Instruktørlejr 2007 og gradueringer

Print Friendly, PDF & Email

Af Jokokan Honbu

Årets instruktørlejr var også kulminationen på et langt gradueringsforløb med målrettede forberedelser siden august måned 2006 for ni Jokokanere; 5 skolechefinstruktører og 4 skoleinstruktører.

Den årlige instruktørlejr er kulminationen på hele sæsonens sort- og brunbælte træninger, hvor alle instruktører bliver udfordret til primært deres psykiske, men oftest også den fysiske grænse. Der er aldrig noget hemmeligt omkring formålet og teknikkerne med sådan en lejr. Men alle deltagere ender oftest i den ensomme indre kamp, som dog på sigt skal bringe dem videre frem mod nye horisonter, selvindsigt og forståelse. Dette var også tilfældet med denne lejr, som alle deltagere dog samtidig betragter, som den hårdeste de har oplevet psykisk hidtil.

På trods af alle instruktørers meget gode form, blev alle presset fysisk ud over alle grænser. De fleste synes at den fysiske prøve var en ”søndagsudflugt” sammenlignet med I-lejren.

Dette i kombination med det psykiske pres, havde en forstærkende effekt, hvor alle kæmpede på deres yderste formåen og overlevelse, hvor alle stadig skulle opfylde alle kvalitetskrav, som graduanter skal til et Yakami-ryu gradueringsforløb. En instruktørlejr består af både ”hårde” og ”bløde” aktiviteter, og det hele skal opfyldes for at bestå.

Oversigten over graduerings testforløbet

Alle instruktørgradueringer foregår over fem trin, som samtidig også er stopprøver:

 1. Fysisk prøve – som sikrer at graduanten har den nødvendige fysiske form til gradueringsforløbet og mentale procesdisciplin efter indstilling set over tid.
 2. Pensum prøve – som sikrer at graduanten har de fornødne kompetencer og viden efter krav- og ansvarsniveau i Yakami-ryu teknikker, værktøjskasser og filosofi.
 3. Teoretisk tese prøve – som sikrer at graduanten selvstændigt har dannet sig billeder og meninger om det givne nøgleemne eller frie nøgleemne.
 4. Shiai – frikamp – som sikrer at graduanten kan anvende teknik og psyke, og få selvindsigt under ekstremt pres og realisme under fuld-kontakt kamp med minimum af begrænsningsregler.
 5. Gradueringsforløb og undervisning – som sikrer at graduanten kan integrere, forstå, formidle viden og teknik med overskud og overblik under alle forhold til andre mennesker i alle aldre.

Den fysiske prøve blev afviklet 7 .juni, 2007 i TEAM Danmark centret, Nautilus i Ballerup under skærpede fælles indforståede krav og selvvalg.

Sted: Nautilus centret, Ballerup. Forhold: 27 grader celsius, luftfugtighed udendørs 70 %. Indendørs: 90+ %

Det samlede gennemsnitlige estimerede mindste kondital er ca. 60+.

Kommentarer:

Vejning: Vægt, alder og fedtprocent
Bronze cirkel 1: Ens for alle, maksimalt 5 minutter til alle tre cirkler
Løb: Enten 5, 8 eller 10 km med hastighed 12,0,13,5 eller 15.0 km/t. Stigning 0%
Cykling: Distance omregnet til watt ud fra vægt 69 kg & 214 watt modsvarer 100 kg & 310 watt, og 73 kg & 328 watt modsvarer 100 kg & 465 watt
Cirkler 2: Afsluttende efterfølgende cirkler afhænger at valg af hastighed til en given distance

Det skal bemærkes, at indholdet i cirklerne og minimumskrav kan ses på Jokokans hjemmeside: Fysiske krav. Alle bestod uden problemer og i højt humør.

Tesen
Tesen bestod af en bunden opgave, hvor graduanterne selvstændigt skulle undersøge følgende med andre systemers forståelse og udførelse;

”Med udgangspunkt i dine erfaringer og oplevelser efter essens-samlingen i går, frem mod 2010 og sammenholdt med hele din træningserfaring i kampsport, bedes du skrive essensen af DIN selverkendelse og vurdering af dig selv hvor DU hører til: kampsport vs. kampkunst, illusion vs. virkelighed, liv vs. død, og hvad essensen og forskellen egentlig er på kampsport og kampkunst set med dine øjne i relation til dig selv, dine valg, ansvar og livscyklus”

Yakami-ryu har den tankegang og filosofi, at det ikke er maksimalt befordrende at være lukket inde i en ”osteklokke”, da dette oftest skaber fordømmende, intolerante og mindre vidende instruktører, da verden derude er meget stor. Graduanternes tese var på imellem 8-20 sider alt efter gradsniveau.

Alle teser var af meget høj kvalitet og blev en stor ”øjenåbner” for alle graduanterne, selvom den havde været en stor udfordring for alle, da tesen var ”til sig selv” og det er vanskeligt bevidst at lyve overfor sig selv. Alle bestod.

Yakami-ryu shiai –frikamp

Yakami-ryu shiai –frikamp afvikles, når graduanterne er fysisk som psykisk på grænsen af deres formåen. Dette fordi, alle forsvarsværker er væk og kun det ”rå materiale” – den sande kunnen på godt og ondt, står ubeskyttet og fri. Dette vel og mærke hvor graduanten kæmper for egen overlevelse på grænsen af sin egen formåen og indre kamp.

Formålet er ikke ”Macho – show-off aspektet”, selvom dette er så tæt på fuldkontakt ”Street fight” imellem toptrænede elitesportsfolk. Formålet er selvindsigt, som aktivt kan anvendes i det videre liv. Graduanten kan ikke lyve for sig selv og alle sine ”konkollegaer”, da alle kan se den kontante afregning, fysiske og psykiske reaktion.

Der er kun én vej frem; enten ser graduanten sig selv på godt og ondt og anvender denne selverkendelse og indsigt aktivt og konstruktivt i livet, eller så stopper graduanten på den ene eller anden måde; enten ved at sige stop, søge over i andre systemer med mindre krav, eller erkende at toppen er nået og melde sig på Yakami-ryu trin 4; Plads til alle.

I-lejren er altid en Yakami-ryu trin 3 lejr, hvor der ikke er plads til alle og kravene meget større.

Det skal hertil siges, at Yakami-ryu shiai kun anvendes til instruktørgradueringer og derfor er en lille del af Yakami-ryu trin 3.

Derfor er der et KLART FORMÅL og en PROCES i designet af Yakami-ryu frikamp, da reglerne skal understøtte dette og lede frem mod målet, og i Yakami´s tilfælde SKAL det logisk understøtte og lette overgangen fra system 1; Yakami-ryu Gensei karate-do til system 2: Yakami-ryu Karate-do og videre – fysisk, psykisk og mental indstilling.

 • Liv eller død” oplevelsen, hvor kombattanterne oplever deres egne grænser, begrænsninger, fysiske og psykiske reaktioner under ekstremt og konstant pres, således en indre selvrealisation kan finde sted og grænser rykkes til den konstruktive og livsbekræftende fremtid.
 • Den mest effektive og hurtigste måde til dette er ”50/50” gulvkamp. Med de rette regler, bliver den så primitiv, at urinstinkter som ”overlevelseskamp”, ”hensynsløshed” og ”nådesløshed” bliver vækket, og tit er det den mest hensynsløse der ”vinder” og ikke den ”anstændige og flinke”.
 • En 100 % korrekt indsat teknik, vil virke lige så godt på en 10.kyu som en 5.dan, en abe som en orangutang – det værende en knock-out tsuki/geri til hoved eller mave, strangulering, lås eller lignende. Det vanskelige er blot at få indsat denne, når ikke der ikke bliver givet plads eller instruktion til denne. Et 0.2 sekunds tøven er nok til at chancen forpasses.

Lærings mål: Denne fysiske og psykiske indstilling skal overføres til hver træning og undervisning – hver gang og i både Kihon, kumite og kata.

 1. Kort sigt: Skabe realistiske og erfarne kampsportsudøvere. Sekundært: at brande og skabe respekt om Jokokan forbundet og dens udøvere, og få tilfredsstillet ego.
 2. Lang sigt: Igennem selvrealisation med ”liv & død” erfaringer, at få skabt grundlaget til valget og ansvaret for en overgang fra kampsport- til kampkunstudøver.

Med ovenstående ER Jokokan Shiai skabt til:

 • Instruktører fra graden 3.kyu til 3.dan Sr. (”OKU KYU”, Shoden og Chuden), er dette nødvendigt og realistisk. vha. regler og begrænsninger fremdyrkes selverkendelser, valg og ansvar
 • Instruktører fra graden 4.dan til 6.dan Sr (Joden – Okuden), er dette næppe realistisk og bør ikke være det!, da korrekt mental indstilling og ”nådeløshed” er konstant, og en rigtig kamp er ubegrænset i sin natur og ikke begrænset af regler, – og en kamp bør afgøres hurtigt og effektivt.
 • Instruktører fra graden over Menkyo, er dette totalt urealistisk, da en kamp altid vil blive afgjort indenfor 1-2 sekunder, maksimalt 5, oftest 0.

Den første gruppe kæmper indenfor alle deres kompetencer og værktøjskasse, flytter grænser og lærer. Det ER realistisk og har et formål.

De to andre grupper vil kæmpe med voksende begrænsning af deres kompetencer og værktøjskasse, og hæmme grænser og læring. Det har INTET formål og ER helt urealistisk.

I år var der i alt 52 kampe med meget stor intensitet. En sideeffekt var én fuld knock-out, 29 fulde tekniske knock-outs på 3-5 sekunders varighed, 25 tekniske knock-out på 2-3 sekunders varighed.

Skadesopgørelse: Ben brækket to steder, gips & operation, 2 tæer brækket eller forstuvet, to flotte blå øjne

Det skal bemærkes og understreges, at Jokokan Shiai som ovenstående beskrevet KUN er for system 3; Yakami-ryu karate-do udøvere, og ikke for system 4; Yakami-ryu Gensei Karate-do udøvere, hvor der er et helt kumite/frikamps testforløb, som inkluderer beskyttelsesudstyr, semi-kontakt og frivillige valg under eget ansvar.

Sommerlejr og moral

Dette var dog ikke mere alvorligt end at alle instruktører med undtagelse af én, som blev hospitalsindlagt, med et smil på læben kunne være aktive deltagere og instruktørteamundervisere på årets sommerlejr for alle. Hvilket i øvrigt er et andet Jokokan kendetegn, at vi ikke gør unødig væsen over ting og sager, som ikke er alvorlige eller vi ikke kan gøre noget ved. Vi forsøger meget at leve op til vores mottoer:

 1. Vi gør som vi siger, og siger som vi gør
 2. En for alle, alle for én.
 3. Du kan meget mere, end du eller andre påbyder dig selv af begrænsninger.
 4. Ydmyghed for opgaven og “at være” mere er vigtigere end “at synes”.
 5. Selvrealisation under ekstremt 100 % pres uden illusioner for skabelsen af Jeres fremtid på alle planer

Gradueringsresultat

Det var en stor glæde at følgende graduanter bestod. Jokokan Honbu-dojo ønsker følgende graduanter hjertelig tillykke:

Søren Nielsen
Chefinstruktør
Jokokan Amager

OMOTE Grad, sølv: 3.dan, Yakami-ryu Gensei karate-do (Honbu 4)
URA Grad, guld: CHUDEN, 2.dan, Yakami-ryu Karate-do (Honbu 3).
Tilvalg: 3.dan, Gensei-ryu karate-do
Personlig titel: RENSHI DAI

Martin Hansen
Chefinstruktør
Jokokan Korsør

OMOTE Grad, sølv: 3.dan, Yakami-ryu Gensei karate-do (Honbu 4)
URA Grad, guld: CHUDEN ho, Yakami-ryu Karate-do (Honbu 3).
Personlig titel: SHíSHÚ

Kjeld Nyrup
Chefinstruktør
Jokokan Frederiksberg

OMOTE Grad, sølv: 3.dan, Yakami-ryu Gensei karate-do (Honbu 4)
URA Grad, guld: CHUDEN, 2.dan, Yakami-ryu Karate-do (Honbu 3).
Personlig titel: RENSHI DAI

Janus Friis
Instruktør
Jokokan Ballerup

OMOTE Grad, sølv: 2.dan SENIOR, Yakami-ryu Gensei karate-do (Honbu 4)
URA Grad, guld: CHUDEN omote, 1.dan Sr. Yakami-ryu Karate-do (Honbu 3).
Personlig titel: SHíSHÚ

Brian Jessen
Instruktør
Jokokan Slagelse

OMOTE Grad, sølv: 1.dan senior, Yakami-ryu Gensei karate-do (Honbu 4)
URA Grad, guld: 1.kyu, Yakami-ryu Karate-do (Honbu 3).
Personlig titel: SHIDOIN

Rune Larsen
Instruktør
Jokokan Ballerup

OMOTE Grad, sølv: 1.dan, Yakami-ryu Gensei karate-do (Honbu 4)
URA Grad, guld: 2.kyu, Yakami-ryu Karate-do (Honbu 3).
Personlig titel: SHIDOIN

John Christensen
Instruktør
Jokokan Frederiksberg

OMOTE Grad, sølv: 1.dan, Yakami-ryu Gensei karate-do (Honbu 4)
URA Grad, guld: 2.kyu, Yakami-ryu Karate-do (Honbu 3).
Tilvalg: 1.dan, Gensei-ryu karate-do
Personlig titel: SHIDOIN

Søren Greve Jensen
Chefinstruktør
Jokokan Slagelse

Personlig titel: SHíSHÚ

Jens Iversen
Instruktør Honbu dojo 4
Chefinstruktør KYU
Jokokan Ballerup

Personlig titel: KYOSHI

Jokokan Honbu-dojos og Jokokan forbund ønsker alle Jokokanere, støtter, venner og læsere over hele verden en rigtig god efterårsferie.

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login