01-12-2012
X-mas lejr 2011 
Af Jonas Shisho, 1.dan YSK, 2.dan BKK, 17 år, 1G, december 2011.

Efter længere tids ryha træning med korrekt basis for øje, stod den på rygi: Den røde tråd i pensum skulle vises ved hjælp af et stærkt teamwork – resulterende i en fremlæggelse lørdag morgen og et kortvarigt show under x-mas lejren.

Lørdag morgen fik alle sig noget af en overraskelse, da den egentlige fremlægger ikke skulle fremlægge alligevel, men en helt anden, da ”et teamwork jo ikke er stærkere end det svageste led” – derfor har alle noget at skulle have sagt.
   Undervejs blev der ”rettet til” i fremlæggelserne: Måden at introducere et givende emne, måden at vise det stærke bånd imellem teamets deltagere, måden at vedholde folks interesser, måden at virke selvsikker – selv måden, hvorpå hånden fungerer som en ”korrekt pegepind” blev vigtiggjort.    

Alle de råd, der fra Kimu Sensei blev givet videre til os under fremlæggelserne, var selvfølgelig af relevans under hele lejren: Evnen til at ”brande sig selv” og dermed lede andre, afspejles i dem, man underviser. En leder er jo ikke troværdig, jo mindre han giver sig ud for dette.
   Af vigtige læringsteknikker, jeg specielt bed mærke i, var, at Martin Renshi-dai nøje sørgede for at alle var med, når der blev givet fælles besked (det kunne være en ny uke/geri eller bare et generelt råd til alle). Det gjorde han ved at trække folk ind i en meget tæt cirkel – og da børn har det med at ”skulle være med helt fremme”, blev jokokidz’nes interesse dermed vedholdt.
   Den sidste undervisningslektion stod det for mit vedkomne på kata Ten-i for de jokokidz, der godt kunne den. Jeg har aldrig prøvet at undervise en så stor forsamling af kun Jokokidz. Det sværeste, synes jeg, var at finde balancen – hvis jeg er for flink, er der for mange, der falder i staver og bliver ugidelige, men samtidig kan jeg heller ikke tillade mig at være for streng og uddele armstræk, som det passer mig. 

Jeg vil til slut sige, hvad der gjordes tydeligt for mig under lejren:
-    Vær imødekommende; selvfølgelig med et smil!
-    Huske at kritik er mest effektivt, hvis det følger i hælene af ros
-    Jokokidz kan, hver især, have behov for ekstra ekstra meget opmærksomhed