28-12-2017

Nye YSK brun- og BKK Sortbælte gradueringer, Efterår 11.11.2017

 

Det bekræftes hermed, at nedennævnte medlemmer af Shindenkan, lørdag den 11.November, 2017 er udnævnt og gradueret af Yamana-Itotani Sensei efter at have bestået alle stoptests i gradueringsprocessen varende ca. 3-4 uger for TG3 og TG4, og 5 måneder for TG5 og bestået alle 15 stoptests. Forberedelsestiden til stoptest 1 og 2 er fra 4-6 måneder, da alle i forvejen er i god form igennem Yakami Shinsei-ryu træningen.
 1. Stoptest 1 – Fysisk dynamisk styrketest – KataFIT 10S eller12S - kondition, helkropsstyrke, og selvdisciplin over 6+ mdr.
 2. Stoptest 2 – Fysisk dynamisk konditionstest – Konditionstest + kort fysisk dynamisk styrketest KataFIT 5S
 3. Stoptest 3 – Ryugi test skriftlig
 4. Stoptest 4 – Ryugi test mundtlig paratviden - Pensum teori
 5. Stoptest 5 – Ryuha test – Pensum praktisk & teknisk
 6. Stoptest 6 – Shiai – frikamp uden vægt-, alder, køn klasser, fuld kontakt, gulvkamp og minimum af regler. Største vægtdifference under stopprøve i år; 40 % højere eller 25 % lavere, end egen vægt. Afspejler og forbereder - hvis virkeligheden er uheldig.
 7. Stoptest 7 - SBTLUS – Sortbælte stævne gennemført tilfredsstillende over 12 mdr. Ydmyghed til opgaven og holistisk resultatorientering
 8. Stoptest 8 – Sommerstævne – bunden undervisningstest gennemført tilfredsstillende. Rollemodel & instruktør, når du er totalt udmattet.
 9. Stoptest 9 – Stamina test – Efter gradueringsforløb på 2-4 uger, 2 dages intens og krævende sortbæltestævne, stævne holdinstruktør – test af din viljestyrke og stamina.
 10. Stoptest 10 - Bunbu Ichi – Tese – Selvstændig personlig skriftlig opgave og fremtidige arbejdspunkter

Yakami Shinsei-ryu Karate-do 4.dan - JODEN og Bujutsu Kodosokukai sortbælte gradueringer

Kjeld Nyrup, 52 år

 • Densho; JODEN
 • 4.dan, Yakami Shinsei-ryu Karate-do (det flersporede kampsportssystem)
 • 4.dan Sr., Bujutsu Kodosoku-kai Jikitai Karate-do (Oprindelig gl. Original Okinawa Karate-do)
 • 5.dan, Bujutsu Kodosoku-kai Gensei sportkarate-do (Gensei-ryu arven fra 1967 og sammenlignelig grad til Shotokan, Goju-ryu, Taekwondo, Judo, Jujutsu, Kendo osv)
 • Titel; Kjeld Renshi
 • Shindenkan honbu 1; Honbu dojo instruktør

Yakami Shinsei-ryu Karate-do 1.kyu og Bujutsu Kodosokukai sortbælte gradueringer

Adam Dolleris, 24 år

 1. 1.kyu, Yakami Shinsei-ryu Karate-do (det flersporede kampsportssystem)
 2. 1.dan, Bujutsu Kodosoku-kai Jikitai Karate-do (Oprindelig gl. Original Okinawa Karate-do)
 3. 1.dan, Bujutsu Kodosoku-kai sportkarate-do Gensei (Gensei-ryu arven fra 1967 og sammenlignelig grad til Shotokan, Goju-ryu, Taekwondo, Judo, Jujutsu, Kendo osv)
 4. Titel; Adam Shidoin

Yakami Shinsei-ryu Karate-do 1.kyu og Bujutsu Kodosokukai sortbælte gradueringer

Anette Katrine Bjarkmann, 51 år

 1. 1.kyu, Yakami Shinsei-ryu Karate-do (det flersporede kampsportssystem)
 2. 1.dan, Bujutsu Kodosoku-kai Jikitai Karate-do (Oprindelig gl. Original Okinawa Karate-do) bestået 18.juni, 2016.
 3. 2.dan, Bujutsu Kodosoku-kai sportkarate-do Gensei (Gensei-ryu arven fra 1967 og sammenlignelig grad til Shotokan, Goju-ryu, Taekwondo, Judo, Jujutsu, Kendo osv). Bestået 18.juni, 2016.
 4. Titel; Anette Shidoin

Yakami Shinsei-ryu Karate-do 2.kyu gradueringer

Pia Hornung, 49 år

 1. 2.kyu, Yakami Shinsei-ryu Karate-do (det flersporede kampsportssystem)
 2. 1.kyu, Bujutsu Kodosoku-kai Jikitai Karate-do (Oprindelig gl. Original Okinawa Karate-do)
 3. 1.kyu, Bujutsu Kodosoku-kai sportkarate-do Gensei (Gensei-ryu arven fra 1967 og sammenlignelig grad til Shotokan, Goju-ryu, Taekwondo, Judo, Jujutsu, Kendo osv)
 4. Titel; Shidoin Pia

Gradueringen er gældende den 11.11.2017, men offentliggøres først officielt på hjemmesiden efter X-Mas stævne 2017, da der manglede én Stoptest 8 – Rollemodel og instruktørtest under stævne.

Mén grads koncept og syge- og skadesgraduering under særlige forhold

Mén grad 8 Koncept med plads til alle;

Det nye koncept blev informeret og vedtaget støttet under generalforsamlingerne 2017 og udviklet af Shindenkans Kompetence og Udviklingscenter. Konceptet er baseret på fakta, statistik og praktisk anvendt medicin.

Shindenkans motto er ”Plads til alle, eliten som motionisten”. Det har omfattet alle hidtil, men Strat20 ”Fyld rækkerne ud, højere, bredere og længere” har gjort, at flere har opnået kompetencerne til graduering til TG3, TG4 og snart TG5.

Det er en stor succes, men omfatter ikke alle. Det tager i gennemsnit imellem 9-12 år at blive 1.dan i det flersporede system, Yakami Shinsei-ryu. Der kan ske meget på 9-12 års forløb med fysiske skader, sygdom og operationer.

Men fysiske skader betyder jo ikke, at du ikke bærer viljen i hjertet, sindet og hjernen og med den rette indstilling til udvikling og progression! Dette er især gældende jo ældre du bliver. Det er en naturlig fysisk udvikling, som oftest er grundlagt før du blev medlem af Shindenkan.

Med koncepterne Kohaku-jin (anerkendt mén grad over 5 %) og Katsu-jin (Alder over 50 år) er der taget højde for, at vi hylder vores helte og heltinder og du ALDRIG bliver for gammel til at lære, træne og være god imod dig selv, - og andre.

Men vi har indtil nu, ikke haft et bæredygtigt koncept, hvor graduanter in spe, skal bestå fysiske stopprøver, med ”ens regler gældende for alle”, - men som ganske enkelt er halv invalideret og derfor enten ikke kan eller som konsekvens vil ende som hel invalideret.

Men det kan de nu.

Det bærende i konceptet er, at alle kan tage KataFIT, - hvis de træner regelmæssigt og gør det teknisk korrekt.

Men det er ikke helbredsmæssigt optimalt, at tage konditionstesten med løb, cykling, svømning eller den usikre målte Glidex, HVIS deres anerkendte arbejdsskadesstyrelse mén procent er mere end 8 % på f.eks. knæ, hofter. Individuel lægefaglig bedømmelse.

Det er det heller ikke med Shiai – frikamptesten, hvor hurtige flydende bevægelser og ukontrollable gulvkampe er normalen.

For at opfylde de samme betingelser som alle andre, kan KataFIT øges betydeligt i antal. KataFIT giver ikke kun godt helbred, styrke og velvære på flere plan, men også rigtig god kondition.

Vi ved, at statistisk for mere end 90 % af alle kataFIT trænende, giver KataFIT 12 S mindst kondital højt og KataFIT 15S meget højt kondital iht. gennemsnittet for den skandinaviske befolkning. På denne måde kan konditallet kompenseres og simuleres.

Syge- og skades graduering;

Syge- og skades graduering kan finde sted, hvis der er mindst tre graduanter in spe som bliver raske til, indenfor tre sæsonmåneder, at gå op til en syge- og skadesgraduering, hvis der er ressourcer til dette.

Forudsætningen er, at alle graduanter in spe har formelt været indstillet og er dokumenteret skadet indenfor procesforløbet op til formelle sommer graduering. Dvs. de HAR indledt optræningsforløbet efter formel indstilling nr. 2 og formel indstilling nr. 3.

For at undgå spekulationer, er der også taget forskellige højder for dette, som vurderes fra person til person. Track record er udgangspunktet. Sygeskader er normalt akutte alvorlige fysiske skader, såsom alvorlige lægedokumenterede; 3+ måneders fibersprængninger, forstuvninger til brækkede lemmer, over operationer, hjernetumorer til længerevarende alvorlige sygdomsforløb.

Influenza, forkølelser osv. er ikke indenfor accepteret sygdomsområde betragtning.

Kompetencegradueringer

 • Kotachi Pakke 1; 10 deltagere bestået. Tillykke.
 • Kenjutsu Pakke 1; 31 deltagere bestået. Tillykke

Tillykke til alle 141 Shindenkanere som bestod deres graduering.

Den officielle dumpe procent siden processen opstartede i september 2016 er: Op til sort; 65 %, op til brunt; 55 %, under brunt 37 %.
Shindenkan Honbu dojo ønsker alle hjerteligt tillykke med gradueringer/udnævnelse, som I med rette har fortjent igennem en stor kontinuerlig indsats.

Forklaring til læsere:
KataFIT er en helhedsorienteret sundhed og helse træning på flere niveauer, som anvender den sidste nye forskning, således træningen er så effektiv, skadeforebyggende og optrænende, stress reducerende og livskvalitet fremmende, på kortest mulig tid. KataFIT trænes uden hjælpemidler og kan derfor udføres hvor som helst og når som helst. KataFIT danner bro imellem den østlige og vestlige forskning, men efter KISS princippet, ligesom med POMW projektet; Keep IT Simple & Safe. KataFIT har allerede givet spektakulære resultater, som er bemærket internationalt.

Praktisk – hvad er kataFIT? Hvad kan du direkte sammenligne med? De fleste er glade for den helkropsorienterede ”Planke øvelse” og 1-2 minutter i denne. Alle ovenstående graduanter tager uden problemer over 6+ minutter. Hvilket jo er meget godt. Men når du så tillægger, at Planken er dynamisk og stiller krav om koordination og bevægelse, samtidig med at du har konstant helkorps korset muskelspænding, så bliver KataFIT udførslen normalt betegnet som den mere vanskelige dynamiske plankeform.
Okay, det er jo meget imponerende siger de fleste, men det er der mange andre som også kan med optræning. Ja, det er helt korrekt. Men før dette ”element”, så har KataFIT udøveren allerede udført to andre helkrops ”elementer”, som f.eks. ”elementet” før dette ”Element”, hvor du står i en normal teknisk korrekt planke og tager langsomme armstrækninger, som hver vare ca. 11-12 sekunder, alle med korrekt og optimalt åndedræt, da kroppen energiprocesser ellers ikke kan producere energi nok til at du kan færdiggøre elementerne.

KataFIT – som er en kata – dvs. figurøvelser som udføres nonstop, som en karate Kata skal udføres – der er basisk set ingen forskel. En KataFIT 5S, som er standard i alle Shindenkan skoler, varer ca. 22.5 minutter. En KataFIT 12S vare ca. 38.5 minutter.

Da KataFIT både er helkrops styrketræning og konditionstræning, vil alle KataFIT udøvere opnå en betydende forbedring af begge dele. Ovenstående graduanter har konservativt kondital målt efter traditionelle anerkendte tests på over 60+-65+, - selvom nogle af ovenstående har fået målt kondital i 70´erne. Alle uden undtagelser nåede deres maks. puls under kataFIT 10S og 12S. Max-pulsen er den absolut højeste pulsværdi, dit hjerte kan præstere. Er din max-puls således 200, betyder det, at dit hjerte har kapacitet til at kunne slå 200 gange i minuttet, når det er maksimalt presset.

Alle deltagere nåede ikke deres maks. Puls under den mere traditionelle stoptest 2; Konditionstals måling, som i dette tilfælde var Coopers løbetest.

Nu tænker måske mange, at ”Dette kommer jeg aldrig til at kunne!” og det kun er for ”de store stærke muskeldrenge”. Men her er svaret, at Du kan meget mere, end du selv og andre påbyder dig!

Ovenstående er helt almindelige danskere, som også følte det samme som du måske tænker, indtil de fandt ud af, at de kunne meget mere end de troede! Dertil er det langt fra sikkert, at fordi du SER stærk ud, at du også er det, da sand styrke jo kommer indefra, og det har vist sig, at de fleste i traditionel rigtig god form, ikke har kunne gennemføre over en KataFIT 5S, uden korrekt teknisk og længerevarende træning og instruktion.

Traditionelle rigtig gode styrketrænere, har efter et stykke tid i frustration opgivet KataFIT over omkring de 8S og gået tilbage til fitnesscentret måske mere traditionelle træningsmetodikker. Hovedårsagen er, at KataFIT anvender både aerob som anaerob træningsmetodikker, og jo højere kataFIT tal, jo mere har du brug for ilt og korrekt synkroniseret vejrtrækning imellem bevægelse og åndedræt, ellers fungere kroppens energiproduktion bare ikke optimalt og derfor går selv verdens stærkeste mand eller kvinde i stå, hvis dette ikke er på plads. Det er meget logisk og simpelt.

KataFIT kan trænes af alle uden undtagelse, form, skader, uden skader og mål. KataFIT toget tager dig med på en rejse, og selv KataFIT 1S, som alle i Shindenkan begynder med, vil med foreløbig 95% sikkerhed bidrage positivt til din livskvalitet og dit liv. Du er bare velkommen.

KataFIT, som tilhører det 5 årige Shindenkan SHIELD KISS projekt ( www.shieldkiss.com ), som afløste POMW projektet ( www.pomwproject.com ), så alle som har tid og lyst, kan følge med indtil projektet slutter i 2019.

De venligste hilsner,

Yamana-Itotani Sensei
Jokokan International og Bujutsu Kodosokukai Sodenke
Kaicho Shindenkan og Kaidenkan