Ny organisation og ledelsesstruktur i Jokokan forbundet.

Af Jokokan Danmark

På instruktørmødet d. 31-7-2001 blev det besluttet at opdele den fremtidige organisation i et rammegivende repræsentantskab og en arbejdende bestyrelse.

Som konsekvens af sagen omkring forbundskasseren blev det klart, at Jokokan havde brug for en slankere og mere handlekraftig ledelsesstruktur. Derfor blev den nye arbejdende bestyrelse slanket til kun at omfatte Chefinstruktører, som hver får deres ansvar og arbejdsområde i Jokokan Europe & Danmark. De skal sørge for den praktiske planlægning og udførsel af de vedtagne udstukne rammer givet af det nyoprettet Repræsentantskab. Repræsentantskabet består af en valgt Formand og næstformand, som hurtigt kan repræsentere medlemmerne af repræsentantskabet. Medlemmerne består af Jokokan´s instruktører og ét valgt “ikke-instruktør”medlem fra hver Jokokan skole. Dette medlem, samt suppleant vælges på hver skoles generalforsamling.. Bestyrelsen består p.t. af fem medlemmer og Repræsentantskabet af 15.

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login