18-11-2012

Hsingi
Af Rasmus Mortensen, 3.kyu YSK og 2.kyu BKK, sommer 2012

TSM Hsingi A blev afholdt den 18. maj, og det første vi fik at vide, var at det ville blive rigtig hårdt.

Når man får at vide at det kommer til at blive et rigtig hårdt kursus, plus at man måske har haft en lidt dårlig uge, hvad gør det så ved ens indstilling?

Jeg kan sige så meget at indstillingen hos de fleste, ikke var særlig god. Men var det så hårdt?
Fysisk, nej. Men mentalt ja. Ens indlæringsevne er først optimal, når ens indstilling er optimal, og det var noget vi brugte lang tid på, på kurset. En anden ting vi også lærte på dette kursus, er det at man skal stå ved det man har lært, og hvis der er nogle der siger noget andet og begynder at presse dig, så skal man stadig stå ved det. Det var noget Bertran fik lov at prøve, hvor vi blev bedt om at omringe ham og nedstirre ham, men det endte med at han blev rost for at stå ved sin påstand, da den var rigtig.

TSM Hsingi B blev så afholdt 8. juni, denne gang var det lidt hårdere fysisk, fordi at det gjaldt om at lave kraftudladninger, men igen blev der brugt halvanden time på at, at vi skulle have den rette indstilling fra starten af, og være 100 % på fra starten af, hvor vi så også skulle køre efter tre ting:
Kraft. Præcision. Hurtighed. Og også efter TAK, MITT, CT principperne.

På fredag kommer så TSM Hsingi C, hvor jeg vil have den rette indstilling fra starten af, og også følge TAK MITT CT principperne fra starten af, og så er det jo spændende hvad der kommer til at ske der.