15-06-2009
Ju-Jutsu kursus 1.
 ”Jeg er i vejen for mig selv”.
Af Søren Nielsen, 4.dan

På en fredag aften hvor solen efterhånden havde fået god magt, samledes 31 elever for at gennemføre Ju-Jutsu kursus 1.

Det var anden gang kurset skulle gennemføres inden for 6 måneder.

Under Shindenkan Danmarks forårs og sommer træningsstævner er ukemi (faldtræning) en del af programmet. Deltager antallet på disse stævner ligger på omkring 150, hvor af største delen er i TG gruppen 1 (10-8 kyu). Hvilket med andre ord vil sige, at største delen af deltagerne på stævnerne er uerfarne i ukemi og risikoen for skader er tilstede. Denne risiko søger vi at minimere og optimere udbyttet for den enkelte elev.

Den 1. marts 2009 havde 56 elever deltaget i det første Ju-jutsu 1 kursus. Senere i marts måned blev der afholdt forårsstævne og der var det meget tydeligt, at se forskel på de elever der havde deltaget på Ju-jutsu kurset, og dem som ikke havde. Forståelsen for og trygheden ved faldteknik var markant forbedret.

De udbudte kurser i Shindenkan Danmark giver deltagerne mulighed for at komme ned i meget små, men meget vigtige, detaljer. Detaljer man som elev ikke umiddelbart kan se som værende vigige, men som i virkeligheden kan gøre den store forskel. Ikke nok med det, kurserne giver også deltagerne tid til at arbejde med detaljerne, og dermed giver det dem en større forståelse for det de står og laver. Det er netop nogen af grundende til at afholde disse kurser. Derfor skulle succeen gentages, ikke for Shindenkans skyld, men for elevernes skyld.

Meningen med kurset er nemlig af skabe tryghed og fortrolighed med faldteknik. Manglen på disse er, som tidligere nævnt, nemlig den største grund til at skader opstår. Årh jo, så er der selvfølgelig lige selvindsigten . Mangler den, så kan det på længere sigt gå rigtigt galt.

Eleverne fik som indledning indsigt i Shindenkans frikampskoncept bygget op med den røde tråd igennem pudetræning og afsluttende ”Task Figting” med beskyttelsesvest og hovedhjelm. Samtidig blev det forklaret hvor og hvorfor Ju-Jutsu er en del af Shindenkans trin for trin opbygning i frikamp.

Kurset blevet ført an af Søren Renshi-dai og Brian Renshi-dai, der begge er Honbu-dojo hjælpeinstruktører og som begge havde det første kursus frisk i erindring. Herunder også deltagernes kommentarer, når de ikke lige kunne få deres fald teknik til at fungere. Så som:

”I gør jo faldteknik til en kunst, når vi skal gøre det på denne her måde” eller ”jeg fylder så meget at jeg er i vejen for mig selv”.

Ja, de samme kommentarer gentog sig næsten, da kurset blev afviklet anden gang. Men også denne gang lykkedes det eleverne at komme helskindet igennem og uden om sig selv.