10-12-2019

OBC 6 - Vær ikke middelmådig, vær fantastisk

Af Søren Renshi, Forbundsnæstformand

Efter et succesfyldt OBC 5 var det nu tid for OBC 6 med TF3-JJ3 og ShindenFight som indhold og lige krydret med ShakuaSei. Krydret er nok lige i underkanten for Kimu Sensei havde lagt op til at der gennem ShakuaSei blev linket direkte til TF3-JJ3 og ShindenFight. Men som altid så er det op til deltagerne at få så meget ud af kurset som muligt og hvis linket kunne ses og anvendes, så ville der virkelig åbne sig en verden som ville vise forskellen på kampsport og kampkunst.

ShakuaSei er essensen af kinesisk kampsport igennem Hsingi, Baqua og Tai Chi. Man kan måske spørge sig selv hvorfor ShakuaSei er kommet med i OBC 6 - er det kun for at vise et link eller er der mere i det? Det blev hurtigt tydeligt at der er mere i det og det blev meget tydeligt at OBC 5 og OBC 6 er sammenhængende elitetræning i Shindenkan for det er her essensen trænes for de der vil. Alle der har deltaget i ShakuaSei ved at der blev arbejdet med Ki – indre energi. Dette fortsatte på OBC 5 gennem Ki og helseskabende øvelser hvor der igennem hele kurset var fokus på én ting – nemlig at være i center. Med center menes der både fysisk som mentalt og spirituelt. Hvis ikke man er i center så er man ikke i balance og balance er essentielt for et fantastisk liv.

I kumite kæmper man om centeret fysisk som mentalt og begge dele kræver balance. Er man ude af balance mentalt så er man allerede bagud i kumite hvis altså modstanderen ved hvilke fordele han eller hun kan få ud af det.

Men hvorfor er det at man kommer ud af balance mentalt og dermed måske også fysisk? Er der en sammenhæng til OBC 5 og 6? Ja, for det handler om Ki den indre energi. Hvis ikke det flyder som det skal så sker der en ubalance og en ubalance gør at man kommer ud af center – fysisk, mentalt og spirituelt. Ki er essentielt for at leve og hvis ikke det flyder som det skal pga. blokeringer så skaber det ubalance. En blokering kan f.eks være manglende vejrtræning, men så er det jo godt at vi i Shindenkan har KataFIT så vi dermed kan træne korrekt åndedræt J

Kimu Sensei har altid fortalt at al kampsport/kampkunst ligger i KataFIT, men for at se det skal man først forstå KataFIT. Dette blev bekræftet tydeligt på dette OBC 6 forløb. Når man læser i vores fantastiske pensum håndbog så vil man støde på de 8 kræfter og 12 principper som er kernen af alt kampkunst. Disse kræfter og principper ligger direkte i KataFIT og det er derfor at al kampsport og kampkunst er det samme sted. Men det kræver at man ser det og ikke kun kigger på det. Det vil med andre ord også sige at en korrekt forståelse og korrekt udført KataFIT ville være en god forudsætning.

Allerede under den første teknik i ShakuaSei blev det klart at det her er ville blive en fantastisk dag hvor man virkelig fik indblik i at det er de samme principper der skaber en sammenhæng mellem de forskellige kompetencer i Yakami Shinsei-ryu. Udgangspositionen i ShakuaSei er en Qigong teknik som skaber grounding i centrering. Men hvis ikke det udføres med Tai-Seigyo (krops-kontrol) og ”Full range of motion” så skaber det ingen ting. Det samme gør sig gældende når vi taler Yakami Shinsei-ryu og vejen til Yakami Taijutsu. Man kan kun komme hele vejen ved korrekt udført Tai-Seigyo og ”full range of motion” handler netop om dette. OBC 5 og 6 i denne sæson er næste byggeklods på vejen frem mod Yakami Taijutsu.

Det her er fantastisk sammenhængende. Når Ki’en har korrekt flow og man dermed har de bedste forudsætninger for at være i center fysik, mentalt og spirituelt så får man bedre forståelse og udførelse af sine teknikker – det går indefra og ud. Samtidig vil det også kunne give bedre følelse og fornemmelse for andres Ki flow – det går udefra og ind. Det kan godt være at vi endnu ikke er på kampkunst niveau, men OBC 5 og OBC 6 i denne sæson har med al tydelighed vist at med Kimu Sensei som ledestjerne så får vi den oprindelige og ægte varer. Det skyldes nok også at han som kampskunst stormester selv er den ægte vare og dermed kan give det videre til de der vil J

Efter 2,5 times ShakuaSei blev træningsprincipperne taget med over i Task Fighting 3. Her blev det tydeligt at samme centrering i den grad kan få enhver modstander på glatis allerede fra første angreb. Det skabte balancebrydninger som virkelig havde effekt og det skabte forståelse for vigtigheden af korrekt ki flow og centrering – man kan nemlig ikke få andre ud af balance hvis man ikke selv er i balance.

Fra Task Fighting 3 gik det videre til Ju-jutsu 3 og principperne Ju og Go. Her blev det igen tydeligt at alting hænger sammen i de samme kerne principper og forudsætningen er igen den samme som under ShakuaSei og Task Fighting 3 altså sagt med andre ord der er ingen forskel i kernen af kompetencerne. Ju-jutsu 3 handler om at kunne mærke og fornemme sin modstander og vedkomnes energi – Ki. Det vil med andre ord også sige at muskler og brug af kræfter er ikke vejen frem i Ju-jutsu – her er det korrekt teknik der gør den store forskel i forståelse.

At arbejde med sit indre kræver energi og korrekt indstilling. Det er uanset om det er Ki eller sin indre personlighed der arbejdes med J Mængden af energi er afhængig af indstillingen, det vil med andre ord sige at hvis man lytter og gør sit bedste så bruger man ikke så meget energi som hvis man blot hele tiden gør som man selv mener er korrekt - dvs. man opfinder sit eget og ens ego skal nok sørge for at vise vejen – det er altså vejen ind i hegnet og ikke frem mod den ægte og unikke kampkunst.

OBC 5 og OBC 6 viser også at vi i Shindenkan har en helt unik mulighed for at lære den ægte og essentielle kampsport og kampkunst fra en ægte stormester Kimu Sensei som virkelig gerne vil dele sin viden med de der vil.

Der skal lyde en kæmpe tak til Kimu Sensei for en helt fantastisk træningsweekend i OBC 6. Og ligeledes en kæmpe tak for alle deltagerne som igen viste at der i Shindenkan er kommet vilje og lyst til at træne det ægte og unikke. Vi vil ikke nøjes med at være middelmådige, vi vil være fantastiske.