Honbus undervisningsstruktur igennem kompetence- og fordybelsesseminarer 1

”Vi møder der hvor folk er, og tager dem med på en rejse”, KYU forløbet og forhistorien

Shindenkan har efterhånden 46 års historie i Danmark (2013), og mere end 1.000 års historie i Japan. Den gennemgående person igennem de sidste 46 år i Danmark, har været Jokokan Internationals og Bujutsu Kodosokukai´s øverste stormester, den 34´ende Soke (udvalgte arvtager), Soke Sensei Tonegawa no Yukio (f.1938). 1960´erne var en spændende tid i kampsportens Danmark, hvor især de japanske systemer holdt sit indtog i takt med at verden blev mindre. Indenfor karate-do kom systemer som; Shotokan, Goju-ryu – og Gensei-ryu til Danmark.

Det er unikt at Soke Sensei Tonegawa (SST) boede i Danmark i perioden 1967-1974. Da han tog tilbage til Japan, var der 11 Gensei-ryu Karate-do skoler i Danmark. I perioden 1974 til 1992 skete der en opsplitning i SST´s Gensei-ryu skoler i Danmark i hhv. turnerings- og traditionel Gensei-ryu grene. Fra 1988 blev SST´s flersporede Bujutsu og Budo familiesystem gradvist indført i takt med Kimu Sensei progression. Dette betød at Kimu Sensei i 1992 blev udnævnt til chefinstruktør og officiel repræsentant for SST´s flersporede familiesystem i Danmark, og i 1994 også fuldt ud for Europa. I makkerskabet med Jens Hanshi-dai fungerede Jokokan skolerne som meget elitære og målrettede skoler, hvor 2-4 dan, sortbælter fra andre systemer vurderede, at en 3.kyu, brunt bælte oftest i viden og kompetence svarede til mange andre systemers 2.dan til 3.dan, sortbælte. Hvilket resulterede i sjove episoder, hvor nykårede karate-do VM medaljetagere i Japan, fik store udfordringer med Jokokans 3.kyu, brun bælter under gæstetræninger, eller sagt med deres egne ord ”Vi fik mega bank og vi led et giga ego-knæk!”.

Det var almindeligt med 12-18 timers ugentlig undervisning i Dojoen, hvor det var nødvendigt med næsten lige så mange selvtræningstimer ved siden af. Træningsstævner af 7 dages varighed fra kl. 06:00 til 24:00 i tre-fire gange fire timers blokke dagligt, dog med en halv hviledag midt på ugen. Efter sådant et træningstævne var det ikke unormalt, at man først efter 2-4 uger igen var oppe på dupperne.. Det var også i denne periode, at den fysiske grundformstest til sortbælte var 3 x militær bronzecirkel på maks 5 minutter (normalen var under 4 minutter). Tre minutters pause til at skifte til løbesko, hvorefter den stod på 10 km løb på maks 50 minutter (normalen var under 40-45 minutter). Tre minutters pause til at aftage løbesko, hvorefter grundformstesten afsluttedes med 3 x militær guldcirkel på maks 9 minutter (normalen var under 6-7 minutter). Derefter var det normalt, at vi efterfølgende trænede i dojoen 2-3 timer..

Det siger sig selv i sagens natur, at denne meget elitære form, ikke ligefrem var en ”kioskbasker” og frafaldsprocenten på nye medlemmer det første år, var gennemsnitlig omkring 95 %. Men alt hvad der var fokus på, var at udvikle sig efter den gamle japanske metodik og indlæringsform, som har sin oprindelse i ”den komplette elitære samuraitræning igennem den optimale forberedelse fysisk, psykisk og mentalt til den kommende borgerkrig, som ekstra overlevelse- og motivationsfaktor”.

Den moderne forklarings- og motivationsfaktor, og udfordring var jo bare, at der f.eks. ikke havde været borgerkrig i Japan siden 1860´erne, og I Danmark i over 1.000 år, – og vi omkring årtusindeskiftet blot var ca. 45 medlemmer. Dertil var der blot én der havde opnået kompetenceniveauet kampkunststormester og én kampkunstmester i Danmark, efter den ældgamle japanske densho-grads målestok – et noget magert resultat efter 46 års arbejde og målrettet indsats og titusindevis af udøvere igennem tiden, – men efter SST´s målestok et meget flot og tilfredsstillende resultat!.

Derfor opstod der i kølvandet på denne selvransagelse i år 2000, en re-definition af kompetencekrav, indstilling, undervisningsmetodikker og bygning af en bro imellem østens som vestens mystik – det bedste af det bedste fra begge dele. Det medførte leveråd og mottoer såsom; ”Plads til alle – eliten som motionisten”, ”Vi møder folk der hvor de er, og tage dem med på en rejse” og ”Du kan meget mere end du selv og andre påbyder dig” osv.

Dette medførte en gigantisk kulturforandring og turnaround af Jokokan i Europa og Danmark. Grækenland, Cypern, Irland og UK var tidligere skåret fra i 1996, da der var ”gået politik i den” med alt hvad dette medfølger. Dette betød også en naturlig udskiftning af mange instruktører og senior udøvere, da fokus nu var lagt om til ”Plads til alle – eliten som motionisten”, hvilket også medførte et langt større krav omkring ledelses- og organisationsudvikling, midt under en turnaround og kulturforandringsproces, samtidig med en voldsom ekspansion af medlemmer og lokalskoler. Det blev i mange år ”Tordenskjolds soldater” som det oftest bliver i det frivillige og ulønnede foreningsarbejde, hvilket naturligt også medfører mange kasketter for de meget få..

Den største udfordring var faktisk hele kernen i Jokokan; at gøre det over 1.000 år gamle system forståeligt og synligt, samtidig med at ”Vi møder folk der hvor de er, og tager dem med på en rejse”.

Den eneste som kunne gøre dette, var en kampkunststormester, som havde et ”fuldt svendebrev” efter den 1.000 år gamle kompetencestandard indenfor kampkunst, således 1.000 års viden og kompetencer blev videreført intakt med en klar rød tråd. Så efter 20 år som forbundsformand, gav Kimu Sensei formandsfaklen videre til den næste generation for, at koncentere sig om Honbu dojo og lokalskole Jokokan Ballerup Karateskole, som var opstartet af Jens Hanshi-dai og Kimu Sensei, som et samfundsansvarligt bidrag til deres bopælskommune.

I årene 2005-2011 blev det flersporede kampsportssystem Yakami Shinsei-ryu gjort mere forståeligt ved, at synliggøre værdierne, hvor de forskellige fagkompetencer blev synliggjort, men efter en klar rød tråd på rette tid og sted i det enkelte medlems udvikling i systemet. Seks år tog det Kimu Sensei, at lægge sidste hånd på det sidste KYU kursus, som en som alle blev udført i kompromisløs kvalitet efter højeste internationale standard.

Dette medførte også den største internationale anerkendelse fra SST og de andre kampkunststormestre fra forskellige japanske og kinesiske kampkunstsystemer, at Kimu Sensei (dog mere eller mindre nødtvungent fra Kimu Sensei´s side, da han var glad for anerkendelsen, men efter egen opfattelse blot havde gjort sit arbejde), blev udnævnt til selvstændig system og organisations kampkunst stormester under Bujutsu Kodosokukai (BKK) og Jokokan Paraplyen i 2008. Dette medførte et navneskifte til Shindenkan organisationen. Dog har Kimu Sensei valgt, at beholde det internationale organisationstilhørsforholdet lokalt, således alle lokalskoler hedder Jokokan +bynavn. For Kimu Sensei er det vigtigt at kende og have respekt sine rødder, – og så er det også langt lettere at kommunikere efter mange års opbygning og hårdt praktisk arbejde med Jokokan navnet :-).

TG1, TG2, TG3 og TG4, KYU kurserne er forudsætningen for progression og grundlæggende fagkompetence forståelse i det flersporede kampsportsystem; Yakami Shinsei-ryu. TG grupper er grader som vi af erfaring ved har glæde af hinanden som gruppe, da der både er nogen foran, bagved og lige ved siden af én selv på rejsen.

KYU kurserne består af 18 kompetence- og pensumseminarforløb, som alle foregår i Honbu regi. I begyndelsen er det fredagskurser, som går over i weekendkurser, som efterhånden går over i 2-3 måneders kompetence forløb i tæt samarbejde med lokal repetition og selvtræning. Kimu Sensei har undervist i alle KYU kurserne, som er optaget på video, således originalversionen og kompetencestandarden altid bliver ens for alle som gennemgår kurserne. Dog forbedres kursusforløbene løbende på grundlag af de pædagogiske og undervisningsmæssige input som Honbu modtager i feedback løbende fra kursus deltagerne. Næste trin var instruktørudvikling og overlevering til Honbu KYU instruktører, dernæst den løbende kvalitets- og standardiserings opfølgning.

Hvert KYU kursus har taget imellem 400-800 timer at udvikle, validere, dokumentere, producere og formidle. Under hvert kursusudviklingsforløbs bliver de relevante i Kimu Sensei´s internationale netværk kontaktet, der indkøbes en større mængde bøger, video og anden dokumentation for en øget forståelse og indgangsvinkel fra andre systemer og stormestre, – alt således kurserne ikke bliver i en ”osteklokke kvalitet”, men altomfavnende, tidsløse, tolerante og helhedsfyldestgørende på absolut højeste internationale plan. Kurserne vedligeholdes både lokalt som i Honbu regi – hvor honbu regi sikrer standardiseringen og fagkompetenceniveauet til enhver tid.

Med ”Plads til alle – eliten som motionisten” har vi også i Honbu regi et målrettet pensumforløb direkte til hvert bælte og dermed til individuelle progressionsforløb. Vi ved også af erfaring, at det er socialt, menneskeligt og fagmæssigt inspirende at træne sammen med andre ligesindede mod samme mål, og hvor man alle i gruppen har samme fagkompetencer, men vidt forskellig baggrund og fra alle de forskellige medlemsskoler i Shindenkan.

Derfor har vi udviklet og forfinet KYU honbu pensum seminarer, som også opmuntre til gradvis lederudvikling, da vi har brug for lokale ledere i det frivillige og ulønnede foreningsarbejde;

  • Honbu Pensumseminar 1; 8.kyu til 5.kyu som skal op til graderne 7.kyu til 4.kyu. 2+2+2 lørdagsseminarer af samlet 4 timer x 6 pr. sæson, som foregår op til et stævne og gradueringssession
  • Honbu Pensumseminar 2; 4.kyu til 1.kyu som skal op til graderne 3.kyu til 1.dan. 10 årlige lørdagsseminarer af samlet 4 timer x 10 pr. sæson, som er månedlig.

Dertil kommer tre årlige ”Folkefester” – honbu stævner, hvor stemmingen fra 220+ Shindenkanere på gulvet og lige så mange udenfor, giver en fantastisk fælles stemning og oplevelse.

Med samlet ca. 500 Honbu undervisningstimer fra 10.kyu til 1.dan, giver dette en gennemsnitspris på minimum 12,- DKK/honbu undervisningstime til maksimum ca. 52,- DKK/ honbu undervisningstime, set med gennemsnitselevens øjne over 9 år, udover det normale lokal skolekontingent, og afhængig af om lokalskolen har råd til at give et økonomisk tilskud.

Om det er dyrt eller billigt kommer jo an på øjet der betragter, og hvad man synes ”produktet er værd”. Men dette undervisningssystem er bygget fleksibelt op sådan, at bliver man 1.dan på blot 8-9 år, opleves gennemsnitprisen højere, end hvis man bliver 1.dan på 11-12 år. Men til gengæld er det oftest sådan, at medlemmer som gør en indsats og bidrager i den lokale udvikling, også får et større tilskud, i modsætning til den elev, som blot ”kommer og går”. Det synes vi er fair, og på denne måde vil der ”Være plads til alle – eliten som motionisten”, – men set fra begge sider og en ”Win-Win situation”.

Den betydelige økonomiske investering i KYU kurserne, for at synliggøre værdierne i Shindenkan og det 1.000 år gamle system, var selvfølgelig meget stor i begyndelsen, – og en stor underskudsforretning. Men i 2012 blev ”Break-even punktet” opnået, således at overskuddet nu kan anvendes til at udvikle de betydeligt mere krævende og dermed dyrere sortbælte kursusforløb. Sortbælteforløbene tager imellem 3-4 gange så lang tid at færdiggøre fra ”start til slut”.

Men kun én ressource til at udføre dette arbejde, kan der normalt blot færdiggøres ét Sortbælte kursusforløb pr. sæson, muligvis to til tider. Som I kan læse om i ”Yakami Shinsei-ryu´s pensumhåndbog”, er der over 40 sortbæltekursusforløb op til JODEN, 4.dan Yakami Shinsei-ryu, 5.dan Bujutsu Kodosokukai Karate-do. Dette betyder, at dette arbejde sandsynligvis ikke bliver færdiggjort i Kimu Sensei´s levetid – men han har lovet at gøre et forsøg :-). Men det er jo også muligt, at fremtiden forhåbenlig vil bringe endnu en kampkunststormester på banen, således ressourcerne fordobbles og arbejdet halveres. Det kan vi kun håbe på og stræbe efter, men ingen består uden at opfylde de samme kompetencekriterier som i over 1.000 år.. Her er det komplet kompromisløst.

Pr. 1.februar, 2013 består Shindenkan organisationen af 12 lokalskoler og samlet ca. 1.300 medlemmer.

Læs næste gang;

Honbus undervisningsstruktur igennem kompetence- og fordybelsesseminarer 2
”Vi møder der hvor folk er, og tager dem med på en rejse”, Dan-forløbet

Oplevelser, udbytter og reflektioner fra deltagere på Indslusningstrinnet; SBTLUS -SortbælteTemaLederUdviklingsSeminarer

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login