Foreningsspillet

Shindenkan er én af Danmarks ældste kampsports organisationer - med læringsbump undervejs

Shindenkan er én af Danmarks ældste kampsportsorganisationer grundlagt i 1967. Fra 1967 undervistes der primært i enkeltsporet Gensei-ryu Karate-do og fra 1988 primært i flersporet Yakami Shinsei-ryu Taijutsu & Karate-do og sekundært i arven fra 1967 enkeltsporet Gensei-ryu Karate-do. Shindenkan blev den 1.april.2009 som den første kampsportsorganisation i Danmark hædret med officiel anerkendelse som specialforbund og samarbejdspartner med DGI Landsorganisation og Kampidræt af DGI´s landsformand.

I Shindenkan er der medlemmer som har været medlem siden 1974 , altså mere end 45 år og kun 7 år efter grundlæggelsen i 1967. Rigtig mange af brun- og sortbælterne har været medlem i mere end 15 år, med en større midtergruppe på imellem 10–30+ år. Aldersspredningen er fra 5–70+ år.

Det betyder at der er rigtig mange medlemmer af Shindenkan, som har oplevet hinandens studenter-, svende- og universitetsgilder, bryllupper, børns fødsler og skolegang, men også hinandens glæder som sorger; nyt drømmejob, afskedigelser, giftemål som skilsmisser, børnenes glæder som sorger, fødsel som død, sundt helbred som sygdom, skader og ulykker.

Men fælles for det hele er et fundament til støtte, forståelse, et øre eller en skulder, omsorg, glæde og stolthed, tryghed, medfølelse, forståelse og respekt, op på hesten igen til ”Tag dig sammen!”, hjælp til selvhjælp.
Dette sker først og fremmest igennem den lokale forenings fællesskab og sammenhold, men også på nationalt plan, hvor børn, unge og voksne, får nye venner, kammerater og værdifulde kontakter på kryds og tværs af de forskellige lokalforeninger.

I de gamle lokalforeninger er der kulturbærere, som kan fortælle historien fra ”de gamle dage” og i de nyere hersker der ofte en entreprenør ånd, ny- og “ud af boksen” tænkning, som kommer andre til gode.

Du kan træne og blive gradueret i Shindenkan lige fra 10. kyu til 10. dan, uanset køn, alder, etnisk oprindelse, religion, højde, drøjde, skader og forskellige handikaps, – vi har taget højde for næsten det hele og har derfor koncepter for det hele – der er virkelig ingen undskyldninger for ikke at træne i Shindenkan 😊

Det er der ikke mange nationale som internationale organisationer som kan tilbyde. Men du får intet foræret – du skal opfylde alle mindstekrav i pensumhåndbogen, som er ens for alle. Men vi støtter dig hele vejen på DIN rejse og i opfyldelsen af dit potentiale efter dine valg og forskellige livscyklusser.

Vi har lært dette på den hårde som gode måde igennem snart 60 års historie i Danmark, Skandinavien og Europa. Hver ressourcekrævende krise og oprydning har været efterfulgt af en opblomstrende og fredelig tid. Det har fulgt vores mere end 1.000 årige historie, – og afspejling af mennesker i det danske foreningsliv. Den første krise og oprydningsproces var i perioden 1982-1986 med overgangen fra mere private institutter til det danske foreningslivs grundtanker. Den næste krise var fra 2000-2004, hvor vi gik fra en mindre superelitær kompetenceorganisation til, at åbne op for bredden med en eksplosiv vækst til følge. Den tredje og hidtil sidste krise og oprydningsperiode, er netop vel overstået i kølvandet på Corona krisen, og har ikke været så forskellig fra andre kompetenceafhængige idrætsgrene. Den varede fra 2017-2022, men begyndte allerede i 2015. Den tager vi som et eksempel i en yderst kort version, da dette er hensigten med Game Educations – at lære af vores og andres fejl og erfaringer. At gøre verden bedre og mere oplyst!

Shindenkan Case 3

Indtil 2015 var det demokratiske forbund Shindenkan opbygget omkring bevarelsen og udbredelsen af den 1.000 årige japanske verdenskulturarv og det flersporede helheds kampsportssystem; Yakami Shinsei-ryu Taijutsu & Karate-do. Den fælles pensumhåndbog fra 2009 fordelte arbejdsopgaverne optimalt. Afholdelse af nationale standardiserede kompetencekurser efter pensumhåndbogen, og efterfølgende lokalt ansvar for vedligeholdelse af kompetenceinvesteringen.

Det var et yderst succesfuldt koncept. I 2015 var vi en giga succes efter en vækst på 3.000 % fra 2000-2015 til 1.400 medlemmer, som i strategiplanen snart ville mere end fordobles. Et fuldt kontrolcheck under en sortbæltetræningslejr afslørede sandheden, på grundlag af voksende alarmer på vandrørene.

Mange lokale medlemsskolers ledelser havde bevidst talt usandt eller fortiet sandheden under generalforsamlinger, forbunds- og Honbu bestyrelsesmøder. Det omhandlede det lokale vedligehold af kompetenceinvesteringen, som var baseret på en generalforsamlingsbesluttet, lokal “Tro & love erklæring”. 

Løgnen havde medført en markant sænkning af det flersporede kompetenceniveau hos 60 % af alle medlemmerne, imod en markant stigning i antal medlemmer. Den eksplosive vækst havde medført lokale kongedømmer med åbne som skjulte særinteresser. 

1) 1998, Japan Honbu Dojo, Iwaki, Cha no yu, The-ceremoni. 2) 1998, Japan, Iwaki, Yamana-Itotani Sensei – den første Sodenke Sensei, Jokokan International. 3) Takeshi Nishiwaki Renshi, træningsophold, Danmark, 2003, 4) Shintaro Matsuda Sensei, træningsophold, Danmark, 2003

Der er plads til alle i Shindenkan – Eliten som motionisten.

I Shindenkan møder vi dig hvor du er og tager
dig med på en rejse.

I Shindenkan har vi et meget stærkt fællesskab på tværs af skoler, etnicitet, alder og køn- som vi værner meget om.

I Shindenkan værner vi om den 1.000 årige japanske verdenskulturarv og det  flersporede helheds kampsports-system – Yakami Shinsei-ryu Taijutsu & Karate-do.

Og samtidig var der desværre kommet specielle mennesketyper ind på demokratisk valgte tillids- og ledelsesposter, som ingen frivillige og ulønnede idrætsforeninger ønsker set i bagklogskabens ulidelige klarhed. Tillid er godt, men kontrol er bedre, og i modsætning til erhvervslivet, så er der ingen hyring eller fyringsret i foreningslivet.

De demokratiske generalforsamlinger lokalt og nationalt stadfæstede, at alle var lige for loven iht. opdaterede vedtægter og retningslinjer,  og de demokratiske flertalsbeslutninger. Og af yderst vigtighed, skulle alle på et standardiseret minimumsniveau, opfylde den fælles pensumhåndbog, som hele formålsparagraffen var baseret på. Da kompetenceniveauet var nået bunden i 2015, skulle kompetenceniveauet op på det fælles minimumsniveau igen fra 2009. Det kom til at tage 7 år, da der kom én 2 årig Coronakrise ind over.

Kompetence- og handlingsmæssigt – hvad betyder alt dette så?

40 % af alle medlemmerne under en lokal chefinstruktør og bestyrelse, havde opfyldt alle lokale som nationale standardiserede minimumskrav efter formålsparagraf, den fælles pensumhåndbog og generalforsamlingsbeslutninger. De opfyldte 2009 minimumkompetencekriterierne.

Men det gjorde 60 % ikke under en lokal chefinstruktør og bestyrelse – det var de lokale kongedømmer og det var skidt. Shindenkan organisationens eksplosive vækst og demokratiske tillidsbaserede foreningsledelse, havde utilsigtet medført en opdeling i “Elite- og 4 divisions” lokalskoler. 

Kompetenceniveauet for 60 % var minimum tre-fire bæltegrader lavere for grader under Densho niveau, og seks bæltegrader lavere for Densho grader. Altså en 1.dan, sort bælte, Yakami Shinsei-ryu Karate-do, modsvarede 3-4.kyu, brunt bælte i pensumhåndbogen. Det var utroværdigt og derfor ganske alvorligt.

Valget stod derfor imellem, at degradere 60 % af alle medlemmerne 3-4 bæltegrader, eller over 3-5 år at hæve kompetenceniveauet til den fælles minimumsstandard gældende for alle.

Som forventet med 60+ % flertal under 2015 lokale som nationale generalforsamlinger, blev den sidste løsning vedtaget. Det var velvidende at dette ville medføre et større medlemstab, når kompetenceniveauet for 60 %, skal hæves til en fælles minimumkompetencestandard fastsat i 2009, som dengang var og stadig er ens gældende for alle. Disse medlemsskoler skulle have intensiv og ressourcekrævende national hjælp til at komme op på 2009 minimumskompetenceniveau. Dette blev igennem en fælles national som lokal støtte- og kontrolstruktur; NKT, OBC og stopprøve proceskontrol indført i perioden 2015-2017.

Få år senere var trefjerdele af de 60 % skoler og medlemmer, som ikke ville opfylde samme regler gældende for alle, udmeldte af Shindenkan med stort bulder og brag. De kunne blot have taget deres gode tøj og sagt farvel og tak, som de fleste alligevel havde forventet. Men de valgte at lancere og markedsføre deres eget nye lokale karate eller Ninjutsu system. 

Det var en skam og behøvede ikke at være sådan. Men positivt set, blev oprydningsprocessen langt mere effektiv, da også det i skyggerne, kom frem i fuldt dagslys.

2020-2022 var der global Coronakrise. I 2022 blev generalforsamlingsbeslutningerne fra 2015 opfyldt og honoreret. Alle gradueringer fra sommeren 2022, er derfor foretaget i det flersporede systemnavn; Yakami Shinsei-ryu Taijutsu & Karate-do. Kompetenceniveauet er igen efter den fælles pensumhåndbog fra 2009, og 0 % i dumpeprocent for Densho sort- og brunbæltegradueringer 2022 og 2023 bevidner dette. Sådan var det ikke i perioden 2009-2015/17.

Det er desværre fakta. Det var den korte version på denne oprydningsperiode.

Vi har lært det på den hårde som gode måde, og derfor tager vi os af dig og dine børn helt fra begyndelsen af, og møder dig og dine der hvor du er, og tager dig med på en rejse. Men på et tidspunkt skal du selv kunne gå – i Shindenkan hylder vi princippet om Empowerment.

Der er så mange muligheder i Shindenkan og det kan være svært at tilvælge og fravælge optimalt efter behov, når man er helt ny og på bar bund. Derfor har vi i denne søjle samlet alle de mest gængse spørgsmål alle instruktørteams får lokalt som nationalt, så du selv kan danne dig et overblik og søge den information lige netop du har brug for. Og er du i tvivl, så kan du altid spørge dit lokale eller nationale instruktørteam!

Vi er ikke kommet sovende til denne historie. Vi er femte generation, men den generation som siden 1988 har bidraget længst til Shindenkans snart 60 årige historie i Danmark og Europa. Men når alt kommer til alt, er alt til låns og lige nu har vi vagten, som vi har overtaget fra tidligere generationer. De har også en historie. Det fundament vi har bygget videre på.

Dette fundaments historie har betydning for os som andre med interesse deri. Derfor har vi gerne villet fortælle denne så andre kan lære af den.

I Shindenkan tager vi dig med på en rejse – i en verden af flersporet kampsport – det har altid været vores mål 😊.

Fællesskab og sammenhold gør os stærke – “The Shindenkan way”.

I Shindenkan er det fællesskab og sammenhold  der skaber livslange venskaber. 

Der er i sandhed plads til alle i Shindenkan – Eliten som motionisten, så kom og vær med.

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login