Den praktiske træning for medlemmer af Jokokan.

Af Jokokan Danmark

Yakami træningen, der er for alle medlemmer af Jokokan, er opbygget omkring de 8 kræfter og 12 principper, som alle 4 systemer under paraply organisationen Jokokan Europes, herunder Danmarks er opbygget af.

Alle 4 kampkunstsystemer overlapper naturligt hinanden i et kontinuerligt flow, da ny viden og erfaring hele tiden skal vedligeholde, opbygge og videreføre Jokokans medlemmer til det niveau, de har valgt afhængigt af ambitionsniveau.

Det smallere Yakami Gensei-ryu Karate-do viderføres til det bredere Yakami-ryu Karate-do, som lægger fundamentet til det totale kampkunstsystem Yakami-ryu Taijutsu, der naturligt udmunder i det spirituelle system Yashin Mon. Yashin Mon består kun af 8 teknikker, der er lig de 8 kræfter.

For 2002 er træningslektionerne fastlagt således, at alle medlemmer kan være med efter deres valgte system, livscyklus, tid og valgte forpligtigelser:

Shihans fra 5.Dan :

2 årlige træningslejre af ca. 21/2 dages varighed
2 ugentlige træninger med undervisning af Yamana Sensei, 7.Dan
1 årlig Instruktør-træningslejr med undervisning af Yamana Sensei, 7.dan
1 årlig træningslejr i Japan af ca. 9-10 dages varighed med undervisning af Soke Sensei Tonegawa

Honbu-dojo instruktører fra 3 til 4.dan

2 årlige mini-træningslejre af 1 dags varighed. Undervisning af Yamana Sensei, 7.dan
1 årlig Instruktør-træningslejr med undervisning af Yamana Sensei, 7.dan

Shidoins fra 3.kyu til 3.dan

8 årlige lederseminarer af 1/2 dags varighed. Undervisning af Yamana Sensei, 7.dan og Iversen Shihan, 5.dan
1 årlig Instruktør-træningslejr med undervisning af Yamana Sensei, 7.dan og Iversen Shihan, 5.dan

For alle medlemmer af Jokokan

Efterårstræningslejr af 11/2 dages varighed i Yakami Gensei-ryu Karate-do. Undervisning af Yamana Sensei, 7.dan og Iversen Shihan, 5.dan

Vintertræningslejr af 11/2 dages varighed i Yakami-ryu Taijutsu. Undervisning af Yamana Sensei, 7.dan og Iversen Shihan, 5.dan

Juletræningslejr og frokost af ca. 1/2 dags varighed. Undervisning af Yamana Sensei, 7.dan og Iversen Shihan, 5.dan

4 årlige kurser ud af 36 udbudte muligheder af ca. 3-5 timers varighed fra Honbu-dojo instruktører

5 dages træningslejr med Soke Sensei Tonegawa hvert andet år. Næste gang 2003.

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login