20-09-2018

SDKSkyt - En sjov dag på POMW skydebanen for en sponsor.

Af Søren Renshi, Skydeleder SVIP POMW Sponsor arrangementI SDKSkyt regi har vi været så heldige at blive udpeget til at udføre et sponsorarrangement for en sponsor som ville invitere ca. 20 deltagere med. Det var et arrangement hvor sponsoren gerne ville have mulighed for at netværke gennem en sjov og sikker dag på skydebanen.

Kimu Sensei havde afklaret sponsorens forventninger og igennem SKUC (Shindenkans Kompetence & Udviklings Center) efterfølgende skabt et helt fantastisk forløb som blev gennemgået minutiøst – 6 timer på Hanebjerg Skyttecenter i slutningen af august. Når der bliver udført arrangementer i Shindenkan bliver det planlagt ned til mindste detalje og sådan er det også i SDKSKyt da SDKSkyt jo er en del af Shindenkan.

I ugerne op til selve dagen for arrangementet blev planen finpudset og praktisk udført igennem udarbejdelsen af en drejebog, af SKUC´s udpegede praktisk ansvarlige ledelsesteam; Søren, Kjeld og Jens, med SKUC som inspirator, lovmæssig- og kvalitetsansvarlig. Således at drejebogen ville være et knivskarpt fundament for selve arrangementet. Indholdet var opbygget efter SKUC´s drejebog mht. sponsorens forventninger, formål, og procesvise indhold, med POMW skydeteknik som udgangspunkt i en meget kort 3 timers udgave. Men det gjorde ikke læring og udvikling for deltagerne mindre vigtig.

SDKSkyt POMW teamet mødtes kl. 05:45 for at koordinere og efterfølgende startede dagen med en god omgang rengøring af det store pistolhus på Hanebjerg Skyttecenter hvor arrangementet skulle afvikles. Rengøringen blev udført af professionelt firma og efterhånden som solen stod op og kaffen bryggede, kunne SDKSkyt teamet mærke duften af sæbe i hele det store skyttehus J.

Kl. 08:00 ankom de første af Sponsorens gæster og blev modtaget med smil og morgenmad. Præcist kl. 08:15 gik hele arrangementet i gang med velkomst, præsentation af dagen, SDKSkyt Teamet, herunder humoristisk også teammedlemmet, som overlæge fra Rigshospitalet med en traume lægetaske J. Tryghed og sikkerhed frem for alt! Og sådan er det til alle Shindenkans større aktiviteter. Arrangementet var sponsorens dag og SDKSkyt havde til opgave at være rammerne for dagen. Kl. 08:30 overtog SDKSkyt og derfra gik de næste 15 minutter med en kort indsigt i POMW. Hvem har skabt det, hvilke resultater er der opnået og hvordan er korrekt POMW skydeteknik. Alt sammen noget som deltagerne tog imod med stor interesse.

Efter de forskellige præsentationer gik selve skydningen i gang - men først skulle der lige være styr på sikkerheden så alle fik udleveret sikkerhedsudstyr der er beregnet til en skydebane. Dvs. høreværn og korrekte sikkerhedsbriller. Ydermere blev deltagerne introduceret for hvad man absolut ikke gør med en pistol i hånden på en skydebane. Dette skabte grin og smil for selv om det er alvorligt så kan det godt præsenteres på en humoristisk måde. Med et smil på læben kan man få folk til at forstå alvorlige ting meget bedre, hvilket også viste sig at være korrekt for alle deltagerne overholdt sikkerheden til et rent 12 tal.

Efterfølgende blev korrekt POMW skydeteknik gennemgået med Kjeld Renshi som skytte og Søren Renshi som skydeleder. Som i POMW var tørtræningen også en meget vigtig del at dette arrangement. Først med airguns og efterfølgende med SIRT pistoler – på nøjagtig samme måde som de fleste af verdens militære elitekorps gør det. Det fantastiske ved tørtræning er at det også skaber tryghed. Mange af deltagerne havde aldrig haft en pistol i hånden før og ved hjælp af tørtræningen fik de teknikken ind på en sikker og tryg måde.

Efter tørtræningen skulle det som alle havde ventet på i gang – nemlig skydningen med cal 0.22. I dette arrangement havde sponsoren indlagt nogle forskellige konkurrencer. Dvs. skydning mellem de forskellige opdelte hold, mellem mænd og kvinder samt overall intern bedste skytte. Og da mange mennesker er konkurrence betonet så blev der lagt i kakkelovnen til en intern super sjov og sikker dag. Imens der blev skudt med cal.22 i den ene del af skyttehuset så var der oprettet et "fejlfindingsværksted" i den anden halvdel således skytterne kunne forbedre deres teknik – dette blev benyttet til fulde og det var tydeligt at mærke for Jens Hanshi-Dai, som var "fejlfindingsværksteds" instruktør, at deltagerne gerne ville være dygtige, for nu var der jo indlagt konkurrence så man kunne jo lige så godt benytte alle muligheder for at vinde J.

For SDKSkyt teamet; Søren, Kjeld, Jens, Pia, Michael, Christian, Steffen, Jan og Anette, var det en fornøjelse at se og mærke den intensitet og indstilling alle deltagerne havde. De ville gerne gøre deres bedste og de havde i den grad lyst til at lære. Efter skydningen med cal.22 skulle deltagerne også prøve skydning med 9 mm pistol. Det er noget andet men har man styr på sin skydeteknik så kan det faktisk også være en rigtig god oplevelse – og det så det ud til at være for alle skytter.

Det sorte felt i skydeskiverne var i den grad gennemhullet og mange af skytterne var lidt overrasket over at de kunne ramme. Det skal så lige siges at der var enkelte som ikke altid ramte deres egen skive men tog lidt fejl af egen og naboens skydeskive. Det kom der styr på og derfra gik det bedre.

I POMW forløbet har SDKSkyt flere gange oplevet at kvinder lytter mere efter end mænd gør. Dette blev også fremlagt i begyndelsen af arrangementet måske i håb om at dette kunne ændres. Men sådan gik det ikke og oplevelserne fra POMW holdt stik i dette arrangement J.

Efter skydningen med 9 mm gik alle deltagerne ud i opholdsrummet til en meget velfortjent frokost og præmie uddeling. SDKSkyt rensede pistolerne og sørgede for at skabe ro således at sponsoren kunne færdiggøre deres arrangement som ønsket. Og det var da også tydeligt at høre på stemningen at dagen havde været sjov, sikker og yderst professionelt afviklet.

Sponsoren har efterfølgende givet en overordentlig flot feedback på dette SVIP arrangement, som også var en hovedtest af SDKSkyt og SKUC – Shindenkan Kompetence & Udviklings Center på et professionelt afviklet arrangement for SVIP – Super VIP klienter. Sponsoren havde på forhånd sat barren meget højt grundet tidligere erfaringsindsamling fra andre større virksomheders sponsor arrangementer med skydning på programmet, som slet ikke havde indfriet forventningerne, var blevet afviklet særlig trygt eller i godt empatisk miljø og stemning. SDKSkyt fik efterfølgende imponerende karakteren 12 – med pil opad J og forespørgsler på fremtidige bookinger af arrangementer, hvilket er det største virkelige kompliment. SDKSkyt har dog begrænset kapacitet til sådanne SVIP arrangementer, - men nogle stykker årligt vil vi sagtens med taknemmeliglighed sige tak til – og det har vi allerede gjort.

SDKskyt vil gerne takke sponsoren for at få muligheden for dette arrangement og vi fra teamet vil gerne takke Kimu Sensei for tilliden til at få lov til at udføre SKUC detaljerede plan for indholdet i dette arrangement. For at en plan skal kunne gennemføres kræver det planlægning og en plan der kan forstås. Men det kræver også teamwork og dette team havde i den grad et rigtig godt samarbejde, som var medvirkende til at dagen forløb som den skulle og til glæde for alle – så mange tak for det!