Instruktør eller ej?

Af Christian H. Olsen, Medlem indtil 2022

TEORETISK DEL ca. 1 time

Under den teoretiske del i klasselokalet, blev vi undervist af Jens Kyoshi. Først skitseredes opbygning af instruktør-kursus rækken. Herefter formål og indhold. Tilstede var 18 kursus deltagere lige fra grøn til sort bælter, der nu deltog i kursus nr. 3. Jens Kyoshi har som den eneste af de tilstedeværende været på kursus nr. 8 og Søren, Martin, Brian og Kjeld Renshi-dai på nr. 1til 7. Ansvarsområde- og opgaver, arbejdsredskaber samt målepunkter for en skoles chef-instruktør, en med- og hjælpe-instruktør blev defineret og gennemgået. Nøgle-indikatorer, ’Key Performance Indicators’, gav stof til eftertanke. Bliver jeg nu også målt på mine elevers resultater og ikke bare på mine egne? Gør jeg som jeg siger og siger jeg som jeg gør? Kan og vil jeg påtage mig instruktør-rollen, tager jeg 100 % ansvar og er jeg et godt forbillede for mine elever? Hvis svaret er nej må jeg vist nøjes med at tage hvad jeg kan få. Hvis jeg takker ja så har jeg mulighed for at lære ikke bare om og af mig selv men også om og af mine elever. Jeg vil gerne – vil du?

OPGAVER – Planlæg en træningssession, Planlæg IGEN, og planlæg Information

PRAKTISK DEL ca. 2½ time

Under den praktiske del i Dojo’en var det ’learning by doing’. Her blev det tydeligt både for én selv og for andre hvad der virker og hvad der ikke virker. ’God forberedelse er det halve arbejde’, og ’Øvelse gør mester’, og så et om at ’den sande leder lærer ikke bare af sine egne fejl men også af andres’ siger tre gamle ordsprog. Det kom tydeligt til udtryk i vores opgaver med at planlægge to-tre undervisnings- og træningssessioner af 3-4 minutters varighed.

Vi blev opdelt i to hold med ni i hver hvor en til to instruktører på skift sammen med tre af os andre påtog sig én af fire forudbestemte roller. De (u)mulige elever var en udfordring for os alle som instruktører. Det var lærerigt at være på og observere, og under andet gennemløb at bruge virkemidler som stemmeføring og ’præmier’. Midtvejs gennemgik vi Shindenkan cirklen med en kon-kullega fra den anden gruppe. Som instruktører skal vi jo også kunne udføre cirklen teknisk korrekt. Tredje øvelse handlede om kommunikation. Til sidst en SWOT analyse og foto.

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login