Kenjutsu Pakke 2 – Ei,! Ei!, OOH!

Af Jokokan Honbu

Kenjutsu Pakke 2 er det efterfølgende kursus til Kenjutsu Pakke 1, som efter 1½ år igen blev afholdt næsten sideløbende med Kenjutsu Pakke 2. Dette var en praktisk foranstaltning, da kompetencekurser kræver en hel del lokal træning imellem de to kompetencekursusdele. Således var planlægningen af repetitions træninger lokalt lettere og mere optimalt at afvikle, således dette ikke influerede negativt på de øvrige medlemmers undervisning i den lokale Shindenkan skole.

Kenjutsu pakke 1 blev igangsat 18 april med del 1 og del 2 den 2.maj, 2009 med 21 deltagere med ca. 1½ – 5 års træning bag sig, og Jens Kyoshi som kursus instruktør med Menkyo dispensation af Kimu Sensei.

Kenjutsu Pakke 2 blev igangsat 25 april med del 1 og del 2 den 27 maj, 2009 med 37 deltagere med ca. 4 -35 års træning bag sig, og med Kimu Sensei som instruktør.

Kenjutsu Pakke 2 er den samlende ”røde tråd” kursuspakke ”udefra og ind” for alle de foregående kurser, såsom; Kenjutsu Pakke 1 (sværd), Kotachi Pakke 1 (kniv), instruktørkursus 1 & 2, Task Fighting 1 & 2, Jujutsu 1, Taichi 1, Meditation & Ki 1, samt Shiatsu uddannelses basis 1.

Den kommende Kotachi Pakke 2 i efteråret/vinter er den samlende kursuspakke ”indefra og ud”.

Kenjutsu Pakke 2 (KYU) modsvarer Kendo niveau fra 2.kyu til 1.dan, sort bælte, og Kenjutsu Pakke 2 (Dan) modsvarer Kendo niveau fra 4.dan til 6.dan, sort bælte.

Dette niveau indikere at denne Shindenkan kompetence kursuspakke stiller store krav til deltagerne, hvilket også var tydeligt efter første kursus del. Da Kimu Sensei spurgte om alle var trygge ved indholdet og kravene til kurset, var der ikke én som rakte hånden op. Alle uden undtagelse tvivlede på, at de kunne bestå dette kompetence kursus.

Men de viste sig at Kimu Sensei fik ret, da han sagde ”At denne kursuspakke vil vise overfor Jer selv, at I er MEGET bedre end I selv og andre påbyder Jer at være”. For efter 4 ugers intense hjemme- og lokal træninger efter Kimu Senseis udarbejdede struktur og røde tråd, svarede alle med et stort smil efter del 2, at de nu troede på at de kunne bestå dette kompetencekursus, som havde udfordret dem og stillet så store krav – men du kan jo, hvad du vil!.

Det er Kimu Sensei også sikker på at kompetence gradueringen vil vise den 20.juni, 2009, som vil afslutte 3 måneders intensiv fordybelse i Koryo Kenjutsu.

Forskellen på Pensum og kompetence kursus pakker

Pensumkurser er Yakami Shinsei-ryu Karate-do’s uddybende værktøjskasse, kampsports forståelse og den vigtige røde tråd og sammenhæng til de højere liggende systemer.

Kompetencekursus pakker er Yakami Shinsei-ryu Karate-do’s unikke Koryo Bujutsu kernekompetencer, som har rødder over 1.000 år tilbage i tiden. Dette betyder også, at instruktøren mindst skal være Densho graden Menkyo, 6. dan, for at sikre kompetencemæssigt korrekt undervisning på Shindenkan Honbu-dojo 1 niveau.

Pensum kurser er oftest et målrettet kursus af 3-5 timers varighed, som ad hoc vedligeholdes i den lokale skole. Pensumkursus gebyret er for grundpensumkurserne pr. 1.februar, 2009 generelt ca. 360,- DKK.

Kompetence kursus pakker er et målrettet tema- og træningsforløb oftest over 2-3 måneder, som stiller faste krav til Honbu dojo, lokal skolen og eleven selv, da dette forløb afsluttes med en kompetencegraduering, som skal beståes. Består eleven ikke, må eleven starte forfra, når kursuspakken udbydes igen. Én elev har to chancer for at bestå en kompetence kursuspakke.

Kompetence kursuspakke KYU gebyret er for grundkursuspakkerne indtil 1.dan, Yakami Shinsei-ryu karate-do pr. 1.februar, 2009 generelt ca. 1.000,- DKK.

I dette gebyr er der indeholdt et fuldt planlagt forløb, som består af; Honbu dojo kursus del 1; 3-5 timers kompetencekursus, efterfulgt af 3-6 lokale chefinstruktør træningslektioner over normalt 4-6 uger. Herefter Honbu dojo kursus del 2; 3-5 timers kompetencekursus, efterfulgt af 3-4 lokale chefinstruktør træningslektioner over normalt 3-4 uger.

Dertil er det nødvendigt at eleven har hjemmetræning under forløbet. Kompetence kursuspakken afsluttes med en kompetencegraduering af 30-60 minutters varighed, hvor eleven meddeles bestået/ikke bestået.

Sideløbende med KYU forløbet gennemgår alle chefinstruktører og Densho grader et meget krævende DAN kompetence kursusforløb, således kompetencen i den lokale træning udvikles og holdes.

Kompetence kursuspakken DAN afsluttes med en kompetencegraduering, hvor eleven meddeles bestået/ikke bestået.

Pensumkursus graduering indgår i elevens normale gradueringsforløb.

Kompetence kursuspakke graduering indgår i elevens normale gradueringsforløb, men er samtidig også en selvstændig graduering i en kompetence på et angivet sammenligneligt niveau i kampsport.

Statistisk tager det imellem 250-550 timer for Honbu dojo at udforme et pensumkursus, som understøtter pensum, elevens udvikling og ”den røde tråd”.

Kompetence kursus pakker tager som absolut minimum 4 gange så lang tid, og er et temmelig krævende forberedelses- og afviklingsforløb for Honbu´s instruktører over densho graden Menkyo.

Trods dette er kompetencekursuspakker ikke dyrere end pensumkurser, når du sammenligner undervisningstid pr. DKK. Desuden er gradueringsgebyret også indeholdt i gebyret for kompetence kursuspakken. Dette er et bevidst valg fra Honbu dojo´s side. I Shindenkan er der ” Plads til alle – eliten som motionisten”, og motionisten får dermed også adgang til kompetencer, som normalt er forbeholdt eliten i kampsport.

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login