor han ad hel legal vej havde skaffet noget hårdt ladet ammunition, for blev vi vant til denne, var det ingen sag at skyde med alm. Ammunition og pist borte ville vores rekylskræk være 🙂

Det var planen at vi skulle skyde fra 12.30 til vi var færdige, hvilket den første dag betød at vi skød ca. 4 timer. På denne tid nåede vi alle på nær Claus Shishu, der ferierede i USA, at skyde omkring 600 gode skud. Gode skud betyder i virkeligheden, at man gør sit yderste for at hvert skud tæller og ikke bare skydes af. Dette er et af principperne i POMW skydeteknik, hvert skud tæller og hvert skud skal evalueres af dig selv. De første øvelser vi skulle igennem var egentlig baneskydning bare udendørs og på IPSC skiver efter ovennævnte opstilling. Vi startede ud med, at stå på 7 meters afstand, for at blive fortrolige med omgivelserne og skydeformen. Det sværeste ved at skyde med pistol, og det mest essentielle, er aftrækket og specielt double action, hvilket vil sige, at man med aftrækket spænder hanen og udløser hanen, hvorimod single action kun udløser hanen, da denne er blevet spændt af rail’en af forgående skud (Det er derfor det hedder en semi automatisk pistol).

Men da det er sværere at skyde double action startede vi ud med kun at træne dette, ved simpelthen at lægge hanen ned efter hvert skud, som så samtidig trænede os i at have kontrol over hanen, som er en stor sikkerhedsmæssig faktor i IPSC og al anden skydning, og vises i afladnings proceduren, som mange af Jer også har prøvet under POMW 1 & 2 – Unload, show clear, HAMMER DOWN, holster. IPSC skiver er aflange og sekskantede og simulerer på sin vis den øverste del af en mennesketorso, men er ikke formet som et menneske, da IPSC er sportsskydning. Der er tre zoner – alpha, charlie og delta, hvor alpha giver højest score og svarer til hoved og midt bryst, hvis man ”oversætter”.

Kimu Sensei markerede som en hjælp skiverne med et stykke gul markeringstape i midten, så vi vidste helt nøjagtigt, hvor vi skulle sigte, nu hvor det var første gang vi skulle skyde ”vådt” på IPSC skiver. Han demonstrerede også sine skydefærdigheder, men som han sagde ”Jeg er lidt rusten, da jeg er gået over til riffel og LRS træning”, hvorefter han placerede 2 skud med få 100 dele af sekunder imellem lige på den gule tape. Det lignede to slangeøjne lige på pletten og den type skud, med to skud så tæt affyret umiddelbart efter hinanden bliver også populært kaldet ”snake eyes”. Det skal dog siges at han på knap ét år havde haft ca. 80.000 gode skud under målrettede træninger og matches over hele verden med verdens bedste skytteinstruktører, og trænet tørtræning mindst hver dag, ofte flere gange dagligt. Kimu Sensei er jo kendt for at være temmelig kompromisløs og umenneskelig med sin egen træning :-). Samtidig havde han demonstreret det vi også skulle træne i løbet af dagen ”reset control”. En pistol har et mekanisk reset, der hvor aftrækkeren akkurat begynder at trække i hanen og hvor næste skud er muligt, dvs. der er en lille smule frigang i en aftrækker. Man kan træne sit aftræk til at tage frigangen mellem skuddene, dvs. mens man er ved at finde sigte igen efter første skud (rekyl kontrol) har man allerede taget den første del aftrækket og man kan skyde næste skud hurtigt. Mestrer man denne teknik kan man rent faktisk afgive 6 skud inden for 1-2 sekunder, som oven i købet ligger tæt grupperet.

Men man skal kravle før man kan gå, så vi startede som nævnt med at træne double action. Jeg afgav mit første skud og var glad, da den også ramte den markeringstape, men andet skud var ikke lige frem noget snake eye 🙂 Vi skød stående med pistolen startende i 45 gr., da man ikke må trække fra hylster og afgive skud før man har bestået sin IPSC A-licens.

Således bevægede vi os bagud på 12, 15, 20 og 25 m. Jo længere væk fra skiven man kommer jo større bliver spredningen også, dvs. afstanden mellem skudhullerne. Derfor skal man også sørge for at bruge mere tid på at sigte jo længere væk man er. Det er ganske hårdt at skyde mange skud og på et tidspunkt opdagede jeg pludselig at jeg blødte, hvilket viste sig at være min aftræksfinger, der simpelthen var revnet, aftrækkerne slår en lille smule tilbage, når man afgiver skud, og ved nok gentagelser var det altså nok til at min finger sprang læk 🙂

Typisk affyrede vi 2 magasiner for hver afstand, hvilket er 36 skud inden vi bevægede os bagud og affyrede de næste 2 magasiner. Vi har alle hver især 4 magasiner til vores pistol, så efter 72 skud skulle der lades op igen, og jeg skal hilse og sige, at det godt kan være ret anstrengende for tommelfingeren at lade alle de mange skud og tidskrævende, men så blev der tid til at reflektere over ens performance og samtidig lejlighed til at få en tår at drikke, der findes ikke spildtid i Shindenkan 🙂

Alle de mange skud betyder også mange tomme hylstre, hvilket kan genbruges, og dermed kan man spare penge ved at købe genladt ammunition, hvilket Kimu Sensei også har skaffet til os, men det kræver at vi leverer de tomme hylstre. Derfor fandt jeg også ud af, hvad ordet ”range chicken” betyder – folk går med måsen i vejret og samler tomme patronhylstre akkurat som en flok høns går og hakker i jorden efter korn eller andet lækkert.
På denne første dag øvede vi også transitioner dvs. man veksler mellem mål, hvilket man også kan erindre fra POMW 1 & 2 kurserne. Forskellen var her, at det selvfølgelig var med skarpt og der var forskellige stationer med mål over hinanden og på forskellige afstande.

En station skabte lidt udfordringer for de fleste af os, og det udgjorde et stålmål (20 x 20 cm) placeret på ca. 45 m fra hvor vi skød stationerne. Det svære var ikke målet alene, men at man skal skifte fokus fra et mål tæt på og umiddelbart efter til et mål langt væk. Det kunne tydeligt ses, da vi efterfølgende analyserede vores skudbilleder, som Kimu Sensei hele dagen gjorde en stor dyd ud af. Ud fra dit skudbillede, kan man analysere de fejl man måtte have i sin håndtering af pistolen, hvilket vi ligeledes blev introduceret til under POMW 1 & 2.

Siden vi nu havde haft svært ved stålmålet valgte jeg som afslutning at bruge de sidste par magasiner på at skyde efter stålmålet på 55 m afstand. Vi fik lov at vælge frit hvad vi gerne ville træne og Jens Hanshi-dai og jeg valgte stålmålet på lang afstand, hvilket Kimu Sensei så forvandlede til en shoot-out.

Ganske underholdende, hvor vinderen var den der først var færdig med at tømme magasinerne og måtte skyde så længe man ramte målet, havde man en misser overgik skydningen til den anden. Vi morede os kosteliget samtidig med, at der kom lidt pres på, og det var fedt at mærke at man rent faktisk sagtens kan skyde 55 m. med en pistol og ramme, det er en afstand, hvor man også kan høre at der går et splitsekund fra man har afgivet skuddet til det rammer målet. Søren Renshi og Kjeld Renshi-dai, havde ellers valgt at de ville øve transitioner, men da de så hvad Jens Hanshi-dai og jeg havde gang i sprang de efterfølgende til og ville pludselig gerne skyde efter stålmålet.

Alt i alt en rigtig super god og dejlig skydedag i godt vejr, hvor jeg fik rigtig meget med hjem at øve mig på. Det var også ganske hårdt at skyde i lidt over 4 timer, men som Kimu Sensei sagde ”I kan lige så godt vende Jer til det og I er nok lidt mørbanket i dag og i morgen, men til A-licens kurset er det 2 dage i træk af 8 timer”. Jeg kørte derfra i hast, da jeg jo skulle til Korsør samme aften og undervise alle mine elever i karate. Jeg var godt kvæstet da jeg kom hjem fra karate, men heldigvis er jeg i god form som alle Shindenkan instruktører, så jeg var frisk igen efter en ”koma–søvn” næste morgen.

2 dage mere var afsat til POMW 3, hvilket blev den 24. september og d. 1. oktober, dermed kunne vi nå 3 træningsgange i alt inden vores vigtige milestone IPSC A-licens praktisk prøve d. 13. og 14. oktober 2012. Dag 2 lignede egentlig meget den første træningsdag, så derfor var der recap på de forskellige øvelser. Det der var interessant var at se om vores skudbillede havde ændret sig fra sidst specielt omkring transitioner, hvor vi havde en tendens til at ”trække” skuddene ud i den retning som armen bevægede sig.

Til Kimu Sensei’s og os andres store fornøjelse så det meget bedre ud denne gang. For at begynde at indøve skydning i bevægelse brugte vi SIRT’s til at træne at vi bevægede os lige inden man afgiver andet skud. Man træner to skud da en IPSC skive skal rammes 2 gange for at give fuld score. Men i andet skud skal man allerede videre til næste station i stagen, så derfor øver man i at bevæge sig under andet skud, så man nærmest hænger i luften, hvorefter man hurtigt kan komme videre. Når man kan det ser det ret elegant ud 🙂 men det så sikkert ret komisk ud, da vi alle var Bambi på glatis. Vi fik også trænet bevægelse frem mod en skive, og til siden og bagud, mens man afgiver skud. Det vigtige er her at man skyder med kortere og kortere mellemrum mellem skuddene jo tættere man kommer på skiverne. Når man bevæger sig til siden skal mellemrummet mellem skuddene være den samme, så man skal ikke kunne høre at du skifter mål undervejs. Så meget af træningen denne dag var anlagt på at træne det korrekte flow.

Som Kimu Sensei siger ”Du skal skynde dig med alting undtaget skydningen”, dvs. du kan løbe hurtigt, trække hurtigt, men giv dig tid til at skyde korrekt. Dagen gik fantastik hurtigt og vi nåede faktisk at få affyret ikke mindre end 725 skud, og var akkurat ligeså mørbanket som den første dag.

Sidste dag var planlagt, så der var en recap på ca. 200 skud af de 2 første dage. Hvorefter der skulle øves skydning i bevægelse, hvor vi igen måtte bruge SIRT’s, men vi kunne også træne de enkelte stationer stationært og fik dermed en fornemmelse af, hvordan det ville blive til eksamen. Det eneste vi ikke kunne, var at løbe med en ladt pistol og trække fra hylster. Det må man ikke, da dette kræver en A-licens.

Efter recap, hvor jeg nåede forsinket frem på grund af mit arbejde, skulle vi til at begynde på Skydning i bevægelse. Vejret var også blevet anderledes, men vi var dog forskånet for det helt store uvejr, men godt at prøve lidt regn, da vi jo ikke ved, hvordan vejret bliver til den store eksamen. Jeg fik lige lov til at skyde lidt på en skive mens de andre fik lidt at drikke og fyldte deres magasiner. Så Kimu Sensei gav lidt eneundervisning, hvor hans øjne konstant hvilede på mig, så jeg var glad da de 2 første skud var ”snake eyes”, så var stilen lagt for dagen. Dagen bød på skydning i bevægelse udenom barrikader, gennem barrikader og under barrikader. Det er ganske interessant og sjovt at prøve at skyde gennem et lille hul i knæhøjde, det er ikke alle der er lige smidige til at de kan nå ned og tage ordentlig sigte og affyre skud der rent faktisk rammer noget 🙂 Den sidste time af dagen brugte vi på at øve en stage, hvor der var 3 stationer. Den indeholdt flere typer mål. IPSC-skiver, poppere og plates, som er dem man typisk møder, ud over dette findes også mål der bevæger sig, men det prøvede vi ikke. Første station bestod af en barrikade, hvor man skulle skyde udenom på 2 mål, næste station skulle man skyde højt (over barrikade) og under barrikade mod 2 mål over hinanden, så en længere løbetur langs en så kaldt ”fault” linje inden der skulle skydes 4 IPSC mål og 5 metal mål i form af plates og poppers.

Hele humlen var at man specielt ved den sidste station skulle løbe langt for at skyde målene indenfor kort afstand, eller stole på sin skydning og skyde dem på lang afstand. Jeg valgte at løbe et stykke mod målet og dernæst skyde, hvilket de fleste andre også gjorde. Jeg opnåede en ganske god tid, hvor der skulle afgives omkring 26 skud, men blev slået af Jens Hanshi-dai med et par sekunder, da vi fik lov at prøve igen. Det var fantastik at få lov at prøve at lave laserskydning i bevægelse på en rigtig stage og jeg glæder mig til at jeg må gøre det med skarpt også 🙂 Som det sidste denne dag skød vi nogle magasiner mod poppers, for det havde vist sig i løbet af dagen, at det var dem vi var mest ”utrygge” ved, hvorfor vides ikke, men det var godt lige at blive komfortabelt med det også. Denne sidste dag var ca. 1 time længere end de andre, hvilket godt kunne mærkes, da jeg igen kørte mod Korsør, hvor eleverne var godt i gang med træningen, da jeg nåede frem.

I alt nåede jeg at skyde 1725 9mm skud på de tre dage plus de tusindvis af ”tørre” skud med SIRT, da vi indøvede skydning i bevægelse. Det har været et overordentlig godt og sjovt kursus. Det har været veltilrettelagt og kompromisløst i sin tilgang til skydning, hvilket jo er tilfældet med alt som Kimu Sensei designer. Jeg føler mig rigtig godt rustet til den kommende eksamen og håber jeg består, så vi kan få nogle kompetente skytteinstruktører i Shindenkan. Så glæder jeg mig til at se alle POMW 1 & 2 elever i SDK skytteforening, hvor vi skal træne POMW skydeteknik og vise hvad vi dur til. HVEM KAN?

Epilog; Ugerne efter bestod alle Shindenkan chefinstruktører deres IPSC A-licens med bravour efter én måneds udendørs POMW III undervisning. To af dem besatte hhv. 1. pladsen og 2. pladsen ved den afsluttende eksamen på 4 stages, foran meget rutinerede og erfarne danske skytter med op til 35 års skytteerfaring. Lidt over én måned senere havde alle gennemført de obligatoriske to IPSC matches, således den permanente IPSC A licens var hjemme.
A+ licensen – også kaldet ”Træn selv” kom i hus ugen efter.

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login