POMW! – Vejen mod målet

Af Søren Nielsen, medlem indtil 2022

TLUS POMW 1 er for TG4, Yakami Shinsei-ryu sortbælter. Alle KYU kompetencekurserne er udviklet og skabt af Yamana-Itotani Sensei, og dette er også gældende for alle DAN – sortbælte kompetence procesforløbene.

TLUS POMW 1, er opdelt i tre procesmoduler; TSM A, B og C, som løber af stablen i 1H, 2012.

Overbygningsdelen; TLUS POMW! 2 løber af stablen 2H, 2012 og vil i første omgang kun være for chefinstruktører.

Resultatet af TLUS POMW 1 vil være afgørende for, hvornår TLUS POMW 2 igen vil blive afholdt for alle TLUS POMW 1 resterende deltagere. Går det som vi har forventning og forhåbning om, vil 1H eller 2H 2013 være en god mulighed.

Hele TLUS POMW 1 & 2 forløbet tager ca. 1 år, og igennem en strukturet, optimal og med tydelig rød tråd, vil give en rimelig god faglig kompetence og forståelse for forskellige skydevåbens historie, anvendelse, styrker og svagheder i den moderne verden, som tillægskompetence til Shindenkans andre kompetencer i systemværktøjskassen forventeligt målrettet TG4, sortbælter (1.dan og 1.dan Sr. modsvarende enkeltsporet 2.dan til 3.dan).

TSM POMW A med 28 topmotiverede deltagere blev skudt i gang fredag den 27.januar, 2012.

Deres oplevelser vil I snart kunne læse om på hjemmesiden, sammen med andre brun- og sortbælters oplevelser og erfaringer under andre af Shindenkans internationalt anerkendte kompetence kurser fra det flersporede system ”værktøjskasse” med mere end 1.000 års erfaring og viden.

Shindenkans hjemmeside vil de næste måneder fokusere på Yakami Shinsei-ryu´s flersporede brun- og sortbælter, modsvarende enkeltsporede systemers sortbælter. Så I har rigtig meget at glæde Jer til!.

Ja, men hva´ dælen er det der POMW for noét?

POMW – Project Old Modern Warrior et unikt, nyskabende, spændende og for nogle kontroversielt kursusforløb, der handler om noget som mennesker ikke altid kan lide at tale om – nemlig følelser. Følelsen af at være afklaret eller ikke afklaret, til at kunne tage et liv eller ej.

Hhhmmm – er der noget her som ikke lige er helt klart? Handlede kurset ikke om at skyde? Jo, men skydningen er værktøjet på vejen mod målet og målet er kampkunst. Øøøhhh- -nu forstår jeg ingenting!

Så lad os starte fra begyndelsen.

POMW er et projekt som er afledt af en hypotese skrevet af Minouchi Sensei som omhandlede mulighederne for læring, imellem krigere af den gamle skole og den moderne skole. Dvs. kan de lære noget af hinanden og hvor kan det bruges.

Begge krigere bruger våben med forskellige formål, så som nærkamp og langdistancekamp. Den gamle kriger bruger bla. kniv, sværd og spyd, imens den morderne kriger bla. bruger kniv, pistol og gevær. Kigger man på den teknologiske våbenudvikling der har været, siden det sorte krudt blev opfundet, så må vi jo også nævne kanoner og kæmpe bomber som våbenemner for den moderne kriger.

Hvad er fælles mængden i dette her?

Jo, uanset hvilket våben der tales om, så er der et menneske bag det. Nogle gange er det lige bagved og andre gange handler det om at trykke på en knap, meget langt fra våbenets brug. Ved nærkamp er mennesket lige bag ved våbenet og kan se resultatet af sine handlinger med det samme. Når vi går over i langdistance kamp, med f. eks store bomber eller kanoner, så er konsekvensen en del længere væk. Og mange gange bliver beslutningen om brug af våbenet også taget meget langt væk. Dvs. at det er politikeren der træffer beslutningen, men det er soldaten der trykker på knappen.

Kort sagt kan man sige, at des tættere på våbenet skal bruges, des større kompetencer og afklaring kræver det af krigeren. Så ved brug af noget så simpelt som en kniv, kræver det en meget høj sammenhæng imellem teknisk udvikling og kompetenceudvikling. Omvendt har mennesket været i stand til, at have et meget højt våbenteknologisk udvikling men har haltet bagefter med kompetenceudvikling. Dvs. at kravet om at kunne trykke på en knap for at udløse en bombe, ikke er det samme som at skulle slå ihjel med en kniv. Og dog for der er jo mennesker bag ved begge dele. Og det er her at kampkunsten har fordelene, for igennem kampkunst en er udvikling som udtrykkes igennem Densho grader, som er gamle Bujutsugrader der udtrykker et menneskes opfyldelse af sit fulde potentiale efter Michi-Do.

Men hvad er et menneske egentlig i stand til og hvor er sammenhængen og den røde tråd i alt dette her?

Det er faktisk rimelig simpelt.

Det er virkeligt og der er mennesker bag, altså handler det om indre afklaring. Afklaring af hvad man som menneske er i stand til når det virkelig gælder. Kan man gøre det der skal til, hvis man er i en skarp situation tæt på og ser konsekvensen med det samme? Hvis man f.eks. er oppe imod en modstander med kniv og har muligheden for at strangulere – vil man det? Eller hvis man er oppe imod en modstander med kniv og selv har muligheden for at få fat i en pistol – vil man så bruge den? Det samme gælder selvfølgelig også omvendt – men her er der dog noget som spiller rigtig meget ind. Nemlig en teknisk forståelse for anvendelse af skydevåben.

Er det nemmere at forsvare sig imod skydevåben hvis man kender til brugen af disse? Måske en smule men det, det i virkeligheden handler om, er størrelsen på pistolholderens afklarethed. Har vedkomne det der skal til? Kan vedkomne trykke på aftrækkeren, og også her se og leve med konsekvensen af sine handlinger med det samme? Det er der kun en der ved. Så man kan sige, at det går begge veje, altså kvalitet og kompetence niveau på personen både foran og bagved våbenet.

Hvad kan vi i Shindenkan så bruge alt dette til?

Det er igen rimelig simpelt, nemlig at gøre brug af et værktøj der kan vise dig vejen på vej imod total afklarethed. Dvs. ”empowerment” som handler om lederudvikling og selverkendelse. POMW er med sikkerhed skabt til broen imellem kampsport og kampkunst – fra Joden og til Menkyo når vi taler om Densho grader, og her er projektet allerede en succes og bevist. Men det mest interessante er, hvor grænsen går, – der hvor linierne krydses i koordinatsystemet imellem elitesportsskydning og kampsports afklaring, indstilling og fagkompetencer. Vi har en antagelse om, at dette er imellemTG3 og TG5, hvor Yakami Shinsei-ryu eleverne mindst har fra 5 års til 30 års kampsportstræning med gennemsnitlig tre-fire ugentlige undervisningslektioner som YSK flersporet kampsportsudøver. Det bliver meget spændende at få klarlagt om indstillingen være god nok eller bedre til optimalt udbytte og afprøvning, sammenlignet med normale elitesportsskytter på forskelligt afklaringsniveau. Dette kommer an på en prøve under POMW projektet, og tiden vil vise den endelige konklusion, forhåbenligt uden politisk eller person ego indblandinger udenfor Shindenkan.

En ting er at skyde på en lang og stillestående bane, hvor målet hænger stille på en væg. En anden ting er at skyde på en handlebane igennem små huller, under borde og skal ramme mål der er bevægelige. Det er to meget forskellige ting, som kræver træning i et vist omfang. På den stille stående bane kan man fokusere, holde pauser, og i det hele taget holde sig i ro. Omvendt på en handlebane, så har du rigtig mange ting at skulle tage hensyn til nemlig sammenhæng imellem fokus og åndedrættet, farten på målet, størrelsen på hullerne du skal skyde igennem og placeringen af dem.

Det som POMW projektet handler om er at tage lærdommen fra den gamle kriger så som kihon, kumite og kata og anvende det som vejen på brug af skydevåben. Altså forholde sig til essensen og virkningen af et stykke stål, der kan være dødbringende, når det er i hænderne på en der er 100 % afklaret med sig selv. Resultatet og den direkte konsekvens af træningen, kan så ses på sammentællingen af point og tiden der er brugt på de enkelte runder, man skal igennem på handlebanen.

Skydning på en handlebane er ikke et spørgsmål om at sætte nogle forhindringer op. Nej, men skyde således det mest afspejler virkeligheden i fortid, nutid og fremtid mest muligt. Dette vil nemlig understøtte og være i overensstemmelse med det vi i forvejen træner på i Shindenkan. Derfor har vi valgt at skyde på IPSC skydebaner, som er skydningens svar på formel 1. Så man kan sige at vi i Shindenkan er kompromisløse når det gælder kompetencer, det samme gælder også i kamp. Og netop i kamp er det vigtig, at være kompromisløs og totalt afklaret ellers kan de største konsekvenser overføres på dig selv. Og det gælder både kamp med modstander og kampen med dig selv.

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login