Shindenkan Honbu POMW II

Shindenkan er et fantastisk læringssted og jeg er stolt af at Shindenkans fantastiske værktøjskasser endnu en gang var rammen omkring et hold af fantastiske unge aspiranter der med hjertet på det rette sted og en god indsat på hjemmetræningen skulle bevise deres nye kompetencer i POMW Skydning. POMW skydetræningen er bygget op i 3 dele, POMW I-III og forløbet er i fuld gang, så efter et velafsluttet POMW I var tiden nu kommet til at tage alt den gode læring fra POMW I med over i POMW II.

POMW I og POMW II = POMW Fundamentals

Alle Shindenkans kurser er meget nøje gennemtænkt og planlagt af Chefinstruktør Kimu Sensei for at deltagerne får maksimalt udbytte samtidig med at hele forløbet har en hårfin detail planlægning, så selve gennemførslen bliver utrolig præcis med masser af plads til alle deltagerne og som altid med stor plads til læring, både om sig selv, men i lige så høj grad om andre, for som Bismarck sagde: ”En hver idiot kan lære af egne fejl, men en sand mester lærer også af andres fejl”.

POMW Fundamentals udgøres altså af sammenhængen mellem POMW I og POMW II, hvor POMW I er sikkerhed, tørskydning med hardball og laser, – ja så er POMW II sikkerhed og vådskydning med cal. 22 og 9 mm.

POMW II består af 2 kompetencekurser:
  • POMW IIa – 2 dage med baneskydning på 15 m med kaliber 0.22 som foregår på indendørs skydebane i Ballerup – på Tapeten.
  • POMW IIb – 1 dag med Living POMW og baneskydning på 25 m med. kaliber 0.22 og 9 mm på udendørs skydebane i Hillerød – på Hanebjerg.

Under alle POMW-kurserne er der meget stor fokus på sikkerhed og dette gjaldt selvfølgelig også i POMW II. Chefinstruktør Kimu Sensei gennemgik minutiøst sikkerheden omkring skydebanen, ammunitionen og ansvar, sikker lade proceduren og ikke mindst sikker pistolhåndteringen – for vi kan bare ikke have for meget fokus på sikkerhed.

Så med mottoet sikkerhed, sikkerhed og atter sikkerhed, og fastholdelse af POMW skydetekniske håndbog, blev vi alle kørt igennem de optimerede processer for hhv. Tapeten i Ballerup og Hanebjerg i Hillerød. Processerne blev gennemgået og indskolet igen og igen til stor læring for både nye og gamle skytter – så den høje sikkerhed er en sikker rutine for alle.

Det medførte skærpet fokus på overholdelse af sikkerheden og på at deltagerne har styr på deres ammunition, hvordan de færdes på og omkring skydebanen og ikke mindst deres pistol håndtering – for vi ved godt at det i sidste ende altid er mennesket bag våbnet der har ansvaret.

POMW II gennemførelse

POMW IIa blev gennemført med stor succes over 2 dage – med Kimu Sensei som Chef skydeinstruktør og i absolut topform og alle blev vejledt, fik sparring og fik flere succesoplevelser. Der var en meget markant udvikling over en periode på 2 måneder med rigtig meget hjemmetræning. Det var et nyt POMW-koncept der blev afprøvet og især det fokus som Kimu Sensei har på de nye skytter var en fed inspiration og læring også for os gamle skytter.

POMW IIb blev gennemført med en super fantastisk Living POMW-indstilling, præcis lige som alle de tidligere POMW-forløb – hvilket vil sige over en lang dag fra kl. 08.00 – 19.00 med 100% indstilling, super høj koncentration, intensiv skydning og læring for alle deltagerne.

Dagen begyndte med stor spænding for alle de nye POMW IIb deltagere, dels skulle der skydes med cal.22 på en 25 m bane, som jo bare synes meget lang når man kun har prøvet en 15 m bane, og dels skulle der skydes med 9 mm grov pistol som var første gang! For at tage toppen af spændingen lavede Kimu Sensei en perfekt demonstration af grov pistolen med hurtig skydning af flere magasiner – hvor alle skud sad i det sorte og de nye skytter så måbende til 😊

På selve dagen kunne vi ikke være mere heldige for det var en fantastisk dag med solskin og klart vejr – helt perfekt til POMW IIb og hele holdet kom igennem mange skyderunder, og det kunne også mærkes på trætheden og den fede positive stemning under den efterfølgende pistolrensning og oprydning – ja såmænd også i dagene der fulgte efter.

Som jeg tidligere har skrevet: der er intet tilfældigt i Shindenkan og der er altid et højere formål, for vi lærer rigtig meget – specielt om os selv og POMW II var derfor også en total succes for alle deltagerne med en meget stejl læringskurve og det var superspændende at være med og følge udviklingen for det 6. POMW hold i historien og se deres glæde ved at dele superfede oplevelser med hinanden – og så var det også fedt for os gamle skytter igen at være med og genfinde Living POMW-indstillingen.

POMW-forløbet er allerede gennemført med stor succes 5 gange tidligere og der har efterhånden været mange POMW-skytter igennem det meget spændende og unikke forløb. Men set i bakspejlet så har alle POMW-hold, både de tidligere og det nuværende, gennemlevet præcis den samme udvikling og det er det som Living POMW er – en af Shindenkans fantastiske værktøjskasser, spækket med viden og læring om verden og ja 😊 med meget stor viden og læring om dig selv!

Next step – POMW III

Vi har nu gennemført POMW I og POMW II som er POMW Funda¬mentals og alle der har gennemført og bestået er klar til næste modul: POMW III – skydning udendørs på skydebane, primært med 9 mm grov pistol men der bliver også plads til cal 0.22 pistoler og det bliver superspændende for alle os deltagere.

Nu gælder det for alle at vedligeholde deres kompetencer gennem den planlagte anvisning for POMW selvtræningsfasen 😊 Vi bliver bare supergode og jeg glæder mig til vi kommer i gang.

Kategorier
Shindenkan Arkiv

Game Education - Lensfyrste

Glæd jer - det kommer snart

Game Education - SamuraiViking officers

SamuraiViking officers – Som generalen og militærstrategen Sun Tsu sagde; “He will win who knows when to fight and when not to fight, and Victorious warriors win first and then go to war, while defeated warriors go to war first and then seek to win.”

Glæd jer – det kommer snart

Forbundsformænd, kronologisk siden 1988

login