Af Christian H. Olsen, Medlem indtil 2022

– Og trykker jeg på aftrækkeren, hvis det er en liv el død situation?

Et andet menneske med et ladt våben gør klar, trækker, sigter eller skyder på dig i den hensigt at dræbe dig. Vil du skyde først og vil du træne mod at risikere at stå i en skarp situation. Vil du trykke på aftrækkeren på din pistol for at overleve eller lade livet? Jeg kan ikke besvare spørgsmålet for dig, kun beslutte, hvad vil jeg gøre. Forhåbentlig vil jeg ikke være i denne situation. Gå den fredelige vej, hvis det er muligt.

Måske den rigtige og den nemmeste beslutning er at gå den ikke-voldelig Gandhi-vej. Hvis alle besluttede at leve på denne måde ville der sandsynligvis ikke være nogen krige, drab eller konflikter. En smuk tanke ville de fleste nok mene.

Men er det realistisk, eller blot en romantisk, illusorisk opfattelse af den virkelige verden. Virkeligheden er, at skadelige konflikter, drab og krig eksisterer i mellem fredelige sameksistens, overlevelse og fred.

Det vil kun kræve én mand, kvinde eller barn én tanke, ord og handling at bryde dette fredelige, kærlighedsfulde liv. Overlevelse af den stærkeste i naturen er også, hvem der er bedst til at slå ihjel, hvis det er nødvendigt og i nogen tilfælde blot hvis muligt. Og det er ikke nødvendigvis nødvendigheden eller muligheden udspringer fra det stærke sind eller udføres af den stærke krop.

Så vil du lade din overlevelse afhænge af andres nåde, eller vil du være 100% ansvarlig for dit liv og træne for at overleve i én skarp situation, som du forhåbentligt aldrig at kommer ind i, men for alt i verden undgår ?

Meget få mennesker vil aldrig tage et andet menneskes eller andres liv, selv om det betyder, at de selv eller andre bliver dræbt. Andre mennesker slår ihjel alene for selv at overleve. Andre vil dræbe, når de er lige ved selv at blive slået ihjel. Andre igen, når de selv eller deres familie, venner, gruppe eller land er truet eller angrebet. Nogle vil dræbe for at forhindre andre mennesker fra at true dem (igen?). Nogle mennesker for at opnå magt, penge, eller respekt. Enkelte mennesker slår ihjel i affekt, i hævngerrighed, for at straffe og få alene på grund af et sygt sinds vrangforestillinger, herunder også de fleste selvmord. Selvmord behøver imidlertid ikke være udtryk for et sygt sind, tænk på legenden om Noro Sensei og den Røde Bro.

Meget få mennesker vil risikere at slå ihjel eller lade sig slå ihjel alene for at redde livet på et endnu større antal mennesker alene. En hel del (også blandt ’ De Gode’) slår ihjel ’ved en fejl’, oftest pga af et vådeskud, ind i mellem også sig selv. De færreste der har slået ihjel, også selv om det var for at overleve, vil formentlig leve uanfægtet videre.

Så hvornår vil du dræbe, og hvad er forskellen mellem at bruge et våben (fx en pistol), og ikke at bruge et våben. Efter min mening er det beslutningen om at være i stand til at overleve, selv hvis det kræver at tage et andet menneskes liv, ikke om våben eller ej. Når dette er sagt, er det ikke bare vigtigt men i dag vel nærmest nødvendigt for en moderne kampkunst-udøver at have bred og dybdegående våben viden og kunnen for at overleve og forhindre én selv og andre i at blive slået ihjel, hvis en skarp situation måtte opstå.

Forestil dig du er den civil-, militær-, el politi- mand/-kvinde, der har chancen for at stoppe en koldblodig morder, måske endda klædt i politi- el militæruniform, som fx Hitler eller Breivik, midt i dennes koldblodige nedskydning af et antal uskyldige mennesker. Ville du have visdommen og modet til at erkende og stoppe denne vanvittige handling? Ville du turde skyde en psykisk syg, farlig mand og koldblodige morder for at redde mange gode menneskers liv. De fleste mennesker ville sige ja, især hvis én af deres familiemedlemmer var blandt skud ofrene eller kunne reddes ved denne handling. Men hvad nu hvis den psykisk syge person er én du kender? Eller hvis det var en gravid kvinde? Og hvis du kender hende som et godt menneske (måske bedre end dig selv)? Eller hvis den gravide kvinde var Jomfru Maria med Jesus barnet, der som Guds søn ville befri menneskeheden for alle dens synder, og Himmerige ville ske på jord. Og du stod i vejen? Hvad nu hvis hun var den sidste kvinde i verden, og ville dræbe dig blandt en række andre og bedre mænd i en kamp for overlevelse. Hvad hvis det var din søn, far, datter, mor eller kone der truede med eller havde til hensigt at dræbe dig. Ville du give dit liv til gavn for at redde livet for andre ? Og kan vi beslutte det på forhånd?

Bare husk, det er ikke våbenet eller fravær af et våben, der dræber, det er mennesket bag! Og hvem afgør, om drab eller overlevelse er dårligt eller godt. Det hele afhænger sandsynligvis af den situation, du befinder dig i.

Som altid ord er taknemmelige, og det er handlingen, der tæller og skaber fremtiden!

Derfor vil jeg nu fokusere på at beskrive Project Old Modern Warfare (POMW) projektet kort så vi kan fokusere på at indøve de grundlæggende principper for skydning, hvad enten vi kommer til at bruge det eller ikke at bruge det. Forhåbentlig bliver det for de flestes vedkommende aldrig nødvendigt at anvende det vi lærer, ligesom resten af vores træning.

Ikke desto mindre er det der er værd at gøre, jo værd at gøre godt. Principperne for skydning er vist egentlig fuldstændig tilsvarende al våben håndtering og omgang med potentielt farlige/skadelige maskiner eller potentielt ufarlige/uskadelige mennesker i øvrigt.

Eller omvendt, og også på den måde har den videregivne viden af Kimu Sensei stor værdi, også for os almindelig dødelige, der også så gerne vil være udødelige 😉 men ikke gør det der skal til.

Basal skydeteknisk håndbogs grundregler:

 1. Sikkerhed
 2. Korrekt basis og optimal skydeteknik.

Punkt 1 gentages i punkt 3,5 7,og 9, punkt 2 gentages i punkt 4,6 og 8.

Fuldstændig i tråd de indfødte amerikanere, indianerne, fortæller, at universet er baseret på sikkerhed og værdi. Hvis vore beslutninger er baseret på dette, vil vi blive støttet.
POMW blev skabt af Kimu Sensei med henblik på at bevise sandheden i den gamle mester Minouchi Sensei. Han hævdede, at mesteren altid kan beslutte at gå krigerens vej. Krigeren kan i sjældne tilfælde gå mesterens vej, men kan sjældent forventes at gøre det.

De grundlæggende fem trin:

 1. Korrekt dobbelt håndstilling (70-30%, venstre / højre, styre-/kraft-hånd)
 2. Korrekt sigte midler – hver gang
 3. Korrekt aftræk – Press (hurtig), Squeeze (langsomt), ikke at vide, hvornår skuddet går af hver gang er korrekt
 4. Korrekt rekyl kontrol, korrekt kropsstilling (Heiko dachi fodstillling, tekane ben og arme, overkrop lænet frem, albuer ind mod center, pistol løftet op til øjnene),korrekt vejrtrækning (slut expiratorisk affyring), intention (100%) hver gang, korrekt timing (afhænger af afstanden 5-8 sek 3-5 m, 11-14 5-7 m osv.)
 5. Evaluering hver gang, læring punkt for punkt, fejlfinding. Sikkerhed og korrekt basis. Husk succeser og lære af fejl. Check skud alene efter våben peger mod jorden, og proceduren er overstået

Husk:

 • Korrekt håndtering af våben baseret på sikkerhed og regler.
 • “Hold dine øjne på frontsigtet, sønnike”,dvs frontsigte i skarp fokus, mål sløret i baggrunden.
 • Hvert skud tæller.
 • Behandle våben med respekt

D.Q. gives i tilfælde af sikkerheds brud eller manglende korrekt basis medførende farlig, mulig skadelig situation medfører to minutters tænke- og læringspause på bænken.

 • eksempelvis fingeren på eller i nærheden afaftrækkeren,
 • når der ikke fyres på rette tid og sted,
 • eller elev ikke har gået gennem de tre trin ved
  • afladning af patronhylster
  • vist klart (patron-/ ammunitions-tomt løb eller
  • at hanen er spændt frem for sikkert lagt ned med tommelfinger
   • § på kontrolleret vis med våben pegende mod målet eller skyde felt væk fra dig selv og andre.

Min personlige lære af POMW TSM A & B:
Når jeg lyttede til mit ’lille jeg’-ego fortælle mig, hvor godt mit skyde instinkt jo var, ramte jeg IKKE blot forbi det sorte felt, men ramte knap nok skyde pladen. Når jeg gjorde som jeg fik at vide af Kimu Sensei, og fulgte essensen og de simple grundlæggende regler for skydning udledt ved at observere, lære og skyde med de bedste i verden, skød jeg i eller ihvertfald meget tæt på Bulls Eye efter kun to timers praktik.

Tiden vil vise, hvor niveauet for indre udvikling, dvs ved hvilken TG gruppe, kurverne krydser, for civilist kampsports/kampkunst udøveren mht at kunne gå krigerens vej. For Menkyo eller derover er det let eller i hver fald ved beslutning bevist muligt, og endda på meget kort tid. Sandsynligvis er det også muligt for Renshi eller Joden, mindre sandsynligt for Shidoins og Shidoin-dai’s´, med mindre én sådan er på vej mod Menkyo eller allerede besidder Menkyo ind- og hensigt samt har ’alt eller intet’-intentionen’.

Tilbage står alene at ønske held og lykke med den daglige ½ times træning frem mod POMW C. Tiden vil vise, om vi kun træner for Shoot to thrill, ikke at dræbe eller overleve. Held og lykke til alle jer, og må kraften være med jer alle. Se i øvrigt POMW artikler fra Kimu Sensei og højere graduerede i Shihan-kai’et. Tak til Kimu Sensei for at have eftervist Minouchi Sensei ord, og for at udvise stor næstekærlighed ved at udvikle og videregive essensen i læren, endda med langsigtet investering af egne personlige og økonomiske midler. Må det komme igen i ti- eller 100-fold.

De venligste Shindenkan hilsner, Christian Shidoin-dai

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login